Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
“BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI CHÚA THƯƠNG”

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 6 ); ( 25.12.2011); ( Lc 2, 1-14)

LỄ GIÁNH SINH ( THÁNH LỄ NỬA ĐÊM ) 

NGUYỄN HỌC TẬP 

Đêm nay Giáo Hội long trọng mừng Lễ Giáng Sinh, niềm vui  mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể, Ngôi Lời Thiên Chúa đến mặc lấy thân xác con người như chúng ta, đến ở giữa chúng ta để cứu chuộc chúng ta.

Thánh Luca là tác giả Phúc Âm duy nhứt tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu sinh ra với nhiều chi tiếc ( Lc 2, 1-14).

Đoạn Phúc Âm chúng ta vừa đọc có thể được chia thành hai phần:

   - câu 1-7: những yếu tố đưa đẩy Mẹ Maria đến sinh Chúa Giêsu ở Bethlem,

  * “ Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số khắp thiên hạ…ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth , miền Galilea lên thành vua David, tức Bethlem, miền Giudea, vì ông thuộc dòng tộc vua David…Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa…”. 

   - câu 8-14: lời của các thiên sứ, giải thích những gì đã xãy ra:

    * “ Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn chiên. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiều tỏa xung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng…Này ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Đức Chúa…”. 

Trong cả đoạn Phúc Âm Thánh Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sinh ra ( Lc 2, 1- 20), bằng cách nêu rõ tên hay hiểu ngầm, Thánh Luca đề cập tới thành Bethlem đến ba lần:

   - “ …ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea lên thành vua David, tức là Bethlem miền Giudea…( Lc 2, 4),

   - “ Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Đức Chúa…” ( Lc 2, 11),

   - “Nào chúng ta sang Bethlem, để xem sự việc đã xảy ra,như Chúa đã tỏ cho ta biết”   ( Lc 2, 15).  

Điều đó cho thấy thành Bethlem đối với Thánh Luca rất quan trọng, Ngài lập lại đến ba lần trong một bản văn tường thuật. Mặc dầu không gợi lại hay trích dẫn một cách rõ ràng như Thánh Matthêu, người có rất nhiều kinh nghiệm về Cựu Ước, nhưng chắc chắn Thánh Luca cũng liên tưởng đên lời tiên tri Michea:

   - “ Phần ngươi, hởi Bethlem của  Ephrata, ngươi nhỏ bé nhứt trong các chi tộc Giudea, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị thống lãnh Israel ” ( Mi 5, 1). 

Chúa Giêsu sinh ra để thực hiện sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã hứa trong Cựu Ước.

Điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa trung thành với lời Ngài hứa cho dân Do Thái, Ngài đến gặp dân Ngài để giải thoát và đem lại hòa bình cho họ.

Nhưng khung cảnh của đêm Chúa Giáng Sinh ở Bethlem lại được lồng vào trong các câu nói, có ý nghĩa vượt ra bên ngoài biên giới lãnh thổ Do Thái.

Thánh Luca thuật lại cho chúng ta là hoàng đế Cesare Augusto truyền lệnh kiểm tra dân số trên khắp mặt đất:

   - “ Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ ” ( Lc 2, 1). 

Viết lên câu vừa kể, Thánh Luca không có ý xác định thời điểm cho biến cố Chúa Giêsu Giáng Sinh, cho bằng đặt biến cố Đêm Giáng Sinh vào bối cảnh không phải chỉ liên hệ đến dân Do Thái, mà có liên hệ đến hết mọi dân tộc, “ …khắp cả thiên hạ ”.

Biến cố Con Thiên Chúa Nhập Thể được đặt vào trung tâm lịch sử nhân loại, bởi vì công cuộc Nhập Thể của Người có liên quan đến bất cứ ai là con người, “ trong khắp cả thiên hạ ”.

Tư tưởng vừa kể được minh chứng rõ ràng hơn nữa trong bài hát kết thúc của các thiên sứ: 

   - “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ” ( Lc 2, 14). 

Mãi cho đến thời tiền Công Đồng Vatican II, các bản dịch Việt Ngữ Thánh Kinh của chúng ta còn dịch theo nguyên ngữ La Tinh đại chúng ( Latinus Vulgarus) 

   - “ bình an dưới thế cho người thiện tâm” ( pax in terra hominibus bonae voluntatis), là lối dịch không đúng nghĩa. 

