Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
TA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV B 39); ( 05.08.2012); ( Jn 6, 24-35)

CHÚA NHẬT XVIII  PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM B

NGUYỄN HỌC TẬP

 

Trong tinh thần giảng dạy có tính cách xác quyết của bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay  (Jn 6, 24-35), những lời Chúa Giêsu tuyên bố để chỉ định về mình cho phép chúng ta đảo ngược chủ từ ( sujet) và thuộc từ ( attribut) của lối dịch thông thường. Làm như vậy, chúng ta quy hướng tất cả vào Chúa Giêsu, thay vì vào các thuộc từ như là những đặc tính để định nghĩa về Ngài.

Nói cách khác thay vì dịch " Ta là bánh trường sinh" ( Jn 6, 35), chúng ta có thể đảo ngược chủ từ và thuộc từ để câu Phúc Âm trở thành  

   - " Bánh trường sinh, chính là Ta" ( Jn 6, 35). 

Có lẽ đó là hình thức nguyên thủy của những câu xác quyết, mà Thánh Gioan muốn khẳng định về Chúa Giêsu mỗi khi Thánh Gioan  kể lại cho chúng ta những lời giảng dạy của Chúa Giêsu về chính Người. Bởi lẽ  nhiều lần trong  các bài Suy Niệm Phúc Âm trước đây, chúng ta có nói đến Phúc Âm Thánh Gioan không có gì khác hơn là một Khóa Đào Tạo về Chúa Ki Tô Học ( Christologia), trong đó Thánh Gioan lần lược khai triển, chứng minh và xác quyết đức tin của Ngài được tuyên bố ở  Lời Tựa ( Jn 1, 1-18).

Những câu xác quyết có thể đảo ngược chủ từ và thuộc từ như vừa kể ( hay đúng hơn hình thức đảo ngược là hình thức nguyên thủy), chúng ta có thể tìm thấy ở rất nhiều đoạn khác của Phúc Âm Thánh Gioan  để xác tín về Chúa Giêsu:

   - " Người Do Thái liền xì xầm phản đối, bởi vì Chúa Giêsu phán: Bánh từ trời xuống, chính là Ta" ( Jn 6, 41).

   - " Bánh hằng sống từ trời xuống, chính là Ta. Ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống" ( Jn 6, 51).

   - " Chúa Giêsu lại nói với người Do Thái: Ánh sáng thế gian, chính là Ta" ( Jn 10, 7).

   - " Cửa ra vào, chính là Ta. Ai qua Ta mà vào sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ" ( Jn 10,9).

   - " Mục tử nhân lành, chính là Ta. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên" ( Jn 10, 11).

   - " Mục tử nhân lành, chính là Ta. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta" ( Jn 10, 14). 

Xác quyết như vậy, chúng ta quy chú vào chính Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, nguồn mạch của tình thương và ơn  cứu rỗi con người hơn là chú ý vào các tước hiệu và đặc tính được mạc khải trong chương trình cứu rổi.

Và nếu hình thức đảo ngữ chúng ta đang bàn là hình thức nguyên thủy thực sự của Phúc Âm Thánh Gioan, thì chính Chúa Giêsu dùng để lôi kéo sự chú ý của dân chúng vào chính Ngài, chủ thể và nguồn mạch ân sủng và sự sống của nhân loại.

Và đó cũng chính là điều mà Thánh Gioan đã xác quyết ở Lời Tựa của Phúc Âm : 

   - «  Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành …

Người là sự sống của mọi tạo vật, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » ( Jn 1, 3-4). 

Đọc đoạn Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy vị thế tương phản giữa hai quan niệm, hai nhãn quang khác nhau, của Chúa Giêsu và của đám đông dân chúng đến nghe Ngài rao giảng :

   - hai thứ bánh khác nhau :

    *«  Các ông hãy tìm kiếm không phải thức ăn hay hư mất, mà thức ăn trường tồn, đem lại sự sống vĩnh cữu, là lương thực Con Người sẽ ban cho các ông » ( Jn 6, 27).

