Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Mục Lục
Chương I/I. Hai Mươi Ba Cộng Đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam
Chương II/I. Diễn Tiến Một Ơn Gọi Đi Tu Dòng Mến Thánh Giá
Chương III/I. Vài Hàng Tiểu Sử Giám Mục Lambert de La Motte
Chương IV/I. Năm 1670, Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá
Chương V/I. Đặc Sủng hay Đoàn Sủng Ơn Gọi Cao Quí “Mến Thánh Giá”
Chương VI/I. Những Chặng Đường Mền Thánh Giá Việt Nam
Chương VII/I. Một Thí Dụ Về Sinh Hoạt Của Nữ Tu Mến Thánh Giá Việt Nam
Chương VIII/I. Một Báo Cáo Tổng Kết Điển Hình
Phần Hai : Giới Thiệu Từng Hội Dòng
Chương X/II. Giáo Tình Huế
Chương XI/II. Giáo Tỉnh Sàigòn
Chương XII/II. Giáo Tỉnh Sàigòn
Chương Kết Luận
Một Số Tài Liệu Tham Khảo

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Viện Đại Học Đà Lạt Giữa Lòng Dân Tộc Việt Nam 1957-1975

“Mến Thánh Giá” (1670-2008)

“MẾN THÁNH GIÁ” (1670-2008)

 Hội Dòng Bình Dân Và Cổ Xưa Nhất

Trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

Phần Một

Giới Thiệu Tổng Quát

   

Nhà Nguyện Mến Thánh Giá Lâm Viên

Chương Giới Thiệu: Dòng Mến Thánh Giá Trong Các Tổ Chức Tu Trì ở Việt Nam

Một Cái Nhìn Tổng Quát Về Toàn Thể Giáo Hội Việt Nam

Chúng ta có các con số, thuộc toàn thể 26 giáo phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam:

Dân số tín hữu Công Giáo Việt Nam hiện nay là 5.667.428 trong 26 giáo phận, chia làm ba giáo tỉnh :

Giáo Tinh Hà Nội: Tổng Giáo Phận Hà Nội, Các Giáo Phận Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa , Bùi Chu, Thái Binh, Phat Diệm, Thanh Hóa, Vinh (10)

Giáo Tỉnh Huế: TGP Huế,  các GP Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kontum, Nha Trang, Ban Mê Thuột (6)

Giáo Tỉnh Sàigòn: TGP Sàigòn, các GP Vĩnh Long, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đà Lạt, Long Xuyên, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết, Bà Riạ Vũng Tàu ( mới tách từ Xuân Lộc) (11) 

Mấy con số có ý nghĩa cho thấy tỷ lệ các linh mục, chúng tu sinh và các tu sĩ nam nữ trong ba giáo tỉnh thuộc cả nước Việt Nam như sa:

Biểu đồ 1. Tổng số Các Linh Mục Chủng Sinh Tu Sĩ  

Linh Mục

Chủng tu sinh

Tu Sĩ

(i)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Triều

Dòng

Tu học

Bự Bị

Nam

Nữ

2.560

467

1.419

1.764

1.833

11.421

3.027

3.183

13.254

Tổng số toàn thể nhân sự nam nữ tu trì trong Giáo Hội Công GiáoViệt Nam là 19.464 người.

 

Mấy Dữ Liệu Khác: Linh Mục trong GP: 2281; LM ngoài GP: 41; Linh Mục Dòng: 467; Tân Linh Mục: 138; Linh Mục qua đời: 34; Chủng Sinh đang học: 1217; CS Học Xong: 202; CS Dự Bị: 1764; Nam Tu: 1833; Nữ Tu: 11421 (Theo (t.511) Giáo Hội Công Giáo Việt Nam: Niên Giám 2005. 2005. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 966 trang, 16x27cm

Giáo Xứ Giáo Phận: 1418 LM; Giáo xứ Dòng: 95; Giáo Xứ: có LM nơi khác đến: 576; Giáo Xứ có tu sĩ, tín hữu trông coi: 371, Giáo Xứ không người điều hành: 58 

