Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU TRONG BUỔI TIỆC LY

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 8 A 2 )

Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 11.01.2012. 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

 

Anh Chị Em thân mến,

Trong cuộc hành trình của chúng ta suy nghĩ về động tác cầu nguyện của Chúa Giêsu được các Phúc Âm trình bày, hôm nay tôi muốn được suy niệm về thời điểm đặc biệt long trọng, về động tác cầu nguyện của Người trong Buổi Tiệc Ly. 

   1 - Bối cảnh thời điểm và tâm tình đầy xúc động trong đó Chúa Giêsu giả từ bạn hữu, đó là sự chết gần kề mà Người cảm nhận hiện đang sát gần.

Đã từ lâu, Chúa Giêsu  bắt đầu nói về cuộc khổ nạn của Người, bằng cách làm cho các môn đệ càng lúc càng liên can hơn nữa vào viễn ảnh nầy.

Phúc Âm Thánh Marco thuật lại rằng ngay từ lúc khởi hành lên Giêrusalem, trong các làng mạc xa xôi miền Cesarea Philippo, Chúa Giêsu đã bắt đầu

   - " dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại " ( Mc 8, 31).

Ngoài ra, chính trong những ngày chuẩn bị vĩnh biệt các môn đệ, lại là những ngày cuộc sống dân chúng được đánh dấu bằng dịp Lễ Vượt Qua đến gần, hay kỷ niệm cuộc giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Cuộc giải thoát nầy, có được kinh nghiệm trong quá khứ và đang được mong đợi trở thành hiện thực trong hiện tại và tương lai, trở thành sống động trong các dịp cử hành Lễ Vưọt Qua trong gia đình.

Buổi Tiệc Ly được đặt vào trong bối cảnh vừa kể, nhưng trong thâm sâu có một điều mới mẻ: Chúa Giêsu nhìn về cuộc khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh của Người, bởi vì Người hoàn toàn ý thức đến những biến cố đó.

Chúa Giêsu muốn sống Buổi Ăn Tối đó với các môn đệ của Người, với một đặc tính hoàn toàn đặc biệt và khác biệt với những bửa tiệc khác: đây là Bửa Ăn Tối, trong đó Người ban tặng cho Một Cái Gì  hoàn toàn mới mẻ: ban tặng Chính Người.

Trong phương thức đó, Chúa Giêsu cử hành Lễ Vượt Qua của Người, thực hiện trước Thập Giá và cuộc Phục Sinh của Người. 

Điều mới mẻ đó được đoạn tường thuật thời sự Buổi Tiệc Ly Phúc Âm Thánh Gioan làm sáng tỏ lên cho chúng ta, trong đó ngài không kể lại buổi cơm tối vượt qua được diễn ra như thế nào, chính vì Chúa Giêsu có ý khai trương một cái gì đó mới mẻ, cử hành Lễ Vượt Qua của Người, dĩ nhiên có liên hệ đến Cuộc Xuất Hành.

Và đối với Thánh Gioan, Chúa Giêsu chết đi trên thập giá, chính là lúc mà ở tại đền thờ Giêrusalem các con chiên vượt qua bị hiến tế.

 

   2 - Như vậy nhân cội của Buổi Ăn Tối đó là gì ?

Đó là những động tác của việc bẻ bánh, trao bánh cho các người thân và chia xẻ ly rượu cùng với những lời đi chung với các động tác đó và trong bối cảnh cầu nguyện trong đó bửa tiệc đựợc tổ chức:  động tác thành lập Phép Thánh Thể, lời cầu nguyện cao cả của Chúa Giêsu và Giáo Hội.

Nhưng chúng ta hãy nhìn sát gần hơn thời điểm đó. 

Trước hết, các truyền thống Tân Ước về động tác thành lập Phép Thánh Thể ( 1 Cor 11, 23-25; Lc 23, 14-20; Mc 14, 22-25; Mt 26, 26-29), bằng cách nói lên cho chúng ta lời cầu nguyện khởi đầu các động tác và lời của Chúa Giêsu trên bánh và rượu, qua hai động từ song song và bổ túc cho nhau.

Thánh Phaolồ và Thánh Luca nói về  eucaristial / cảm tạ   " lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông " ( Lc 22, 19).

Thánh Marco và Matthêu trái lại, nhấn mạnh đến phương diện eulogia / chúc tụng " càm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông..." ( Mc 14, 22).  

Cả hai từ ngữ Hy Lạp eucaristein và eulogein đều nói lên ý nghĩa từ ngữ Do Thái berakha, tức là nói lên lòi cầu nguyện trọng đại cảm tạ và chúc tụng của truyền thống Do Thái để khởi đầu các bửa tiệc.

