Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
  Mục Lục
Phần I: Phần dẫn nhập
Phần II : Nền Tảng Lý Thuyết
Phần III : Vai Trò của người chuyên viên Tâm Vận Động
Phần IV: Đường Hướng Tổ Chức
Phần V : Thể thức tổ chức - Các Nhóm Sinh Hoạt tùy theo lứa tuổi ( và cấp độ phát triển )
Phần VI : Những Điều Kiện Hoạt Động
Phần VII : Kết Luận

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

PHƯƠNG PHÁP TÂM VẬN ĐỘNG

        Nicole HUART

 

PHƯƠNG PHÁP  TÂM VẬN ĐỘNG

 

của  Bernard  AUCOUTURIER

(do Nguyễn Văn Thành chuyển ngữ)

Tủ Sách Tình Người

Lausanne 2003

Chuyển ngữ tác phẩm của một chuyên viên thật là một « thách đố » lớn lao.Vì lý do nầy, tôi thỉnh cầu tác giả N. HUART, cũng như độc giả thuộc bốn phương, hãy rộng lòng thứ tha những lỗi lầm không thể nào tránh khỏi, về mặt ngôn ngữ cũng như về mặt chuyên môn.

Theo lối nhìn của D.W. WINNICOTT, « nhờ cách trả lời của mình, người mẹ lấp cho đầy, làm cho tốt hơn cách trả lời của đứa con, từ ngày nó đi vào đời… »

Trong tinh thần ấy, tác phẩm bằng tiếng Việt của N. HUART cũng đang mong chờ những đóng góp phản hồi của mỗi độc giả…  « để lấp cho đầy » những gì đang còn là lỗi lầm, thiếu sót, sai lệch…

Tháng Giêng, năm 2003

Nguyễn văn Thành

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!