   - hành động của Thiên Chúa và hành động của con người khác nhau :

   * « Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến » (Jn 6, 29).  

Trong khi đó thì dự tính của con người là :

    * «  Thật, Ta bảo thật các ông, các ông đi tìm Ta, không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn uống no nê » ( Jn 6, 26).

Bánh của Moisen trong quá khứ và bánh Chúa Cha ban cho con người hiện tai :

    * « Thật, Ta bảo thật các ông: không phải ông Moisen đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính Cha Ta đã cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian » ( Jn 6, 32-33).   

Với ngụ ý hành động  của những người Do Thái đi tìm Chúa Giêsu và lời khuyên của Ngài, chúng ta biết được cách hành xử của con người, nếu không được Thiên Chúa mạc khải và hướng dẫn, là cách hành động không hiểu gì về dấu chỉ Chúa Giêsu,

   - « …bởi vì chính Con Người là Đấng đã được Thiên Chúa ghi dấu chỉ xác nhận » ( Jn 6, 27).

Nhưng thay vì đi tìm Ngài như là «  Đấng đã được Thiên Chúa ghi dấu chỉ xác nhận », con người đi tìm Chúa Giêsu như là người đã làm cho «  các ông được ăn uống no nê ».

Hành dộng của người Do Thái và cũng là hành động tự nhiên của con người chúng ta .

Và lời khuyên của Chúa Giêsu để hướng dẫn họ, ra khỏi nhãn quang phiến diện đơn sơ của sự hiểu biết con người : 

   - «  Các ông hãy tìm không phải thức ăn hư mất, mà thức ăn trường tồn đem lại sự sống vĩnh cữu, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ông » ( Jn 6, 27). 

Trong câu nói của Chúa Giêsu, Ngài không có ý gì khinh thị «  thức ăn hư mất », hay của cải ở đời nầy.

Bởi lẽ của cải ở đời nầy là những gì Thiên Chúa đã dựng nên và Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp cho con người : 

   - «  Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp » ( Gn 1, 10.12.18.21.25.31).

Qua câu Thánh Kinh vừa trích dẫn, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa hài lòng về những gì Ngài đã dựng nên cho chúng ta.

Thánh kinh không viết lại cho chúng ta một lần, mà lập lại đến sáu lần việc Thiên Chúa hài lòng về công trình tạo dựng vủ trụ của Ngài. Cứ mỗi ngày, sau khi dựng nên một sự vật, Thiên Chúa nhìn  lại công trình tạo dựng của mình và Ngài mãn nguyện sự vật Ngài đã dựng nên tốt đẹp cho chúng ta : 

   - «  Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp ». 

Bổn phận của chúng ta là biết dùng « những điều tốt đẹp » đó cho chính mình và giúp cho anh em mình cũng được hưởng để sống «  tốt đẹp », một cuộc sống xứng đáng «  người cho ra người » , người « được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa » ( Gn 1, 27)  và là con Thiên Chúa ( Mt 6,9). 

Có chăng khi đề cập đến «  thức ăn hư mất », Chúa Giêsu có ý hướng dẫn con người chúng ta đến «  thức ăn trường tồn, đem lại sự sống vĩnh cữu, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ông » ( Jn 6, 27).

Nói cách khác, bánh trường sinh, bánh ban sự sống vĩnh cữu và hạnh phúc hoàn hảo và bất diệt,chúng ta không thể tìm được ở đời nầy.

Chỉ có một mình Thiên Chúa mới ban phát được cho nhân loại, bánh của Thiên Chúa ban :

«  Thật, Ta bảo thật các ông: không phải ông Moisen cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính Cha Ta cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian » ( Jn 6, 32-33). 

Nhưng muốn được bánh đó, muốn được sống hạnh phúc hoàn hảo và vĩnh cữu, con người phải nổ lực. Dĩ nhiên nổ lực đó không phải là công sức của chúng ta tương xứng để mua lấy hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cữu, mà là cộng tác phải có vào lòng đại lượng và tình thương hải hà của Thiên Chúa. Bởi vì những gì Thiên Chúa  ban cho chúng ta, là  kho tàng cao cả vượt quá khả năng và công đức của con người.

