Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Nhà Văn Hương Vĩnh
  Mục Lục
I - Bốn Mươi Năm Nhìn Lại
II - Hoài Niệm Của Một Vị Hồng Y Nghị Phụ Người Canada
III - Công Đồng Vatican II - Hôm Qua Và Hôm Nay
IV - Mười Sáu Văn Kiện Được Công Đồng Vatican II Chuẩn Nhận
V - Công Đồng Chung Và Thượng Hội Đồng Giám Mục
VI - Đức Giáo Hoàng Phaolô II Điều Hướng Và Kiện Toàn Công Đồng Vatican II
VII - Những Thay Đổi Phụng Vụ
VIII - Sự Chuyển Hướng Về Phía Giáo Dân
IX - Quan Niệm Hôn Nhân Thay Đổi Kể Cả Đối Với Những Người Không Công Giáo
X - Tự Do Tôn Giáo - Hiện Đại Hoá Những Quan Hệ Giữa Giáo Hội Và Nhà Nước
XI - Hồi Tưởng Những Năm Lịch Sử Công Đồng Vatican II Của Một Số Chuyên Viên Hoa Kỳ Còn Sống
XII - Một Linh Mục Dòng Tên Chuyên Viên Vẫn Tiếp Tục Khảo Sát Sự Thực Thi Công Đồng Vatican II
XIII - Vai Trò Của Đức Thánh Cha Bênêditô XVI

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đồng Hành Với Chúa

Những Nẻo Đường Việt Nam

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói chuyện về Chúa Giêsu

Công Đồng Vatican II qua bốn thập niên

Đứng dậy! Ta đi nào! Tự Thuật của ĐGH Gioan Phaolô II.

Như Tiếng Chim Ca

Một Phút Minh Triết - One Minute Wisdom

CÔNG ĐỒNG VATICAN II QUA BỐN THẬP NIÊN

MỤC LỤC

I.- Bốn mươi năm nhìn lại

II.- Hoài niệm của một hồng y nghị phụ người Canada

III.- Công Đồng Vatican II – hôm qua và hôm nay

IV.- Mười sáu văn kiện được Công Đồng Vatican II chuẩn nhận

V.- Công Đồng Chung và Thượng Hội Đồng Giám Mục

VI.- Đức Giáo Hoàng Phaolồ VI điều hướng và kiện toàn Công Đồng Vatican II

VII.- Những thay đổi về phụng vụ

VIII.- Sự chuyển hướng về phía giáo dân

IX.- Quan niệm hôn nhân thay đổi, kể cả với người không Công giáo

X.- Tự do tôn giáo - hiện đại hóa những quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước

XI.- Hồi tưởng những năm lịch sử Công Đồng của một số chuyên viên Hoa-Kỳ còn sống

XII.- Một linh mục chuyên viên Dòng Tên vẫn tiếp tục khảo sát sự thực thi Công Đồng Vatican II.

XIII.- Vai trò của Đức Thánh Cha Bênêđittô XVI

Tác giả Nhà Văn Hương Vĩnh


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!