Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).


 

NGUYỄN HỌC TẬP


 

A - Trong Hiến Chế Gaudium et Spes ( 2 )

 

  n. 19. Những hình thức và căn nguyên của chủ thuyết vô thần.

Ý nghĩa cao cả nhứt của phẩm giá con người là con người được kêu gọi đến kết hợp với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thực tế, con người hiện hữu chỉ là do Thiên Chúa, đã vì yêu thương nên tạo dựng nên con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý, một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng Tạo Dựng mình.

 

Tuy nhiên có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa.

 

Vì thế vô thần chủ thuyết phải được kể là một trong những sự kiện quan trọng nhứt trong thời đại nầy và cần phải được nghiên cứu kỹ càng hơn.

 

Danh từ vô thần nói lên những hiện tượng rất khác nhau.

 

 - Thật vậy, có người phủ nhận Thiên Chúa một cách tỏ tường; ,

  

- Có người nghĩ rằng con người hoàn toàn không thể quả quyết gì về Thiên Chúa cả.

  

- Có người cứu xét vấn đề về Thiên Chúa theo một phương pháp làm cho vấn đề đó xem ra thiếu hẳn ý nghĩa.

 

Vượt quá phạm vi khoa học một cách vô lý, nhiều người hoặc chủ trương giải thích mọi sự chỉ bằng khoa học nầy; hoặc trái lại, hoàn toàn không chấp nhận một chân lý nào là tuyệt đối.

 

Có người lại quá đề cao con người, đến nỗi sự tin vào Thiên Chúa trở nên như vô nghĩa. Những người nầy xem ra muốn đề cao con người hơn là muốn chối bỏ Thiên Chúa.

 

Có người hình dung Thiên Chúa theo kiểu họ tưởng, đến nỗi Thiên Chúa mà họ bài xích không phải là Thiên Chúa của Phúc Âm. Cả vấn đề Thiên Chúa cũng không hề được đặt ra, bởi vì xem ra họ không cảm thấy áy náy gì về tôn giáo, cũng như không thấy tại sao lại phải bận tâm về vấn đề đó.  
 

Ngoài ra chũ nghĩa vô thần nhiều lúc phát sinh hoặc do sự phản kháng mãnh liệt chống lại sự dữ trong thế gian, hoặc do nhận định sai lầm cho rằng một số giá trị của con người là tuyệt đối đến nỗi lấy chúng thay thế cho cả Thiên Chúa.

 

Ngay cả nền văn minh hiện đại, nhiều lúc có thể làm cho khó đến được với Thiên Chúa hơn, không phải tự nó, nhưng vì nó bám víu quá đáng vào những thực tại trần thế.
 

Thật vậy, những người không nghe tiếng nói của lương tâm, cố tình loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lòng mình và tránh né những vấn đề tôn giáo, chắc chắn họ mắc lỗi.

 

Nhưng chính những tín hữu nhiều khi cũng có một phần trách nhiệm về vấn đề nầy. Bởi vì chủ nghĩa vô thần nói chúng, không phải do một nguyên nhân duy nhứt, nhưng trái lại nó phát sinh do nhiều nguyên nhân. Trong những nguyên nhân ấy, còn phải kể tội phản ứng, chỉ trích chống lại các tôn giáo, hơn nữa ở một vài nơi, còn chống lại cả Kitô giáo. Tín hữu chịu phần trách nhiệm không phải nhỏ trong việc khai sinh vô thần, hoặc bởi xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội..

 

Phải nói rằng họ che giấu hơn là bày tỏ diện mạo đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo.


 

  n. 20. Vô thần có hệ thống.

 

Vô thần hiện đại nhiều khi cũng được trình bày như một hê thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống nầy quá mạnh đến khát vọng được tự lập của con người đến độ làm cho khó chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa.

 

Những người chủ trương thuyết vô thần đó cho rằng tự do hệ tại ở điều con người là chính cùng đích của mình, là kẻ tạo nên và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưỏng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và là cùng đích của mọi sự, hay ít ra quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết nầy có thể được cổ võ thêm bởi sự tiến triển về kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cảm tưởng mình đầy thế lực.
 

Trong số những hình thức vô thần hiện đại, chúng ta không thể bỏ qua một hình thức vô thần mong giải phóng con người, nhứt là giải phóng về phương diện kinh tế và xã hội.

 

Hình thức vô thần nầy cho rằng tự bản chất, tôn giáo ngăn cản sự giải phóng trên, vì khi gây cho con người niềm hy vọng hão huyền vào cuộc sống mai hậu, tôn giáo đã làm cho họ xao lãng việc xây dựng xã hội dương thế nầy.

 

Bởi vậy, những người chủ trương lý thuyết ấy, một khi lên nắm chính quyền, họ kịch liệt chống lại tôn giáo, dùng những phương tiện cưỡng bách, mà chính quyền có thể truyền bá thuyết vô thần, nhứt là trong phạm vi giáo dục thanh thiếu niên.
 

  n. 21. Giáo Hội đối với chủ nghĩa vô thần.