Tình Hình Các Dòng Tu Công Giáo ở Việt Nam 

Biểu đồ 2. CÁC TỐ CHỨC TU TRÌ CHO GIỚI NAM 

Tố Chức Tu Trì Đời Sống Thánh Hiến

Dòng Tu Quyền Giáo Hoàng

Tu Hội Đời Sống Tông Đồ

Tu Hội Đời

1. Biển Đức

Tu Đoàn Giáo Hoàng

Q. Giáo Hoàng

2. Chúa Cứu Thế

1. Hội Thừa Sai Paris

1. Prado

3. ĐaMinh

2. Truyền Giáo Vinh sơn

Q. Giáo Phận

4. Lasan

3. Linh Mục Xuân Bích

1.Chúa Giêsu (Tp HCM)

5. Phanxicô

Tu Đoàn Giáo Phận

2. Đắc Lộ (Tp HCM)

6. Don Bosco

1. Giáo Sĩ Nhà Chúa

3. Gia Đình Na Gia (Tp HCM)

7. Tên

2. Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo

4. Nhà Chúa Thánh Gioan Tiền Hô (Tp HCM

8. Thánh Thể

3.Thừa Sai Thánh Mẫu         Chúa Cứu Thế

 

9. Tiểu đệ Chúa Giêsu

4. Hội Thừa Sai Việt Nam

 

10. Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa

 

 

11. Xitô

 

 

12. SVD

 

 

13.Thánh Tâm

 

 

Dòng Q. Giáo Phận

 

 

1. Anh Em Đức Mẹ Người nghèo

 

 

2 Đồng Công

 

 

3. Lời Chúa (Thừa Sai Đức Tin)

 

 

4. Thánh Gia

 

 

5. Thánh Giuse

 

 

6. Thánh Tâm

 

 

13 + 5

3 + 4

1 + 4

18

7

5

Tổng Cộng Có 30 Tố Chức Tu Trì Việt Nam Cho Nam Giới  

 

Biểu đồ 3. Các Đại Chủng Viện Giáo Phận Tại Việt Nam Hiện Nay

Chủng Viện

Ban Giảng Huấn

 Chủng Tu Sinh

1.Thánh Giuse Hà Nội, Kẻ Vĩnh, Kẻ Non, Kẻ Sở  từ TK18

40 Phố Nhà Chung Hà Nội. Đt: 04 8289853. Tax: 84 9285073

E: dcvhanoi@hn.vnn.vn

 20

162

Các GP: Hà Nội, Hài Phòng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Bùi Chu, Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn (và Dòng Xitô Châu Sơn)

2. Huế

Từ tk 18, 30 Kim Long Huế. Đt: 054 528230 Fax: 054 529265

E: antonhien@pmail.vnn.vn 

binhlouis@dng.vnn.vn 

28

89 (kể cả 21 tu sĩ Thiên An và Thánh Tâm)

3. Thánh Giuse Tp Sàigòn, từ tk 19

6 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé I Tp HCM. Đt: 08 8290109

E: dcvgiuse@tlnet.com.vn

28

232 chủng sinh dã  huấn luyện (1986-2003)

173 thụ phong linh mục

4. Sao Biển Nha Trang, từ 31-12-1991

60 Đường số 9, Phước Long, Nha Trang. Hộp Thư 61 NT.

Đt: 058 881095. Fax: 84 058 882862 dcvsaobien@dng.vnn.vn

29

84 đang thụ huấn

127 đã huấn luyện (kể cả bổ túc)

5. Vinh Thanh

Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An.

Đt: 038 861266.

E: dcvvt@yahoo.com 

# 28

89

6. Thánh Quý

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, Cần Thơ. Đt: 071 846617. Fax: 84 071 911132

27 +

167 (124 đang huấn luyện trong ĐCV và 43 đang thực tập)

Tống Cộng: 6 Đại Chủng Viện  cho khoảng 160 Nhân viên Giảng huấn (kể cả điều hành) và khoảng 670 Đại chủng tu sinh thuộc 3 Tổng giáo phận và 23 Giáo phận cho niên khóa 2002-2003

(Niên Giám 2005. Chương 17, tt. 288-304)

  

Biểu dồ 4. CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ CHO GIỚI NỮ 

Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến

Dòng Tu

Dòng Tu Đời sống Tông Đồ

Tu Hội Đời

Dòng Tu Q. Giáo hoàng

Dòng G. Giáo Phận

Q. Giáo Hoàng

1. Biển Đức

1. Nữ Tu Đa Minh Việt Nam (Bùi Chu, Tam Hiệp, Thánh Tâm, Rosa Lima, Lạng Sơn)

1. Dâng Truyền OMMI

2. Cát Minh

2. Nữ Tu Đức Mẹ Người Nghèo

2.Nữ Lao Động Thừa Sai (TM)

