Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

Gia Đình Lectio Divina
Mục Lục

Dẫn nhập

PHẦN I: Ngôi Lời Trở Thành Những Ngôn Từ

PHẦN II: LECTIO DIVINA

I: Những điểm căn bản trong Lectio Divina

II: Đọc

III: Liên quan đến Lectio Divina

PHẦN THỨ III: Mẹ Maria và Lectio Divana

I: Mẹ Maria và Ngôi Lời

II: Mẹ Maria và Chúng ta

PHẦN THỨ IV: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

I: Một vài nhắc nhớ quan trọng

II: Chúa Thánh Thần và Lectio Divina

Kết luận phần thứ bốn

PHẦN V: Lectio và Cuộc sống hàng ngày

I: Lectio và hai luật tình yêu

II: Lectio Divina trải dài trong ngày sống

III: Lectio Divina và cuộc sống đơn sơ

IV: LEctio Divina và ơn gọi

V: Lectio Divina và cuộc sống tri thức

VI: Lectio Divina và đời sống thiêng liêng

VII: Ví dụ về Lectio Divina

Kết luận chung

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

LECTIO DIVINA - Cầu Nguyện Dưới Tác Động Của Lời Chúa

LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria

LECTIO DIVINA học trong trường Mẹ Maria
PHẦN THỨ III: Mẹ Maria và Lectio Divana

“Toàn thể vũ trụ

chúc mừng Mẹ diễm phúc

và yêu mến ca tụng:

Mừng vui lên, hỡi Sách Thánh

trong đó Chúa Cha đã viết Ngôi lời […]”[1]

 

 

Đâu là liên hệ giữa Mẹ Maria và Lectio divina? Tại sao lại dành trọn một phần để bàn về Mẹ Maria trong liên hệ với Lời của Chúa? Tại sao lại viết thêm một lần nữa, bởi vì trên đây cũng đã bàn tới?

Phúc âm hầu như không nói gì về Mẹ Maria; về vấn đề liên hệ của Mẹ với Lời Chúa xem ra lại càng hà tiện hơn! Để trả lởi cho những thắc mắc này, nhưng nhất là để soi sáng tỏ về Lectio divina, cần thiết phải nhìn ngắm Mẹ Maria. Ở đây, tuy không muốn viết một khảo luận về Thánh mẫu học, nhưng xét thấy cần phải bàn về mối liên hệ giữa Mẹ Maria và Lời, và từ đấy giữa Mẹ Maria và ta là những người suy niệm Lời.

Khi ta gặp những khó khăn trong thực hành Lectio divina, ta hướng mắt nhìn lên Mẹ, ta sẽ tìm được sự trợ giúp rất quí báu.

Ta hãy tìm hiểu kỹ mầu nhiệm của việc Lời Chúa gặp gỡ Mẹ Maria, sự soi dẫn mẹ đem đến cho ta và sự giúp đỡ và biến đổi Mẹ sinh ra trong ta.

----------------------------------------------------------

1. Vanon de l’Hymne Acathiste (Thánh thi mà người ta đứng hát trong tất cả những ngày thứ sáu mùa chay trong phụng vụ Byzantin) Ode 7.Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!