Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Video Giảng Lời Chúa

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  GH. Đồng Trách Nhiệm
LỄ NÀO CHIỀU THỨ BẢY THAY ĐƯỢC LỄ NGÀY LỄ CHÚA NHẬT .

                                                                               

Giáo luật quyền IV viết :

Tiếng La tinh :  Can 1247 : Die dominica  aliisque diebus festis de prarcepto fideles  obligatione tenentur Missam participandi (.ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc , các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ) .

Can. 1248 , I :  Praecepto de Missa participanda satisfacit  qui Missae  assistit ubicumque celebratur ritu  catholico vel ipso die festo vel vespere  diei praecedentis.( Đã được kể là giữ luật tham dự thánh lễ khi tín hữu dự thánh lễ theo nghi lễ Công giáo bất cứ ở đâu trong chính ngày lễ hoặc chiều trước áp ngày lễ )

Chiều trước áp ngày lễ (vespere diei praecedentis ) phải hiểu đúng như thế nào ?

Xin đọc lời giải thích bằng tiếng Pháp :   Quand à  l’ expression “ le soir du précédent “ elle  est officiellement  expliquée ainsi  : une  formulation  générale  a été  délibérément  utilisée pour éviter  casuismes  et scrupules . Le  précepte est  accompli en toute  certitude en participantt à une messe  du samedi soir  (Relatio, p.277} (Code de droit canonique annoté , Éditions  du Cerf, Tardi, Paris 1989 ) ( Về lời dạy “chiều trước áp ngày lễ ” được chính thức giải nghĩa thế nầy : là một công thức chung đươc dùng để tránh  những ca ngại ngùng khó xử . Luật dạy đầy đủ hoàn toàn chính xác khi tham dự một thánh lễ chiều thứ bảy  (thay cho lễ ngày Chúa nhật)

Lịch  những ngày lễ Công giáo Saigon năm 2014 viết :” Giáo luật  điều  1248 khoản  `1 quy định :”Ai tham dự chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ ”.

”Chính bản văn Thánh lễ  thì theo nguyên tắc chung tức là ưu tiên phải dành cho thánh lễ phải giữ theo luật buộc mà không phải quan tâm gì đến   bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trủng nhau “ .

Bản văn dịch luật số 1248 của Lịch Công giáo Saigon thiếu những chữ hết sức quan trọng :  thánh lễ theo nghi thức Công giáo ( ritu catholico) , bất cứ ở đâu (ubicumque) .

 

Như vậy , người giáo dân chỉ cần để ý tới :             

a-  Dự Thánh lễ theo nghi lễ Công giáo ( ritu catholico ) như vậy dự lễ của các giáo đoàn khác không thuộc công giáo thì không đúng luật dạy. Luật chỉ nói “nghi thức Công giáo” , không nói là lễ ngày Chúa nhật hay lễ thay cho thay Chúa nhật . Vậy tôi có thể dự lễ cưới, lễ an táng v.v chiếu thứ bày là được rồi , thẩm chí linh mục làm lễ không theo lịch dạy cũng được cho tôi .Việc dâng lễ theo bản lễ nào là trách nhiệm cùa linh mục, còn tôi dự thánh lễ theo nghi thức công giáo là được rồi .

b-  Dự Thánh lễ bất cứ ở nơi nào (ubicumque ) tức là dự Thánh lễ ở nhà thờ công giáo nào cũng được, không buộc dự  nhà thở giáo xứ tôi đang ở.

Luật còn cho phép dự Thánh lễ bất cứ ở đâu, thí dụ ở bãi biển , ở khách sạn, ở bên sân banh . Đi cắm  trại nơi nào thì linh mục tổ chức lễ nơi đó . 

Hy vọng Lịch những ngày lễ Công giáo sữa lại cho rõ . Chủ cũ thì muốn làm sao cũng được . Thương đi với hại .

Linh mục Fx Nguyễn hùng Oánh

Tác giả:  Lm. PX. Ng Hùng Oánh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!