Hai từ ngữ Hy Lạp khác nhau diễn tả hai chiều hướng liên hệ mật thiết và bổ túc cho nhau trong lời cầu nguyện nầy. Thật vậy lời cầu nguyện berakha ( cảm tạ và chúc tụng ) nầy trước tiên là cảm tạ và ngợi khen lên Thiên Chúa vì ân phước, quà tặng nhận được. Trong Buổi Tiệc Ly của Chúa Giêsu, đó là bánh - được biến chế từ lúa mì mà Chúa đã cho nẩy mộng và từ đất lớn lên - và rượu được biến chế ra từ trái cây chín trên cây nho.

Lời cầu nguyện chúc tụng và cảm tạ nầy được dâng lên Chúa, lại là lời chúc lành trở xuống từ Thiên Chúa trên phẩm vật và làm cho sung mãn hơn.

Lời cảm tạ, ngợi khen Chúa như vậy trở thành là lời chúc phúc  và phẩm vật dâng tặng Chúa, được Đấng Toàn Năng chúc phúc và ban trở lại cho con người.

Các lời thành lập Thánh Thể được đặt trong bối cảnh cầu nguyện đó; trong đó lời ngợi khen và chúc phúc của lời cầu nguyện berakha trở thành lời chúc phúc và biến hoá bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Ki Tô. 

Trước những lời lập Phép Thánh Thể là những động tác: động tác bẻ bánh và ban tặng rượu.

Ai bẻ bánh và trao chén rượu cho, trước tiên người đó là người chủ gia đình, đón nhận vào bàn ăn  các thành phần gia đình. Nhưng những cử chỉ đó cũng là cử chỉ tiếp đón khách, đón nhận vào cùng bàn ăn với mính người ngoại quốc, không thuộc về thành phần gia đình.

Chính các cử chỉ nầy, trong buổi ăn tối mà Chúa Giêsu từ giả các môn đệ Người, có một ý nghĩa sâu đậm mới mẻ. Người đã cho dấu chứng thấy được việc đón nhận vào bàn tiệc trong đó Thiên Chúa ban tặng chính Người.

Trong bánh và rượu, Chúa Giêsu ban tặng và thông hiệp chính Người với chúng ta. 

Nhưng tất cả những điều đó làm sao có thể thực hiện được? Làm sao trong lúc đó Chúa Giêsu có thể ban chính mình được?

Chúa Giêsu biết rằng đời sống của Người sắp bị cất lấy đi qua cuộc khổ hình thập giá, là hình phạt chém đầu đối với những ai không phải là người tự do. Đó là khổ hình mà Cicerone đã định nghĩa như là mors turpidissima crucis ( cái chết rất bần tiện của thập giá ).

Cùng với việc ban tặng cho bánh và rượu trong Buổi Tiệc Ly, Chúa Giêsu báo trước cái chết và sự sống lại của Người, bằng cách thực hiện điều mà Người đã nói lên trong câu chuyện Người Mục Tử Nhân Lành:

   - " Ta hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại . Mạng sống của Ta không ai lấy đi được, nhưng chính Ta tự ý hy sinh mạng sống mình. Ta có quyền hy sinh  và lấy lại mạng sống ây. Đó là mệnh lệnh của Cha Ta mà Ta đã đón nhận " ( jn 10, 17-18).

Như vậy, Người ban tặng trước đời sống mà sẽ bị cướp lấy đi và như vậy biến đổi cái chết tàn bạo của Người thành một động tác tự do ban tặng chính mình cho, vì những người khác và cho những người khác.

Bạo lực phải gánh chịu được chuyển đổi thành một  cuộc hy sinh tích cực, tự do và có giá trị cứu rổi.

 

   3 - Còn một lần nữa trong lời cầu nguyện, được khởi đầu theo các nghi thức truyền thống Do Thái, Chúa Giêsu cho thấy căn tính của Người và lòng quyết tâm thực hiện sứ mạng yêu thương hoàn hảo của mình, hiến tặng mình trong vâng phục ý muốn Chúa Cha.

Tính cách đặc sắc sâu đậm của việc Người hy sinh ban tặng chính mình cho các người thuộc về Người, qua việc liên tưởng đến Thánh Thể, la thượng đỉnh của lời cầu nguyện ấn dấu tín lên buổi cơm tối giả từ các môn đệ Người.

Chiêm ngắm các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong đêm đó, chúng ta thấy được rõ ràng mối tương quan thân tình và bền bĩ liên tục với Chúa Cha là nơi mà Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ để lại cho các môn đệ Người và cho chúng ta, đó là Phép Bí Tích tình thương, il " Sacramentum caritatis".

Có đến hai lần trong nhà tiệc ly Người đã thốt lên những lời nói

   - " Anh em hãy làm việc nầy để nhớ đến Thầy " ( 1 Cor 11, 24.25.

Với việc ban tặng chính mình, Chúa Giêsu cử hành Lễ Vượt Qua, Người trở thành Con Chiên đem đến việc hoàn hảo tất cả các tế tự cỗ xưa.

Bởi đó thánh Phaolồ nói với các tín hữu ở Corinto bằng cách xác nhận rằng:

   - " Chúa Ki Tô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua cho chúng ta, Bởi đó chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ " ( 1 Cor 5, 7-8).