Trong khi đó thì theo nguyên ngữ Hy Lạp của Phúc Âm Thánh Luca, chúng ta phải dịch sang La Ngữ : “ pax in terra hominibus Bonae Voluntatis ” ( bình an dưới thế cho những người, đối tượng của Tình Thương Thiên Chúa: “ paix aux hommes objets de la Bienveillance Divine” ( La Sainte Bible,L’École Biblique de Jérusalem, Cerf, Paris 1961, 1355).  

Như vậy với những lời nói khởi đầu,

   - “ …trong khắp thiên hạ

và lời ca cuối cùng của các thiên sứ

   - “ bình anh dưới thế cho loài người Chúa thương ”,

Thánh Luca có ý kể lại cho ai đọc Phúc Âm Ngài biến cố Đêm Giáng Sinh, Chúa Giêsu Nhập Thể là biến cố Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rổi cho hết mọi người, không trừ ai, bởi vì bất cứ ai cũng được Chúa thương, bất cứ ai cũng được  “ bình an cho người, đối tượng của Tình Thương Thiên Chúa ”, chớ không phải chỉ hạn hẹp cho “ những người thiện tâm ” ( và nếu ai không có thiện tâm thì không được bình an Chúa ban cho ?). 

Bởi vì Chúa đến không phải chỉ cho những ai công chính, mà để kêu gọi và trợ lực cho cả những người tội lỗi, giúp họ chỗi dậy, trở về cùng Thiên Chúa: 

   - “ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần…Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi ” ( Mt 9, 12.13). 

Với các tư tưởng liên quan đến lời ngôn sứ Michea trong Cựu Ước và các tư tưởng phổ quát cho mọi người của ơn cứu chuộc, Thánh Luca có ý làm nổi bậc hình ảnh Chúa Giêsu Giáng Sinh là Đấng Cứu Thế tiếp tục các diễn biến lịch sử Do Thái và là Đấng Cứu Thế của tất cả mọi người, kêu gọi mọi người quy tựu lại trong Hội Thánh của Người. 

a)    Theo dõi tiến trình Đấng Cứu Thế tiếp tục các diển tiến lịch sử Do Thái, chúng ta có các lời ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhứt. Đoạn sách ngôn sứ Isaia khởi đầu bằng hình ảnh tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, nói lên biến cố Đấng Cứu Thế là biến cố cải hóa toàn diện của dân được chọn: 

   - “ Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi ” ( Is 9, 1).  

Trong tiến trình biến đổi vượt thoát vùng tối tăm tiến vào ánh sáng huy hoàng vừa kể, hình ảnh dùng vũ lực chiến đấu chống kẻ thù và kẻ đàn áp là yếu tố không thể thiếu. Đó là những gì tiên tri Isaia thuật lại cho chúng ta trong những câu kế tiếp: 

   - “ Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian” ( Is 9, 3).  

Trong viễn ảnh vừa kể, Vị Anh Hùng giải phóng hay Đấng Cứu Thế mà dân tộc Do Thái mong đợi chắc chắn phải là một tướng lãnh kiêu hùng, một dũng sĩ thiện chiến, chiến đấu khôn ngoan và mãnh liệt để hướng dẫn và giải thoát dân tộc.

Nhưng những lời ngôn sứ kế tiếp làm cho nhiều người bị đánh lạc hướng và chắc chắn thất vọng cũng không thiếu: thay vì một tướng lãnh dũng mãnh, tiên tri Isaia loan báo một đứa trẻ sơ sinh: 

   - “ Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu Người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình ” ( Is 9, 5). 

Bởi vì những gì Thiên Chúa ra tay hành động đánh dấu một thiên kỷ mới, trong đó không phải sức mạnh của  vũ lực nhằm  thực hiện những vọng tưởng của con người mà là  quyền năng của Thiên Chúa năng động để thực hiện tự do và công chính cho tất cả. 

b)    Cũng vậy, trong nhãn quang Đấng Cứu Thế đến cho tất cả mọi người, Thánh Luca thuật lại dấu hiệu được các thiên sứ tiên báo cho các mục đồng:  

   - “ Anh em cứ dấu nầy mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” ( Lc 2, 12). 

