Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Nhà Văn Hương Vĩnh
Mục Lục

I - Bốn Mươi Năm Nhìn Lại

II - Hoài Niệm Của Một Vị Hồng Y Nghị Phụ Người Canada

III - Công Đồng Vatican II - Hôm Qua Và Hôm Nay

IV - Mười Sáu Văn Kiện Được Công Đồng Vatican II Chuẩn Nhận

V - Công Đồng Chung Và Thượng Hội Đồng Giám Mục

VI - Đức Giáo Hoàng Phaolô II Điều Hướng Và Kiện Toàn Công Đồng Vatican II

VII - Những Thay Đổi Phụng Vụ

VIII - Sự Chuyển Hướng Về Phía Giáo Dân

IX - Quan Niệm Hôn Nhân Thay Đổi Kể Cả Đối Với Những Người Không Công Giáo

X - Tự Do Tôn Giáo - Hiện Đại Hoá Những Quan Hệ Giữa Giáo Hội Và Nhà Nước

XI - Hồi Tưởng Những Năm Lịch Sử Công Đồng Vatican II Của Một Số Chuyên Viên Hoa Kỳ Còn Sống

XII - Một Linh Mục Dòng Tên Chuyên Viên Vẫn Tiếp Tục Khảo Sát Sự Thực Thi Công Đồng Vatican II

XIII - Vai Trò Của Đức Thánh Cha Bênêditô XVI

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đồng Hành Với Chúa

Những Nẻo Đường Việt Nam

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói chuyện về Chúa Giêsu

Công Đồng Vatican II qua bốn thập niên

Đứng dậy! Ta đi nào! Tự Thuật của ĐGH Gioan Phaolô II.

Như Tiếng Chim Ca

Một Phút Minh Triết - One Minute Wisdom

Công Đồng Vatican II qua bốn thập niên
XII - Một Linh Mục Dòng Tên Chuyên Viên Vẫn Tiếp Tục Khảo Sát Sự Thực Thi Công Đồng Vatican II

