Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Gs. Nguyễn Văn Thành
Mục Lục

Chương 1: Hội chứng tự bế

Chương 2: Phát hiện sớm

Chương 3: Can thiệp sớm, ý hướng cơ bản

Chương 4: Những hình thức tự bế trong các hội chứng khác

Chương 5: Mặt chìm của tảng băng sơn

Chương 6: Cách tổ chức của nội tâm

Chương 7: Nội tâm của trẻ em tự bế

Chương 8: HỘI CHỨNG TỰ BẾ trong lối nhìn của PHÂN TÂM HỌC

Chương 9: VAI TRÒ và VỊ TRÍ của XÚC ĐỘNG trong HỘI CHỨNG TỰ BẾ

Chương 10: Ba chứng nhân

Chương 11: Phương pháp TEACCH

Chương 12: Phương pháp ABA - Chuyển hoá hành vi tiêu cực

Kết luận : Bài học về tiếp xúc và trao đổi

Phụ trương : Những bài học cụ thể trong chương trình TEACCH

Bản đánh giá những cấp độ phát triển

Sách tham khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ
Bản đánh giá những cấp độ phát triển

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

1- Bắt chước

0 – 1 tuổi

Số 1 – 4

 

1 – 2

5 – 14

 

2 – 3

15 – 21

 

3 – 4

22 – 23

 

4 – 5

24 – 27

2- Nhận thức 

0 – 1

28 – 33

 

1 – 2

34 – 36

 

2 – 3

37 – 39

 

3 – 4

40 – 47

 

4  – 5

48 – 49

 

5 -  6

50

                                                               

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

3- Vận động thô

0 – 1

51 – 53

 

1 – 2

54 – 65

 

2 – 3

66 – 71

 

3 – 4

72 – 78

 

4 – 5

79 – 84

 

5 – 6

85 – 93

4- Vận động tinh

0 – 1

94 – 96

 

1 – 2

97–105

 

2 – 3

106–111

 

3 – 4

112–114

 

4 – 5

115–117

 

5 – 6

118–119

5- Phối hợp

     mắt-tay

0 – 1

120–122

 

1 – 2

123–128

 

2 – 3

129–133

 

3 – 4

134–140

 

4 – 5

141–153

 

5 – 6

154–158

                                                           

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

6- Tư duy

0 – 1

159–164

 

1 – 2

165–171

 

2 – 3

172–177

 

3 – 4

178–183

 

4 – 5

184–187

 

5 – 6

188–190

7- Ngôn ngữ   

0 – 1

191–195

 

1 – 2

196–202

 

2 – 3

203–209

 

3 – 4

210–216

 

4 – 5

217–222

 

5 – 6

223–225

8- Tự lập

0 – 1

226–227

 

1 – 2

228–231

 

2 – 3

232–238

 

3 – 4

239–241

 

4 – 5

242–243

 

5 – 6

244

                                                            

 

Địa hạt

phát triển

Lứa tuổi

Cấp độ

Bài học

và khả năng

9- Quan hệ xã hội

0 – 1

245–247

 

1 – 2

248–250

 

2 – 3

251–254

 

3 – 4

255–259

 

4 – 5

260–262

 

5 – 6

263–267Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!