Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
LỜI HỨA ĐƯỢC THỰC HIỆN

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 5 ), 18.12.2011; (Lc 1, 26-38)

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 

NGUYỄN HỌC TẬP 

 

Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, được Giáo Hội trích lại Phúc Âm Thánh Luca ( Lc 1, 26-38), đoạn Phúc Âm  Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin về việc Ngài sẽ cưu mang và sinh ra Đấng Cứu Thế.

Đoạn Phúc Âm hôm nay cũng đã được Phụng Vụ dùng để cử hành Thánh Lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội ở Chúa Nhật tuần trước và chúng ta đã có dịp suy niệm Phúc Âm dưới nhãn quang Thánh Mẫu Học ( Mariologia).

Nhân dịp hôm nay Giáo Hội dùng cùng một đoạn Phúc Âm cho Chúa Nhật IV Mùa Vọng, thời gian gần kề lễ Giáng Sinh, chúng ta để tâm chiêm ngắm Phúc Âm trong chương trình cứu rổi của Thiên Chúa, dựa vào Thư Thánh Phaolồ gởi cho các tín hữu Roma và  quyền Sách II của tiên tri Samuel.

 

1 - Chúng ta có thể khởi sự bằng đoạn kết thúc Thư Thánh Phaolồ gởi các tín hữu Roma, qua các lời ngợi khen Thiên Chúa của Ngài, về những gì trọng đại và cao cả Chúa đã ban cho họ, cũng như cho chúng ta: 

   - " Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi đã loan báo, khi tôi rao giảng Chúa Giêsu Ki Tô.Tin Mừng do mạc khải mầu nhiệm , vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh.Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm nầy được thông báo cho muôn dân, để họ tin mà được phúc Thiên Chúa. Chỉ có mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thưở muôn đời, nhờ Chúa Giêsu Ki Tô. Amen." ( Rm 16, 25-27).    

Lời ngợi khen vinh danh Thiên Chúa là Đấng quyền lực và khôn ngoan thượng trí vừa nói, Thánh Phaolồ thốt lên sau khi viết ra những lời chào hỏi thân mến đến những nguời đã cộng tác với Ngài ở Roma cho sứ mạng truyền giáo: 

   - " Tôi xin giới thiệu với anh chị em chị Febe, người chị em của chúng tôi, người trợ tá của Hội Thánh Cencre…,

   - " Tôi xin giới thiệu chị Prisca và Aquila, những người cộng tác với tôi để phục vụ Chúa Giêsu Ki Tô…,

   - " Tôi xin giới thiệu anh Epeneto, bạn yêu qúy của tôi, là trái đầu mùa  miền Asia dâng lên Đức Kitô…" ( Rm 16, 1.3.5.). 

Và sau các lời chào hỏi thân tình, Thánh Phaolồ cũng không quên những lời khuyên bảo các tín hữu Roma của Ngài: 

   - " Tôi khuyên nhủ anh em hãy dâng hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa, anh em đừng có rập theo đời nầy, nhưng hãy cải thiện con người anh em bằng cách đổi mới tâm hốn, hầu có thể nhận ra đâu là ý muốn của Thiên Chúa: cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa,  cái gì hoàn hảo".…

  - "…Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì vui vẻ mà làm" ( Rm 12, 1-2.3.6-8). 

Đọc lại lời ngợi khen vinh danh Chúa vào cuối thư gởi tín hữu Roma ở trên, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa quyền năng cũng cố đức tin các tín hữu được nghe Thánh Phaolồ rao giảng Phúc Âm:

   - " Vinh danh Thiên Chúa , Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi ra giảng Chúa Giêsu Ki Tô".( Rm 16, 25). 

Quyền năng của Thiên Chúa  là vì Chúa là Đấng duy nhất thông suốt mầu nhiệm, được giữ kín từ bao thế hệ,  được các ngôn sứ rao truyền trong Thánh Kinh và giờ đây đã được mạc khải trong Phúc Âm để mọi dân tộc được biết, nghe theo và được cứu rỗi:

   - " Tin Mừng đó, mạc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm nầy được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa" ( Rm 16,26). 

" Mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa" là mầu nhiệm gì?

Theo ý nghĩa Thánh Kinh, " mầu nhiệm" không phải là những gì bí ẩn, không thể hiểu được, không thể diễn tả được, mà là chương trình cứu rổi của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tự ý Ngài ban không cho nhân loại.

   - * " Mầu nhiệm" vì Thiên Chúa đứng ra cứu con người khỏi sự chết và ách nô lệ của tội lổi,

   - * " mầu nhiệm", vì từ địa vị của một thọ tạo, con người được nhắc lên làm con Thiên Chúa

   - * và " mầu nhiệm", vì con người " nhờ vinh quang và sức mạnh ấy ( của Đức Giêsu), Thiên Chúa đã ban tăng cho chúng ta những gì qúy báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa…" ( 2 Pt 1,4).

Nói cách khác, chúng ta được Chúa nhắc lên địa vị làm con Ngài và được Ngài cho quyền được tham dự vào chính đời sống Thiên Chúa mà Ngài đang sống.

Những điều cao cả như vậy là mầu nhiệm, vì là điều chúng ta không thể tưởng tượng được, không thể nào tự sức chúng ta, chúng ta có thể tạo lấy cho mình được: con người là con Thiên Chúa và được dự phần vào đời sống thần linh nội tại của Ngài.

Đó là mầu nhiệm vượt quá trí khôn ngoan của chúng ta, nhưng không phải là điều vượt quá khả năng của Thiên   Chúa: 

   - " Vì đối với Thiên Chúa, không có gì mà không thể làm được"( Lc 1,37)

 Chúa Giêsu cũng  đã trả lời cho chúng ta:

   - " Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi điều có thể được" ( Mt 19, 26). 