3. Clara

3.Con Đức Mẹ Đi Viếng

Q. Giáo Phận

4. Chúa Giêsu Hài Đồng

4. Con Đức Mẹ Mân Côi Trung Linh

1. Hiện Diện & Sống Tp HCM

5. Chúa Quang Phòng

5. Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa

2. Nô Tỳ Thiên Chúa Tp HCM

6. Con Đức Mẹ Phù Hộ

6. Con Đức Mẹ Nam Vang

3. Tôi Tá Thánh Tâm Tp HCM

7. Đức Bà

7. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

 

8. Đức Bà Truyền Giáo

8. Khiết Tâm Đức Mẹ

 

9. Nữ Tì Thánh Thể

9. Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu

 

10. Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu

10. Mến Thánh Giá, (10- 33):

[Giáo Tỉnh Hà Nội] Bùi Chu: Đt: 0350 874946

Hà Nội: 04 8287061  Hưng Hóa:

Vinh: 038 861238

Phát Diệm: 030 862321

Thanh Hóa: 037 855610.

dmtgth@hotmail.com  

 [Giáo Tỉnh Huế]

Quy Nhơn: 056 823120 / 817330

mtgqn@dng.vnn.vn  

Huế:  054824594

mtgsh@dng.vnn.vn , Nha Trang: 058 863020

 

([Giáo Tỉnh Sài Gòn] Cái Nhum: 075 873139

Thủ Thiêm: 08 7400455 / 740029

Cái Mơn: 075 875146

caimonmtg@hcm.vnn.vn

Chợ Quán : 08 9234482 / 9231484

maryhien@yahoo.com

Gò Vấp: 08 8941492

viti@hcmc.netnam.vn 

Đà Lạt: 063 864730 (ĐL) ; 08 9316236 (HCM)

mtgdl@hcm.vnn.vn  + Khiết Tâm: 08 8960623

Tân Lập: 08 7431125

mtgtanlap@hcm.vnn.vn 

Tân Việt: 08 8426307

mtgtanviet@hcm.vnn.vn

Thủ Đức: 08 8964001

khan@bdvn.vnd.vn

Cần Thơ: 079 820484

hdmtgct@hcm.vnn.vn

Tân An: 072 826819

mtgtanan@hcm.vnn.vn

Bắc Hải: 061 881148

dongmtgbhxl@bdvn.vnd.net 

Phan Thiết: 062 870660

hdmtgpt@yahoo.co.uk)

11.Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

34.Nữ Tu La San

 

12. Phaolô Thành Chartres

35.Nữ Tì Chú Giêsu Linh Mục

 

14. Phaolô Thiện Bản

36. Nữ Vương Hòa Bình

 

15. Tiểu Muội Chúa Giêsu

37. Thừa Sai Bác Ái

 

16. Xitô Nữ

38. Thừa Sai Trinh Vương Bùi Chu

 

Tu Đoàn Đời Sống Tông Đồ

39. Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn

 

Q. Giáo Hoàng

 

 

1. Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

 

 

Q. Giáo Phận

 

 

1.Ảnh Phép Lạ

 

 

2. Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo

 

 

16 + 1 + 2

1 +10 (10-33) + 6

2 + 3

19

30

5

Tổng Cộng: 54 Tổ Chức Tu Trì Công Giáo Cho Giới Nữ Việt Nam

 

Như thế các Hội Dòng Mến Thánh Giá là một tố chức tu trì lớn nhất trong Giáo Hội Việt Nam. Trong cả Giáo Hội có 30 tố chức tu trì cho giới nam và 54 tố chức tu trì cho giới nữ. Trong cơ cấu tổ chức Giáo Hội còn có 6 đại chủng viện huấn luyện các chủng tu sinh thụ huấn chuẩn bị các linh mục phục vụ trong 26 giáo phận. Trong tổng số 84 tổ chức tu trì, có tất cà 23 Hội Dòng Mến Thánh Giá, tuy quan trọng, phổ biến và bình dân nhất, nhưng chưa hoàn toàn ổn định và có tổ chức gọn gàng về nhiều phương diện. 

(Tham Khảo Niên Giám HĐGMVN 2005 Chương 17-18,tt. 288-422)

Tác giả Gs. Đỗ Hữu Nghiêm


Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!