 

Trung tín với Thiên Chúa cũng như đối với con người, Giáo Hội không thể không tiếp tục phi bác với nỗi đau khổ và với tất cả sự cương quyết, như đã từng phi bác ( Pio XI, Divini Redemtoris, 15.03.1937) những chủ thuyết vô thần và những hành động nguy hại đi ngược lại lý trí và kinh nghiệm chung của con người, cũng như làm cho con người mất đi sự cao cả bẩm sinh của mình.

 

Tuy nhiên Giáo Hội vẫn cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân chối từ Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí những người vô thần và ý thức được tầm quan trọng của những vấn đề do vô thần khơi lên và vì yêu thương mọi người, nên Giáo Hội thấy cần phải cứu xét những nguyên nhân ấy kỹ lưỡng và sâu xa hơn.
 

Giáo Hội cho rằng nhin nhận Thiên Chúa không có gì nghịch lại với phẩm giá con người, vì nền tảng ấy được đặt trên nền tảng và được trở nên hoàn hảo trong chính Thiên Chúa: bởi vì con người có trí tuệ và tự do được Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng đặt để con người trong xã hội, nhưng nhứt là vì con người được gọi đến để thông hiệp với chính Thiên Chúa và tham dự vào hạnh phúc của Người như con cái.

 

Ngoài ra, Giáo Hội còn dạy rằng hy vọng cánh chung không làm giảm tầm quan trọng những bổn phận ở giữa trần gian nầy, trái lại còn tạo thêm những động lực mới giúp con người hoàn tất những bổn phận ấy.

 

Vả lại, nếu thiếu căn bản là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống trường cửu, phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ vẫn không giải đáp được, như vậy con người nhiều khi rơi vào tuyệt vọng.
 

Trong khi đó, mỗi người vẫn còn là một một câu hỏi chưa giải đáp cho chính mình, một câu hỏi chỉ thấy lờ mờ. Bởi vì có những lúc, nhứt là trong những biến cố lớn lao của cuộc sống, không ai có thể hoàn toàn tránh được câu hỏi trên. chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng kêu gọi con người hãy suy nghĩ sâu xa hơn và tìm hiểu khiêm tốn hơn, đem lại được câu giải đáp hoàn hảo và hết sức chắc chắn.
 

Để đem lại phương thuốc chữa trị vô thần, người ta phải cậy nhờ vào giáo lý được trình bày môt cách thích hợp và nhờ vào đời sống thanh khiết của Giáo Hội, cũng như của các chi thể Giáo Hội. Bởi vì nhiệm vụ của Giáo Hội là làm sao cho Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con nhập thể trở nên hiện diện và như thể thấy được bằng chính Giáo Hội tự đổi mới và không ngừng tinh luyện chính mính ( Hiến Chế Lumen Gentium I, 8 ).dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Điều đó trước hết nhờ bằng chứng của một đức tin sống động và trưởng thành, nghĩa là có một đức tin đã được huấn luyện để có thể sáng suốt nhận định và vượt thắng những khó khăn ấy.

 

Có rất nhiều vị tử đạo đã và đang hùng hồn làm chứng cho đức tin ấy. Đức tin đó phải biểu lộ sự phong phú của mình bằng cách thâm nhập vào toàn thể đời sống của các tín hữu, kể cả đời sống thế tục, và thúc đẩy họ sống công bằng, bác ái nhất là đối với những người nghèo khổ.

 

Sau hết, điều có thể làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hơn cả là đức ái huynh đệ của các người tín hữu khiến họ đồng tâm nhất trí cộng tác cho đức tin Phúc Âm ( Ph 1, 17) và dấu chỉ hiệp nhứt họ tỏ cho nhau.
 

Thật vậy, Giáo Hội dù hoàn toàn bác bỏ thuyết vô thần, nhưng vẫn thành thực tuyên bố rằng mọi người, dù tin hay không tin, cũng đều phải trợ lực cho việc xây dựng một thế giới được hợp lý, là nơi họ đang chung sống: điều ấy chắc chắn không thể có được, nếu thiếu cuộc đối thoại thành thực và khôn nogan. Bởi vậy Giáo Hội phàn nàn về sự kỳ thị giữa những người tin và không tin, do một số nhà lãnh đạo quốc gia gây ra một cách bất công, khi không công nhận những quyền lợi căn bản của con người.

 

Riêng đối với các tín hữu, Giáo Hội đòi cho họ phải được tự do đích thực, để họ có thể xây dựng đền thờ Thiên Chúa ngay tại nơi trần gian nầy.

 

Đối với những người vô thần, Giáo Hội thân ái mời gọi họ hãy nghiên cứu Phúc Âm Chúa Kitô với một tâm hồn cởi mở.
 

Bởi vậy, Giáo Hội đã biết rõ sứ điệp của mình phù hợp với những khát vọng thầm kín nhất của lòng con người, khi Giáo Hội bênh vực thiên chức con người và do đó đem lại niềm hy vọng cho tất cả những ai thất vọng về vận mạng cao cả của mình.

 

Sứ điệp của Giáo Hội chẳng những không làm suy giảm con người, trái lại còn đổ tràn ánh sáng, sự sống và tự do, để giúp con người tiến bộ.

