Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG

Tủ Sách Tình Người

Gs.Nguyễn Văn Thành

 

 Nội Dung

(nối kết chungnhanduckito.net)

 Lời mở đường : Quan hệ giữa tư duy và hành động

Phần thứ Nhất : Tư tưởng của R. Fisher

Chương 1.1- Xác định phương hướng hành động

Chương 1.2- Tư duy khoa học

Chương 1.3- Học bằng hành động

Chương 1.4- Nhiệt tình và hăng say

Chương 1.5- Phản hồi

Phần thứ Hai : Tư tưởng của Ed. De Borno

Chương 2.1- Nhận định tổng quát

Chương 2.2- Mục đích yêu cầu

Chương 2.3-Thu lượm tin tức

Chương 2.4- Tìm ra những chọn lựa

Chương 2.5- Quyết định

Chương 2.6- Lên đường

Lời nói cuối : Lãnh đạo chiều ngang

1- Lãnh đạo cổ điển đang bị phá sản

2- Lãnh đạo chiều ngang

Sách Tham khảo

Phụ trương: Công tác nghiên cứu

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!