Dấu hiệu vừa kể không có gì là quyền lực, dũng mãnh, huyền diệu, mà chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, khó nghèo, “ bọc tã nằm trong máng cỏ ”, một dấu chứng rõ ràng Thiên Chúa đến bên cạnh người nghèo khổ, túng thiếu, đồng cảnh ngộ như họ, thông cảm với họ.

Thiên Chúa mặc lấy thân xác và bản tính yếu đuối, bất toàn và khó nghèo của con người, để biến con người được trở nên con Thiên Chúa: 

   - “ Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa…Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”( Jn 1, 12.14).

Thiên Chúa mặc lấy thân xác và thân phận yếu đưối nghèo hèn để ở giữa chúng ta.

Đó cũng chính là những gì Chúa Giêsu khởi đầu, hình ảnh của cuộc sống rao giảng Nước Trời của Ngài sau nầy: 

   - “ Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu ” ( Lc 9, 58).  

Và nhứt là cuộc đời khó nghèo cùn cực, không còn giữ lại cho mình một mãi mai sở hữu gì, vì đã cho tất cả, cả mạng sống cũng không tiếc trên Thánh Giá.

Cũng trong đoạn Phúc Âm hôm nay, Đêm Giáng Sinh, Thánh Luca hướng dẫn chúng ta đến niềm tin Phục Sinh bằng một vài từ ngữ được lập lại trong ngày Chúa sống lại: 

   - “ Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Đức Chúa ” ( Lc 2, 11). 

Niềm tin Chúa Giêsu là Chúa Ki Tô của Thiên Chúa được Thánh Phêrô tuyên bố trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống:

   “ Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều nầy: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki Tô ”  ( Act 2, 36).  

Và lời  thiên sứ báo tin cho các mục đồng, loan báo cho họ niềm vui của Đấng Cứu Thế: 

   - “ Này ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Đức Chúa” ( Lc 2, 10-11). 

Đó cũng là niềm tin của các cộng đồng Ki Tô hữu vào Chúa Phục Sinh, vào sự chiến thắng của Người trên sự chết và vào tình thương mà Người hy sinh mạng sống cho chúng ta, nói lên niềm vui vô tận của ơn cứu rỗi. Đó là những gì Thánh Phaolồ viết ra trong thư gởi cho Tito: 

   -  Vì chúng ta Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện” ( Tt 2, 14). 

Với những lời vừa kể, “ thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện ”, Thánh Phaolồ nhấn mạnh đến việc liên hệ giữa ơn Chúa được Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta và việc chúng ta phải có một đời sống xứng đáng với ơn Chúa, trở thành “ dân riêng của người ”, được thể hiện bằng đời sống công chính và bác ái, lưu tâm đến anh em là cách khiêm nhường nhận biết ơn cao cả Thiên Chúa ban cho mình, “ …khỏi mọi điều bất chính…, hăng say làm việc thiện ”.

Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ không thể không làm cho chúng ta thay đổi cách sống: không những kích động tình cảm của chúng ta đối với đứa trẻ thơ  ngay nghèo khỗ, thiếu thốn, mà còn nói cho chúng ta biết chiều hướng ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa trở nên nghèo khó, yếu hèn, bên cạnh con người, để hiểu biết con người và giải thoát  con người,  biến thế giới thành môi trường nơi con người được sống trong tự do và công chính.  

Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài ( Gn 1, 27),

   - không những ban cho chúng ta để chúng ta có được trí khôn ngoan và lòng ước muốn hạnh phúc tự do phản ảnh lại bản tính của Ngài,

   - mà còn để cho chúng ta sống và hành động giống theo khuôn mẫu của Ngài, biết khiêm nhượng hạ mình xuống để thấu hiểu được hoàn cảnh và nhu cầu của anh em, biến mối hiểu biết và tâm tình xúc động thành hành động để nâng đỡ anh em, như Người đã dạy chúng ta trong dụ ngôn biến bác ái thành hành động của người Samaritano nhân lành: 

- “ Anh hãy đi, và cũng làm như vậy ! ” ( Lc 10, 37).

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!