Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
AI HÀNH ĐỘNG THEO SỰ THẬT, THÌ ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 19); ( 18.03.2012); ( Jn 3, 14-21)

CHÚA  NHẬT  IV  MÙA  CHAY, NĂM  B.

NGUYỄN HỌC TẬP

 

1 - Ông Nicodemo, trong cuộc đàm thoại ban đêm với Chúa Giêsu xác tín rằng mình đã biết rõ về con người và xuất xứ của Chúa Giêsu: 

   - " Thưa thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy" ( Jn 3, 2). 

Qua sự quả quyết xác tín đó của Nicodemo, Chúa Giêsu trả lời cho ông. Câu trả lời được chia là ba phần để nói rõ hơn

   - về xuất xứ của Ngài,

   - về sứ mạng của Ngài

   - và về cách hành xử phải có mà Thiên Chúa đang mong đợi ở chúng ta trong chương trình cứu rổi của Người và ích lợi cho hạnh phúc của chúng ta.

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay chỉ đề cập đến phần thứ ba ( Jn 3, 9-21), hai phần đầu không được nhắc đến ( Jn 3,3) và ( Jn 3, 5-8). Chúng ta thử đọc qua cả hai phần đầu để có một liên tưởng mạch lạc cho việc suy niệm Phúc Âm của chúng ta.

Trước hết sau lời xác quyết của Nicodemo, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết điều quan trọng đầu tiên để được cứu rổi là tin vào Thiên Chúa và hội nhập vào Nước Trời của Người, bằng cách tái sinh trong ân sủng của Người: 

   - " Chúa Giêsu trả lời: Thật, Ta bảo thật các ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra một lần nữa bởi ơn trên" ( Jn 3, 3).  

Câu nói vừa rồi của Chúa Giêsu là câu nói nghịch tai đối với Nicodemo, nên ông không ngần ngại trả lời:

   - " Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra lại được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?"( Jn 3, 4). 

Câu trả lời vừa nói cho thấy Nicodemo biết một vài điều  về Chúa Giêsu,

   - " …Thầy là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến…, chẳng ai làm được dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy", nhưng có nhiều điều ông chưa biết, nhứt là những điều liên hệ đến ơn cứu rổi. Bởi đó Chúa Giêsu  trả lời thêm lần thứ hai để giúp ông mở rộng tâm hồn hơn, thoát ra khỏi quan  niệm thế tục tự nhiên và hạn hẹp của con người: 

   - " Thật Ta bảo thật ông: không ai có thể vào Nuớc Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần. Điều bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; điều bởi Thánh Thần sinh ra là Thánh Thần". ( Jn 3, 5-6). 

Điều đó cho thấy ơn cứu rổi của Thiên Chúa không phải là những gì thuộc về xác thịt, mà là ân sủng được Chúa ban cho. Do đó con người muốn được cứu rổi, sống trong ân sủng của Thiên Chúa, không thể có cách hành xử " trở vào lòng mẹ lần thứ hai…, sinh ra lại " theo xác thịt, mà là tin tưởng, phó thác, hội nhập vào ân sủng của Thánh Thần, " sinh ra bởi nước và Thánh Thần".

Và để giảng dạy cho Nicodemo đầy đủ hơn, một lần nữa, lần thứ ba, Chúa Giêsu trả lời cho ông  bằng cách nói rõ cho ông xuất xứ của Người, Người từ Chúa Cha mà đến, Người là Con của Chúa Cha, Con Một của Người. Ngài đến để  loan báo cho chúng ta tình thương vô hạn Chúa Cha dành cho chúng ta: 

   - " Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống…Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" ( Jn 3, 13.16). 

Đọc thêm những câu nói kế tiếp của Chúa Giêsu:

" Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ không tin thì đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chọn bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa…"( Jn 3, 17-19). 

Đọc lại các đoạn Phúc Âm vừa kể, nếu chú ý, chúng ta có được khá nhiều tước hiệu để nói về Chúa Giêsu trong Ki Tô học ( Christologia): Con Ngươi, Đấng từ trời xuống, Con Một của Người, ánh sáng đến trong thế gian, thế gian nhờ Con Một của Người mà được cứu độ.

Trong những câu nói của Chúa Giêsu để trả lời cho Nicodemo, với các từ ngữ vừa kể, Thánh Gioan muốn nói cho chúng ta Chúa Giêsu

   - là Con Thiên Chúa,

   - là Thiên Chúa,

   - là Thiên Chúa đến trong thế gian, Người là ánh sáng đến để soi chiếu trong thế gian u tối, Người ban ánh sáng cho những ai tiếp nhận Người.

Nói cách khác, qua những câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Nicodemo, Thánh Gioan muốn lập lại và chú giải cho chúng ta những gì Ngài đã viết trong Lời Tựa của Phúc Âm Ngài ( Jn 1, 1-18): 

   - " Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa…

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trong thế gian và chiếu soi cho mọi người.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa…

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, là Con Một đầy ân sủng và sự thật.

Thiên Chúa chưa bao giờ ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết" ( Jn 1, 1.9.12.14.18). 

