Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Gs. Nguyễn Văn Thành
Mục Lục

Phần I : Tính tình, tự do và định mệnh

Phần II : Những đường hướng khám phá tính tình

Phần III : Bản trắc nghiệm tính tình của G. Berger và phương thức bình giải

Sách tham khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Lắng Nghe, Một Quà Tặng Vô Giá !

Lòng Tự Tin - Hành trang cho ngàn năm thứ ba

Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

Bản câu hỏi về tính tình

Phát Huy Quan Hệ Xã Hội Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ

Trong Đức Kitô

Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)

Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ

Quan hệ mẹ con : Bài học đầu tiên của cuộc sống

Phương Pháp Tâm Vận Động

Trẻ Em Chậm Phát Triển

Đồng Cảm Để Đồng Hành

Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Đối Thoại Một quê hương Tình Người

Nguyễn Trãi, Vạn Xuân và Đại Việt

Con Đường Bao Dung

Huyền Sử Việt Nam

Tư Duy và Hành Động

Bản câu hỏi về tính tình
Phần II : Những đường hướng khám phá tính tình    Attach file

 Như trên chúng ta đã nhấn mạnh, tính tình là khuôn thức hành động của con người.

Nhưng làm sao để khám phá khuôn thức ấy, nhiều khi chỉ tiềm tàng ở bên dưới, sau hậu trường... và không bao giờ hiện hình rõ rệt trên thái độ hoặc nếp sống của con người cụ thể và hàng ngày.

Đành rằng trong từng kẻ tóc chân tơ, hành động ngôn ngữ... nói cách chung tất cả nếp sống của con người mang dấu vết hằn sâu của tính tình người ấy. Nhưng trong nỗ lực khám phá tính tình con người, các tâm lý gia chọn lựa hai lãnh vực, nói được là đại diện và tiêu biểu bậc nhất cho toàn thể cuộc sống của con người.[1]Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!