Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tủ Sách CGVN

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Bài Viết Của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Chúa kêu gọi mọi người cộng tác với Người (Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/Baf9BHde1UI

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Phải luôn luôn tha thứ (Chúa nhật XXIV Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/KbY5TGYAtps

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Tình liên đới giữa các Kitô hữu (Chúa nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/fy6Q2e41LfM

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Được - Mất (Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/v1qX0f3oz6Q

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Cùng nhau xây dựng Giáo Hội của Chúa (Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/_cfgAdQSPjA

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Ơn cứu độ dành cho mọi người (Chúa nhật XX Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/J7qHk_zPfmc

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Mọi thế hệ sẽ khen Mẹ có phúc! (Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/buy_Jwrcw_k

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Chúa luôn ở với ta (Chúa nhật XIX Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/vuvg3OS_dUg

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Thấy dung nhan Chúa qua mọi người (Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/xstlarz8pBA

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Vinh tụng ca
Vinh tụng ca (tiếng Anh Doxology, tiếng Pháp Doxologie, có nguồn gốc Hy Lạp: doxa: vinh quang, chúc tụng; logos: lời) là một mẫu chúc tụng ngắn gọn dùng để kết thúc một lời nguyện, và hầu như luôn luôn là lời chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Ví dụ : “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần...”, “Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa...” ở cuối các thánh vịnh và các thánh ca Kinh Thánh trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, hay như “Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời” sau Kinh Lạy Cha trong Thánh lễ.

Tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời (Chúa nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A)
* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/spj9P2TrIcY

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Chúa tỏ lòng kiên nhẫn để chúng ta được cứu độ (Chúa nhật XVI Mùa Thường Niên – Năm A)

Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/Izw4ZJULOhs

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Nghe và thực hành Lời Chúa (Chúa nhật XV Mùa Thường Niên – Năm A)

 * Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/vhozPIekK8Y

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Chúa Giêsu vác chung thánh giá của chúng ta (Chúa nhật XIV Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/nhhbnG_INmI

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Yêu Chúa trên hết (Chúa nhật XIII Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/dj6us5eNwE0

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng và đừng sợ! (Chúa nhật XII Mùa Thường Niên – Năm A)
* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/cEiIHozqS1I

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Chúng ta hãy là thợ gặt của Chúa! (Chúa nhật XI Mùa Thường Niên – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/tFe5tjawrzc

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Kết hiệp với Chúa và với tha nhân (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/ASk_9MoUht4

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

Học hỏi Phụng vụ: Kinh Sáng Soi
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.  ...File kèm Attach file

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/7_NO1MNuSrg

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

[1] 1 2 3 4 [1/4]

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!