Thánh Luca tác giả Phúc Âm còn giữ lại một yếu tố qúy báu khác của các biến cố Buổi Tiệc Ly, cho phép chúng ta thấy được tầm mức sâu đậm đầy cảm động của lời cầu nguyện Chúa Giêsu cho các môn đệ Người trong đêm đó, đặc tâm lưu ý đến từng người.

Khởi đầu từ lời cầu nguyện cảm tạ và chúc phúc, Chúa Giêsu tiến đến cử chỉ ban cho Thánh Thể, ban Chính minh cho, và trong khi ban thực thể bí tích quyết định cho, Người quay về phía Phêrô. Vào lúc sắp kết thúc Bửa Ăn Tối, Người nói với ông:

   - " Simon, Simon ơi, kìa  Satan đã tìm kiếm anh em để được sàng như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh vững mạnh" ( Lc 22,31-32).

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, khi cơn thử thách đến gần cả đối với các môn đệ Người, nâng đỡ nỗi yếu hèn của các ông, nâng đỡ nỗi khó khăn của các ông làm sao hiểu được con đường của Thiên Chúa trải ngang qua Mầu Nhiệm Phục Sinh của cái chết và sự sống lại, được thể hiện trước trong động tác dâng bánh và rượu.

 

   4 - Thánh Thể là thức ăn cho người lữ hành, cũng trở thành sức mạnh cho cả những ai mệt nhọc, nản chi và mất định hướng.

Và lời cầu nguyện, nhứt là cho Phêrô, để một khi được trở lại, Phêrô làm cho anh em vững mạnh trong đức tin.

Thánh Luca tác giả Phúc Âm còn nhớ rằng chính cái nhìn của Chúa Giêsu đi tìm khuôn mặt của Phêrô, trong lúc Phêrô vừa mới tiêu hao xong ba lần chối bỏ của ông, ban cho Phêrô sức mạnh để bắt đầu lại con đường đi theo Người:

   - " Nhưng ông Phêrô trả lời: " Này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn ông, ông sực nhớ khi Chúa Giêsu bảo ông: " Hôm nay gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần " ( Lc 22, 60-61). 

Anh Chị Em thân mến, tham dự Thánh Thể, chúng ta sống một cách đặc biệt lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dâng lên và còn tiếp tục dâng lên cho mỗi người chúng ta, để cho sự dữ, mà chúng ta gặp phải trong đời sống, không có quyền năng để thắng chúng ta và trái lại tác động nơi chúng ta sức mạnh chuyển đổi của cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki Tô.

Trong Thánh Thể Giáo Hội đáp ứng lại lời sai bảo của Chúa Giêsu:

   - " Anh em hãy làm việc nầy để nhớ đến Thầy " ( Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-26),

Giáo Hội lập lại lời cầu nguyện cảm tạ và chúc phúc  và cùng với lời cầu nguyện đó là những lời biến thể bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa. Các Thánh Thể của chúng ta là một thực thể trong đó chúng ta được lôi cuốn vào giây phút cầu nguyện, là một trạng thái hiệp nhứt luôn luôn mới với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.

Ngay từ lúc khởi đầu, Giáo Hội đã hiểu các lời truyền phép ( consacrazione ) như là phần của lời cầu nguyện chung với Chúa Giêsu, như là phần chính của lời chúc tụng tràn đầy lòng biết ơn, mà qua đó hoa trái của đất đai và việc làm con người được Chúa ban lại cho chúng ta một lần nữa như là Mình và Máu Chúa Giêsu, như Thiên Chúa tự ban hiến chính minh trong tình yêu thương đón nhận của Chúa Con ( cfr Gesù di Nazareth, II, p. 146).

Tham dự Thánh Thể, nuôi dưỡng mình bằng Thịt và Máu Chúa Con, chúng ta hãy hiệp nhứt lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chiên Vượt Qua trong đêm thượng đỉnh của Người, để cho đời sống chúng ta khỏi phải mất đi, mặc cho yếu hèn và các lần bất trung của chúng ta, nhưng khiến cho đời sống đó được hoán chuyển. 

Các bạn thân mến,chúng ta hãy cầu xin Chúa, để sau khi được chuẩn bị xứng đáng, cả với Bí Tích Hoà Giải, cho sự tham dự của chúng ta vào Thánh Thể của Người, không thể thiếu cho đời sống Ki Tô hữu, sẽ là cao điểm tột độ của lời cầu nguyện chúng ta.

Chúng ta hãy nguyện xin rằng, cùng hiệp nhứt sâu đậm trong chính động tác hiến dâng của Người lên Chúa Cha, xin cho chúng ta cũng có thể chuyển hoá các thập giá của chúng ta thành hy sinh, tự do và có trách nhiệm, cho Chúa và cho anh em.

Cám ơn Anh Chị Em.

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý-Ngữ : Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va , 11.01.2012).

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!