Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Gia Đình Lectio Divina
Mục Lục

Dẫn nhập

PHẦN I: Ngôi Lời Trở Thành Những Ngôn Từ

PHẦN II: LECTIO DIVINA

I: Những điểm căn bản trong Lectio Divina

II: Đọc

III: Liên quan đến Lectio Divina

PHẦN THỨ III: Mẹ Maria và Lectio Divana

I: Mẹ Maria và Ngôi Lời

II: Mẹ Maria và Chúng ta

PHẦN THỨ IV: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

I: Một vài nhắc nhớ quan trọng

II: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

Kết luận phần thứ bốn

PHẦN V: Lectio và Cuộc sống hàng ngày

I: Lectio và hai luật tình yêu

II: Lectio Divina trải dài trong ngày sống

III: Lectio Divina và cuộc sống đơn sơ

IV: LEctio Divina và ơn gọi

V: Lectio Divina và cuộc sống tri thức

VI: Lectio Divina và đời sống thiêng liêng

VII: Ví dụ về Lectio Divina

Kết luận chung

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LECTIO DIVINA - Cầu Nguyện Dưới Tác Động Của Lời Chúa

LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria

LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria
PHẦN V: Lectio và Cuộc sống hàng ngày

“Nếu Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công”
(Tv 127, 1)

Qua phần thứ năm này, chúng tôi ngắn gọn bàn đến mối tương quan giữa Lectio divina và một số yếu tố của cuộc sống hằng ngày của ta như “mục đích của cuộc đời ta”, “ơn gọi”, “đời sống trí thức”, “đời sống thiêng liêng”, v.v... Như thế chúng tôi trả lời cho một số vấn nạn thực tiễn đụng chạm tới tâm trí ta khi ta thực hành Lectio divina. Phần này sẽ cho thấy sự phong phú của Lectio divina cũng như những ảnh hưởng khác biệt của Lectio divina và những dàn trải trong cuộc sống và hoạt động của ta. Ta sẽ nắm bắt được những ích lợi lớn lao và chỗ đứng quan trọng của Lectio divina trong cuộc sống hằng ngày. Dĩ nhiên, người đọc sẽ tùy nghi lưu ý hơn về một triệt nào đó tùy theo lợi ích cá nhân.

Lectio divina là một tuyên tín lớn của Chúa nơi con người, nơi trí thức của con người. Chúa cần tới những con mắt, những đôi tay của ta để nhìn xem, để yêu mến và để hành động trong thế giới. Như lời thánh Phaolô nói, Lectio divina cho phép ta là những “cộng sự viên” của Chúa trong công trình của Người. Lectio divina là một nhu cầu sống còn. Lectio divna là tiêu chí của cuộc sống, là thước đo phẩm chất cuộc sống. Lectio divina làm cho ta thành những con người kết liên với Chúa, thông hiệp trí thức với Người.

Nếu ta chú tâm đến sứ điệp Chúa gửi cho ta mọi ngày, và nếu ta chấp thuận dành cho Người giờ giấc và sự lưu tâm cần thiết, Người sẽ biến đổi cuộc đời ta. Ta hãy theo dõi những giải thích về những vấn đề đó trong cuộc sống hằng ngày.Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!