Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
  Mục Lục
Lời mở đường - "Kho nấu" cuộc đời
Chương một - Đối thoại là một tiến trình sáng tạo
Chương hai - Nắm vững mục đích, tối hậu của Đối thoại
Chương ba - Ưu tiên số một cần đặt lên hàng đầu khi đối thoại : Biết mình, biết người
Chương bốn - Lắng nghe và gọi ra ánh sáng
Chương năm - Xây dựng một quan hệ Tình Người bình đẳng và đồng hành
Chương sáu - Đối thoại là tương tức và tương sinh
Lời nói cuối - Một danh hiệu khác của đối thoại là thứ tha
Sách Tham Khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

ĐỐI THOẠI MỘT QUÊ HƯƠNG TÌNH NGƯỜI

 Nội dung 

Lời mở đường  Kho nấu cuộc đời

Chương Một     Đối thoại: Một tiến trình sáng tạo

Chương Hai      Mục đích tối hậu của Đối thoại     

Chương Ba        Biết mình, biết người

Chương Bốn      Lắng nghe, Gọi ra ánh sáng

Chương Năm     Xây dựng quan hệ bình đẳng và đồng hành          

Chương Sáu       Tương tức và Tương sinh

Lời nói cuối       Thứ tha một danh hiệu khác của đối thoại          

Sách Tham Khảo

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!