Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
  Mục Lục
Phần I : Tính tình, tự do và định mệnh
Phần II : Những đường hướng khám phá tính tình
Phần III : Bản trắc nghiệm tính tình của G. Berger và phương thức bình giải
Sách tham khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

BẢN CÂU HỎI VỀ TÍNH TÌNH   Attach file

       Sau đây các bạn sẽ trả lời một số câu hỏi.

1- Đây không phải là một bài làm như các bài làm ở trường học. Vì thế không có câu nào đúng, câu nào sai, Người ta không dựa vào đó để đánh giá bạn giỏi hoặc kém, tốt hoặc xấu.

2- Vì lý do vừa nói, xin bạn tự nhiên và thành thực nói ra những ý kiến của bạn, một cách tự do hoàn toàn.

      Ví dụ: có thể nói buổi sáng bạn thích ngủ gắng thêm vài phút (A). Nhưng vì kỹ luật nội trú, bạn không làm được (B). Lúc bấy giờ, bạn sẽ trả lời:

A.

3- Những câu hỏi đều rõ ràng không thể giải thích hơn được nữa. Hãy suy nghĩ kỹ càng và chọn lựa câu trả lời A hoặc B, C… tuỳ ý kiến bạn.

4. Trong trường hợp bạn lưỡng lự, phân vân, hãy ghi chữ C bên cạnh, nếu trong số trả lời chưa có chữ C. Nhưng bạn nên tránh cách trả lời này được chừng nào hay chừng ấy; trừ khi đã có sẵn lối trả lời C này.

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!