"Mầu nhiệm" đó trở thành Tin Mừng với cuộc Giáng Trần Nhập Thể của Đức Ki Tô, mà chúng ta sẽ có dịp mừng lễ kỷ niệm Giáng Sinh của Ngài mấy hôm nữa đây, Tin Mừng đó đã được Chúa Giêsu  loan báo trong Phúc Âm, và Thánh Phaolồ là một trong các Tông Đồ được dành riêng để loan Tin Mừng đó cho mọi người: 

   - " Tôi là Phaolồ, tôi tớ của Đức Giêsu Ki Tô, tôi được gọi làm tông đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa" ( Rm 1, 1).

 

2 -  Sau khi tìm hiểu ý nghĩa của Thư Thánh Phaolồ gởi các tín hữu Roma, hai bài đọc còn lại hôm nay trong Thánh Lễ, là bài đọc sách II của tiên tri Samuel ( 2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16) và bài Phúc Âm về việc Thiên Sứ truyền tin cho Mẹ Maria ( Lc 1, 26-38).

Đoạn Phúc Âm truyền tin của Thánh Luca sẽ khó hiểu, nếu chúng ta không đọc quyển sách II của tiên tri Samuel. Nói cách khác, lời truyền tin của Thiên Sứ cho Mẹ Maria sẽ rất khó hiểu, nếu Đức Maria không phải là người Do Thái.

Mẹ Maria hiểu ngay nội dung cao cả trọng đại và hậu quả quan trọng cho Mẹ, cho dân Do Thái và cho cả nhân loại trong sứ điệp của Thiên Thần Gabriel, bởi lẽ như mọi người Do Thái, Mẹ  Maria hiểu biết những biến cố lịch sử của dân tộc mình, những lời hứa và giao ước giữa dân tộc Ngài với  Chúa là Thiên Chúa.

Nói cách khác, Mẹ Maria không lạ gì về nôi dung của quyển II sách Samuel. Điều đó cho thấy thái độ khiêm tốn nhận lời vâng phục và sẵn sàng cộng tác của Mẹ với ý muốn của Thiên Chúa cho dân Do Thái và cho nhân loại.

Những đoạn có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sứ điệp truyền tin của Thiên Sứ Gabriel được Giáo Hội trích dẫn cho chúng ta đọc trong Thánh Lễ hôm nay: 

   - " Khi vua được yên cửa yên nhà và Thiên Chúa cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.

Ông Nathan thưa với vua: tất cả những vì Ngài ấp ủ trong lòng, xin Ngài cứ đi mà thực hiện, vì Thiên Chúa ở với Ngài.

Nhưng ngay đêm ấy có lời  Chúa phán với Nathan: hãy đi nói với tôi tớ của Ta là vua David: Thiên Chúa phán thế nầy: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?" ( 2 Sam 7, 1-5) . 

Trước lòng biết ơn, kính phục và thương yêu lo lắng của vua David cho Chúa, Thiên Chúa tỏ cho David lòng ưu ái của Ngài. Và đây là những lời hứa của Ngài đối với David và các họ tộc Israel: 

   - " Thiên Chúa các đạo binh phán thế nầy: Chính Ta cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người dẫn đạo dân Ta là Israel. Ngươi đi đâu, Ta cũng ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lừng lẫy, như tên những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân Ta Israel một chổ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác sẽ  không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn địch thù nào nữa, Thiên Chúa báo cho ngươi biết là Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã  mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dỏi ngươi đứng lên kế vị ngươi - một người do chính ngươi sinh ra-và ta sẽ cho vương quyền của nó  được vững bền" ( 2 Sam 7, 8-12).

   - " Đối với nó, Ta sẽ là Cha; đối với Ta, nó sẽ là con…Nhà của ngươi và vương quyền ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi" ( 2Sam 7, 14.16). 

Nếu Mẹ Maria không phải là người Do Thái và không biết những điều Phụng Vụ hôm nay vừa trích dẫn, những lời hứa và tuyên ước giữa Chúa và vua  David, nhứt là đoạn cuối cùng:

   - " Đối với nó, Ta sẽ là Cha; đối với Ta, nó sẽ là con, nhà của ngươi và vương quyền ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng ngươi sẽ vững bền mãi mãi", thì sứ điệp truyền tin của Thiên Sứ Gabriel trong Phúc Âm Thanh Luca:

   - " Và đây bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu,. Ngưòi sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận" ( Lc 1, 31-33), sẽ là một sứ điệp bàng hoàng và khó hiểu. 

Nhưng với những lời hứa và tuyên ước giữa Thiên Chúa và vua David trong quyển II sách tiên tri Samuel, Mẹ Maria hiểu ngay lời hứa của Thiên Chúa sắp được thực hiện và con của Mẹ là Đấng đã được tiên hứa của dòng dõi David, là Đấng mà Đức Chúa đã hứa  

   - " Đối với nó, Ta sẽ là Cha; đối với Ta, nó sẽ là con"  

hay nói như lời Thiên Sứ " Ngưòi sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao"

" nhà ngươi và vương quyền ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng ngươi sẽ bền vững mãi mãi" , hay nói như Phúc Âm thánh Luca

- " Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Ngưòi sẽ  trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận" .

Nói cách khác, Chúa Giêsu, con của Mẹ là Đấng đã được tiên hứa, mọi người hằng mong đợi và thời đại của Người là thời gian thực hiện những tuyên ước Đức Chúa đã hứa.

Do đó chúng ta có thể hiểu được tại sao Đức Mẹ cúi đầu vâng phục thánh ý Chúa trong sứ điệp của Thiên Sứ Gabriel:

   - " Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Thiên Sứ nói " ( Lc 1, 38).

 

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!