Tại sao Thánh Gioan lập lại và chú giải thêm những gì Ngài đã viết ở Lời Tựa Phúc Âm, không những ở đoạn Phúc Âm hôm nay, mà còn ở nhiều nơi khác nữa, mỗi khi có dịp là Ngài lập lại.

Bởi vì những điều vừa kể là những tín điều then chốt của các cộng đồng Ki Tô giáo tiên khởi, và của chính Ngài.

Ngài viết Phúc Âm không có mục đích gì hơn là để nói lên và minh chứng cho các  niềm tin đó, những niềm tin mà phần lớn chính Ngài được mắt thấy tai nghe. Bởi lẽ chính Ngài là người môn đệ sống thân tình với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu thương mến hơn ai hết: 

   - " Bà ( Maria Magdala) liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Chúa Giêsu thương mến…Ông Phêrô và môn đệ kia liền chạy ra mộ…Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước…Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin" ( Jn 20, 2.3.8). 

Nói cách khác, Phúc Âm Thánh Gioan được viết ra không có mục đích gì khác hơn là để chứng minh Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế

   - " Ông đã thấy và đã tin" ( Jn 20, 8).

   - "Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách nầy: Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki Tô. Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người" ( Jn 20, 30-31).

 

2 - Một đặc điểm khác của Phúc Âm Thánh Gioan, khác với các Phúc Âm khác ( Mt, Mc và Lc), là sự hiển vinh của Chúa Giêsu được trình bày ngay  trong thời điểm Ngài được giương lên trên thập giá, chớ không phải chờ đợi đến cuộc khải hoàn Phục Sinh và tương phản với cuộc khổ hình trên Thánh Giá.

Nếu Thánh Giá trong các tác giả Phúc Âm khác và cả đối với Thánh Phaolồ tượng trưng cho sự đau khổ tử nạn, nhục hình:

   - " Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng chết, chết trên cây thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu" ( Phl 2, 8-9 ), thì với những tước hiệu của bài Phúc Âm hôm nay, cũng như trong Lời Tựa, Chúa Giêsu được Thánh Gioan trình bày trong vinh quang của Ngài ngay cả lúc Ngài được giương lên trên Thập Giá. Ngài là trung tâm điểm của vũ trụ và đem ơn cứu rổi đến cho những ai tin vào danh Ngài: 

   - " Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành…" ( Jn 1, 3).

   - "Thiên Chúa yêu thế gian đền nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng đưuợc sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ…" ( Jn 3, 16-17). 

Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế của mọi người, nên  

   - " Như ông Moisen đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời" ( Jn 3, 14-15). 

Người được giương lên cao để muôn dân nhìn thấy Ngài, tin vào Ngài mà được cứu rổi:

   - " Họ phải chịu hành hạ ít lâu như là chịu lời cảnh cáo; rồi họ được một dâu hiệu cứu thoát, nhắc nhở họ đến Luật ngài truyền. Vi bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu, không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài, Đấng Cứu Độ muôn dân hết thảy" ( Sap 16, 6-7).

 

3 - Còn một yếu tố nữa trong các câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Nicodemo chúng ta nên suy nghĩ.

   - " Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị bại lộ.Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa"( Jn 3, 19-21). 

Lời giải thích thật rõ ràng, dễ hiểu, không cần phải bình luận.

Điều chúng ta có thể suy nghĩ là những gì Chúa Giêsu dạy trong hai câu Phúc Âm vừa qua có thể áp dụng vào cuộc sống hiện tại của chúng ta không?

Tại sao một vài đường lối tổ chức xã hội, tổ chức Quốc Gia của chúng ta có tính cách bưng bít?

Điều gì làm cho họ phải bưng bít, gian xảo, che giấu, cấm cản?

Nếu Quốc Gia được tổ chức

   - để phục vụ con người,

   - để phục vụ công ích,

   - giúp cho người dân phát triển hoàn hảo con người  của mình

   - và giúp cho họ tham gia một cách thiết thực vào cuộc sống chính trị, kinh tế, xã hội của xứ sở,

thì có gì phải che giấu, đàn áp, hạn chế, ăn nói quanh co?

Nếu tổ chức Quốc Gia để phục vụ con người và phục vụ công ích,

   - thì có gì phải cấm cản người  dân được tự do nói lên suy tư và nguyện vọng của mình, cho mình và cho đất nước, trên các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, internet? 

Trong Quốc Gia chúng ta có bao nhiêu tờ báo, đài phát thanh, truyền hình, phim ảnh không phải do Chính Quyền kiểm soát?

Nếu Quốc Gia có mục đích phục vụ con người và phục vụ công ích, thì có gì không thể trình bày ra ánh sáng để mọi người đều biết?

   - " Những kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng…" ( Jn 3, 19).

Quốc Gia vẫn giữ lối hành xử đàn áp, hạn chế, quanh co làm cho người ta có lý chứng nghi rằng tổ chức Quốc Gia

   - " chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm xấu xa. Quả thật ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm không bị bại lộ"( Jn 3, 19-20).

Một tổ chức Quốc Gia như vậy, có xứng đáng với con người hay không?

Mỗi người chúng ta tự lương tâm suy nghĩ lấy.

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!