Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
  Mục Lục
Chương 1: Lắng nghe Chúa Thánh Thần
Chương 2: « Sống đối với tôi là Đức Kitô … »
Chương 3: Mẹ MARIA : «NGUYÊN TƯỢNG» của Hội Thánh …
Chương 4: Xin dạy cho con biết chọn lựa… - Chương 5: « Nhìn » với Nghìn Con Mắt (Thiên Nhãn)
Chương 6: Người giáo dân trong lòng Hội Thánh
Chương 7: Lắng nghe và yêu thương
Chương 8.- Cuốn phim « Cuộc Tử Nạn của Đức Kitô »
Chương 9: Về cuốn tiểu thuyết « Mật mã của DE VINCI »
Chương 10: Về cuốn phim “Da Vinci Code”
Chương 11: Biến họa thành phúc …
Chương 12: « Vạn Xuân chi kế, thụ Thiên»
Chương 13: Thánh Giá : Con Đường dẫn đến Phục Sinh
Chương 14 -15
Chương 16 - 17
Chương 18 - 19
Chương 20: Con Kênh Đào « THỨ THA » và “XUYÊN VIỆT…
Chương 21: Tìm lại một vài dấu chân của Thánh Gióng
Chương 22: Giới Trẻ trong lòng Hội Thánh
Chương 23: Lắng nghe : Một quà tặng vô giá
Chương 24: Thất bại, sai lầm là những bài học… trong cuộc đời làm người
Chương 25: Thay lời Kết Luận : Bảy hạt ngọc cho con…

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN

Tủ Sách Tình Người

Mùa Chay 2007

 

Nội Dung :

Chương 1.- Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Chương 2.- Sống đối với tôi là Đức Kitô

Chương 3.- Mẹ Maria : Nguyên Tượng của Hội Thánh

Chương 4.- Xin dạy con biết Chọn lựa

Chương 5.- Nhìn với NGHÌN con mắt

Chương 6.- Người giáo dân trong lòng Hội Thánh

Chương 7.- Lắng Nghe và Yêu Thương

Chương 8.- Cuốn phim « Cuộc Tử Nạn của Đức Kitô »

Chương 9.- Cuốn tiểu thuyết « Da Vinci Code »

Chương 10.- Cuốn phim « Da Vinci Code »

Chương 11.- Biến Họa thành Phúc

Chương 12.- Vạn Xuân chi kế « Thụ Thiên »

Chương 13.- Thánh Giá : Con đường dẫn tới Phục Sinh

Chương 14.- Nguyện vọng của Người Mù

Chương 15.- Thăng Long : Vùng Đất Huyền Sử

Chương 16.- Sống Đức Tin

Chương 17.- Đồng Hành với Đức Kitô

Chương 18.- Xin cho con Ơn Bình An

Chương 19.- Mỗi ngày chỉ một bước mà thôi

Chương 20.- Con Kênh Đào Thứ Tha và Xuyên Việt

Chương 21.- Tìm lại dấu chân của Thánh Gióng

Chương 22.- Giới Trẻ trong lòng Hội Thánh

Chương 23.- Lắng nghe là một quà tặng vô giá

Chương 24.- Thất Bại, Sai Lầm là những bài học

Chương 25.- Thay lời Kết Luận: Bảy Hạt Ngọc cho Con

******************************

Lausanne Thụy Sĩ

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!