 Đứng trên một viễn tượng rất đặc biệt, một linh mục Dòng Tên đã phục vụ với tư cách chuyên viên thần học thuộc Công Đồng Vatican II còn tiếp tục khảo sát những cuộc bàn cãi, thành quả và sự thực thi Công Đồng. Bốn mươi năm sau khi phục vụ trong tư cách “peritus” (chuyên viên tại Công Đồng), cha Paolo Molinari là người đảm trách hồ sơ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Phao-lồ VI – vị giáo hoàng đã chủ tọa ba trong số bốn khóa họp của Công Đồng và đã giám sát việc thực thi Công Đồng cho đến khi băng hà vào năm 1978.  Cha Molinari cho “Cơ Quan Báo Chí Công Giáo” biết là Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã xây dựng Công Đồng và “nghĩ rằng Công Đồng trở thành một cuộc tập họp của một đại gia đình hạnh phúc, nhưng Công Đồng không chỉ có như vậy thôi. Công Đồng đã phát động những cuộc thảo luận đòi hỏi Giáo Hội phải đối phó với vô số vấn đề thần học mà bắt đầu được tranh luận bởi một số giám mục và thần học gia và không phải luôn luôn theo cách thức phù hợp với những giáo huấn của Giáo Hội. Công Đồng kéo dài 4 năm và trong thời gian giữa hai khóa, có nhiều cuộc thảo luận nhằm cố gắng làm cho các vấn đề được sáng tỏ.” Còn rắc rối hơn nữa, những phương tiện truyền thông về diễn tiến Công Đồng đạt tới một mức độ chưa từng có đối với những công đồng trước kia. Nhiều cuộc tranh luận cũng như cố gắng ảnh hưởng các giám mục được trình bày trên báo chí thay vì trong hội trường, qua những cuộc hội thảo nho nhỏ hay bằng những thư tín riêng.  Theo cha Molinary, cuộc thảo luận công khai càng làm trầm trọng thêm lên những dị biệt giữa những người gọi là bảo thủ và cấp tiến, xem như một số người trong Giáo Hội nghĩ rằng mọi việc trong thực tế đều được đem ra thảo luận hết.  Đối với vị linh mục Dòng tên 81 tuổi nầy, trọng điểm của Công Đồng đối với Thánh Kinh là bí quyết để lãnh hội những thay đổi có tính cách tích cực trong Giáo Hội suốt 40 năm qua. Theo cha Molinary, bằng cách hỗ trợ một cách tích cực sự nghiên cứu Thánh Kinh, cổ võ việc đọc và học hỏi Thánh Kinh đối với các tín hữu và khích lệ sự tham gia tích cực Thánh Lễ, Công Đồng đã giúp hết mọi tín hữu Công giáo làm quen với những chủ đề cốt yếu về mạc khải của Thiên Chúa. Ngài nói: “Hiểu biết Thiên Chúa đã yêu thương và quan tâm đến nhân loại như thế nào, Ngài đã đến với chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và sự kiện Chúa Kitô trao ban Mình Ngài cho đến chết vì chúng ta, đã làm cho mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Giêsu trở nên dễ dàng, mới mẻ và bền chặt hơn.” Cha Molinary cho biết trọng tâm đặt để vào sự tương quan với Chúa Giêsu đang sống động trong cộng đồng Giáo Hội đã củng cố sự hiểu biết của tín hữu Công Giáo về sự trao ban qua Bí Tích Thánh Thể và đời sống Kitô hữu có ý nghĩa như thế nào. Theo cha, “đó là môt sụ hiệp nhất xuất phát từ tình yêu sống trong một ơn gọi tự hiến thân mình” cho dù trong đời sống linh mục, đời sống tu trì, hôn nhân hay độc thân.  Cha Molinary nói rằng viễn tượng Thánh Kinh về việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, đồng hành với dân Ngài qua cuộc sống trần thế, kêu gọi họ hành động một cách chính trực và quan tâm đến kẻ yếu kém cũng có quan hệ mật thiết rất lớn đối với cách thức mà Giáo Hội và các thành viên của Giáo Hội tưong quan đến thế giới. Với cha Molinary, theo gương Chúa Giêsu, Công Đồng xác định rằng “khi tiền tài, quyền lực, kiến thức hay ngay cả tôn giáo được dùng để khai thác dân chúng thì điều đó đáng bị chỉ trích.” Cha cho biết Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội - Lumen Gentium – khi nói về Giáo Hội như “dân Chúa” hay như “Giáo Hội lữ hành” thì thành ngữ “thân thể Đức Kitô” quan trọng nhất: đó là sự sống tuôn chảy từ Chúa Giêsu là đầu, liên kết chúng ta lại với nhau và sai đi giữa trần thế.” Về cuộc tranh luận Công Đồng nhằm mục đính gì đối với Giáo Hội, cha Molinary cho rằng có một sự thiếu thận trọng đã xảy ra ngay cả trước Công Đồng cũng như trong thời gian Công Đồng được tỏ bày bởi những người không muốn thay đổi gì hết và những người muốn thay đổi tất cả. Ngài cho biết, thay vì cố gắng quay ngược kim đồng hồ trở lại, nhiều vị lãnh đạo Giáo Hội và tín hữu ngày nay đang ra sức phục hồi “một số giá trị và những tập tục đã bị loại trừ hay ngay cả bị chế giễu, chủ yếu vì cách thức mà họ diễn đạt không còn được quảng diễn cho dân chúng. Những người đó không nói: ‘chúng ta đã đi quá xa’, nhưng họ nói: ‘có thể chúng ta đã thiếu sót điều gì đó.’”

 Nhu cầu có những  giây phút thinh lặng và thẩm định bản chất hy sinh của Thánh Thể, theo cha, đó là một thí dụ. Vì vậy đã có quyết định phát hành một tài liệu giáo lý của Giáo Hội phổ cập và dễ hiểu đối với những người nam cũng như nữ hiện nay. Ngài kết luận: “Thánh Thần của Chúa hoạt động trong Giáo Hội, hướng dẫn hoạt động khôn ngoan đối với những ai không có trí óc khép kín cũng như không chống đối.”

 (Phỏng theo Cindy Wooden – Vatican City – CNS)Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!