 

Ngoài sứ điệp đó không còn gì khác có thể thoả mãn được lòng người:
 

  - " Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con, để chúng con đến với Chúa, và tâm hồn chúng con còn thao thức cho đến khi được an nghỉ trong Chúa " ( Thánh Augustino, Confession, 1,1:PL 32, 661).


 

  n. 22. Chúa Kitô, Con Người mới.

 

Thật vậy, mầu nhiệm về con người chỉ được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

 

Bởi vì Adong đầu tiên là hình bóng của Adong sẽ đến ( Rom 5, 14 ) , là Chúa Kitô, Adong mới, trong khi mạc khải về Chúa Cha và tình yêu của Người, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ.

 

Bởi đó, không lạ gì, khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy được nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Người.

 

Là " hình ảnh của Thiên Chúa vô hình " ( Col 1, 15 ), chính Người là con người hoàn hảo đã trả lại cho con cháu của Adong hình ảnh Thiên Chúa đã bị nguyên tội làm sai lệch.

 

Bởi vì nơi Người, bản tính nhân loại đã được mặc lấy, chứ không bị tiêu diệt ( Công Đồng Constantinopoli, II, 7).

 

Do đó chính nơi chúng ta nữa, bản tính đó cũng được nâng lên tới một phẩm giá siêu việt. Bởi đó, chính Con Thiên Chúa, khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người ( Công Đồng Constantinopoli,III: Dz 291 ( 556 ), đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi ( Heb 4, 15 ).
 

Là Chiên vô tội, Người đã tự ý đổ máu ra, để cho chúng ta được sống, và chính trong Người, Thiên Chúa đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa và hoà giải giữa chúng ta với nhau ( 1 Pt 2, 21; Mt 16, 24; Lc 14, 27), cũng như đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của ma qủy và tội lỗi. Do đó mỗi người chúng ta có thể nói như Thánh Tông Đồ rằng:
 

  - "Con Thiên Chúa đã  yêu thương tôi, lại hiến thân cho tôi nữa " ( Gal 2, 20).

 

Chúa chịu đau khổ cho chúng ta, không những Người nêu gương để chúng ta theo vết chân Người ( 1 Pt 2, 21; Mt 16, 24; Lc 14, 27), nhưng Người còn mở ra con đường mới, để nếu chúng ta theo, thì sự sống đời đời và cái chết sẽ được thánh hoá và có một ý nghĩa mới.
 

Con người Kitô hữu khi

 

  - trở nên giống hình ảnh Chúa Con là Trưởng Tử trong đoàn em đông đúc ( Rom 8, 29; Col 1, 18 ),    

 

 - họ nhận được những hoa trái đầu mùa của Thánh Thần ( Rom 8, 23),

  

- nhờ đó họ có thể chu toàn lề luật yêu thương mới ( Rom 8, 1-11).

 

Nhờ Thánh Thần

 

 - làm " bảo chứng cho quyền thừa tự " ( Eph 1, 14 ),

 

 - toàn thể con người được canh tân từ nội tâm, cho tới khi thân xác được cứu rỗi ( Rom 8, 23):

 

  - " Nếu Chúa Thánh Thần là Đấng đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại cư ngụ trong anh em, chính Đấng đã khiến Chúa Kitô từ kẻ chết sống lại đó, cũng sẽ làm sống động thân thể hay hư nát của anh em, nhờ Thánh Thần Người ở trong anh em " ( Rom 8, 11; 2 Cor 4, 14).

 

Người Kitô hữu chắc chắn cần thiết và có bổn phận chiến đấu chống sự dữ, dầu phải trải qua nhiều gian nan, cũng như phải chết nữa.

 

Nhưng

  - vì đưọc dự phần vào mầu nhiệm phục sinh,

  - được đồng hoá với cái chết của Chúa Kitô,

  - được mạnh mẽ nhờ đức cậy, họ tiến lên đón nhận ngày sống lại ( Phil 3, 10; Rom 8, 17).
 

Điều nói trên không phải chỉ có giá trị cho các tín hữu, nhưng cho tất cả những ai có thiện chí, được ơn thánh hơạt động một cách vô hình trong tâm hồn ( Lumen gentium II, 16).

Thật vậy, vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người ( Rom 8, 32 ), và vì ơn gọi cuối cùng của con người, nghĩa là con người thực ra là duy nhứt, nghĩa là do Thiên Chúa, cho nên ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng tham dự vào mầư nhiệm Phục Sinh ấy, cách nào đó, chỉ có Chúa biết thôi .

 

Đó là tính chất và sự cao cả của mầu nhiệm con người, mầu nhiệm được Kitô giáo mạc khải soi sáng cho các tín hữu.

 

Vậy, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, bí ẩn về đau khổ và sự chết được sáng tỏ. Bí ẩn đó đè bẹp chúng ta, nếu chúng ta không biết đến Phúc Âm.

 

Chúa Kitô đã sống lại nhờ sự chết của mình, Người đã hủy diệt sự chết và Người đã ban cho ta dồi dào sự sống , để là con cái trong Chúa Con, chúng ta kêu lên trong Thánh Thần " Abba, lạy Cha ".  

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!