Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
  Mục Lục
Lời Mở đầu
Chương Một : Đoái thương nhìn cuộc đời
Chương hai: Nhìn Đời với Trăm Con Mắt
Chương Ba: Lắng nghe tiếng kêu trầm thống của nội tâm
Chương bốn: Lắng nghe với trăm lỗ tai
Chương Năm: Học làm người trong từng giây phút của cuộc sống
Chương Sáu: Quan hệ hài hòa, đồng cảm
Chương Bảy: Tuyên dương và Khen thưởng những bước đi làm người
Thay lời cuối: Ông Đồ Sộ
Phụ Trương Một: Khổ đau và hạnh phúc
Phụ Trương Hai: Khi chúng ta tiếp xúc và trao đổi

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

ĐỒNG CẢM ĐỂ ĐỒNG HÀNH

            (nối kết từ chungnhanduckito.net)

Nội Dung

Lời Mở đầu : Đồng cảm để đồng hành

Chương Một : Đoái thương nhìn cuộc đời.

1. Ghi nhận và phản ảnh.

2. Thuyên giải.

3. Lối nhìn và yêu thương. 

4. Những động tác cụ thể.                                   

5.- Khoa học kỹ thuật tạo đồng cảm               

6.- Tên Em Mẹ Từ Tâm                     

Chương Hai : Nhìn đời với trăm con mắt.

1.- Nhìn nhận giới hạn.

2. Nhỉn nhiều lần.              

3.- Hiểm họa                                                             

4.- Ba nội dung : Thực tại , Bản sắc, Xúc động

Chương Ba :   Lắng nghe xúc động

Xúc động và lối nhìn                           

Để ý thức hóa                         

Giai đoạn 1                 

Giai đoạn 2                 

Giai đoạn 3                 

Giai đoạn 4

Chương Bốn: Trăm lỗ tai

Xúc động và quan hệ                          

1.- Lắng nghe                         

2.- Đặt câu hỏi                       

3.- Phản hồi                            

4.- Nhìn nhận

Chương Năm :   Học làm Người.

1.- Chân lý xuất hiện khi đồng  hành, chia sẻ               

2.- Một lối nhìn, một nhu cầu  

3.- Ba sự thật                                     

4.- Thế nào là học ?                           

5.- Khoa học kỹ thuật             

6.- Địa hạt giáo dục                            

7.- Ba nội dung                       

Chương Sáu :   Quan hệ

1.- Bốn động tác hài hòa                    

* Động tác Một : Chủ động    

* Động tác Hai : Sự khác biệt 

* Động tác Ba : Tạo điều kiện 

* Động tác Bốn : Liên đới                   

2.- Bổ túc và kiện toàn           

3.- Khi bạo động bùng nổ                   

4.- Tức giận, Lo sợ 

Chương Bảy : Tuyên dương, khen thưởng

1.- Khen thưởng                                 

2.- Cám ơn                                        

3.- Trong sư phạm giáo dục    

4.- Tư vấn và can thiệp sớm

Thay lời cuối : Ông Đồ Sộ.

Bài tập.

Sách tham khảo                                                       

Phụ Trương Một : Khổ đau và Hạnh phúc

Phụ Trương Hai  : Khi chúng ta tiếp xúc và  trao đổi.

_____________________ 

Món quà này làm bằng nước mắt

và khổ đau, cũng như nụ cười và an lạc ...

Con kính dâng lên Mẹ Quê hương,

để làm hành trang

trên những đoạn đường mưa bảo lụt lội ...

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!