Đó là hình ảnh của năm chiếc bánh và hai con cá của một cậu bé hiến cho Chúa Giêsu để Ngài làm phép lạ hoá ra nhiều để nuôi năm ngàn người, chúng ta đã có dịp suy niệm trong Phúc Âm Chúa Nhật vừa qua.

Vậy thì nổ lực mà Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để có được « …thức ăn trường tồn, đem lại cuộc sống vĩnh cữu… » là gì ? 

   - «  Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến » ( Jn 6, 29).  

Như vậy, Thiên Chúa chỉ đòi buộc chúng ta một động tác duy nhất là «  tin vào Đấng Người đã sai đến ».

Tại sao chúng ta chỉ cần một động tác duy nhất, « tin vào Đấng Người đã sai đến », tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian là  chúng ta được sự sống vĩnh cữu ?

Bởi vì nơi Chúa Giêsu, là Thiên Chúa, nơi Người chúng ta có tất cả, như những gì chúng ta đã đọc thấy trong các mệnh đề được đảo ngược nói về Chúa Giêsu mà chúng ta kể ra ở phần đầu : 

   - «  Bánh từ trời xuống, bánh hằng sống, ánh sáng thế gian, cửa ra vào của đoàn chiên, mục tử nhân lành, chính là Ta ». 

Chính với cái nhìn hội tựu và liên kết đó mà Thánh Gioan đã khởi sự Phúc Âm của Ngài :

   - «  Còn  những ai đón nhận Người, tức là nhũng ai tin vào Danh Người, Người cho họ quyền được trở nên con Thiên Chúa » (Jn 1, 12).

Và rồi cũng chính với cái nhìn hội tựu duy nhứt đó, Thánh Gioan đã kết thúc Phúc Âm :

   - «  Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki Tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ Danh Người » ( Jn 20, 31). 

Một ý tưởng nữa, chúng ta cũng có thể suy niệm, phát xuất từ thái độ các người Do Thái. Họ kỳ vọng ở Chúa Giêsu một phép lạ nào đó để chứng minh cho các điều Người tuyên bố :

   - «  Họ lại hỏi : Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? » ( Jn 6, 30).

Câu nói đó của các người Do Thái cũng không có gì khác hơn ý nghĩa câu nói của Thánh Tôma :

   - «  Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh và không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin » ( Jn 20, 25).

Đó là thái độ của một số không ít người trong chúng ta. Muốn tin tôi phải kiểm chứng. Nhưng nếu chúng ta kiểm chứng được hết mọi chuyện, thì đức tin đã trở thành khoa học thực nghiệm, không còn phải là đức tin nữa.

Nền tảng của đức tin khởi đầu từ lý trí, bởi vì đức tin không phải là chuyện hoang đường, không tưởng. Thiên Chúa dựng nên chúng ta  

   - «  giống hình ảnh Ngài » ( Gn 1, 27),  có trí khôn ngoan và lòng yêu chuộng tự do phản ảnh lại trí khôn ngoan vô hạn và lòng tự do không biên giới của Ngài.

Chúng ta có khả năng suy luận để tìm nền tảng cho đức tin. Đức tin không đi ngược lại khả năng phán đoán của lý trí, đức tin vào Thiên Chúa chỉ vượt quá khả năng của lý trí. Tin vào Thiên Chúa toàn năng vô hạn là tin vào một thực thể vượt quá khả năng khôn ngoan của con người để phán đoán.

Do đó ngoài khả năng suy luận, đức tin còn gồm cả yếu tố  

   - «  tin tưởng và phó thác ». 

Đức tin làm cho chúng ta cảm nhận được những mạc khải cao cả mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, trong hiện tại, cũng như trong mỗi hoàn cảnh sống, nhưng không phải là lý do viện cớ để có thể thấy được dấu lạ mới tin :

   - «  …ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ? ».

Và đó là những gì Chúa Giêsu nói lần cuối cùng với Thánh Tô- ma, trước khi từ giả Ngài : 

   - «  Chúa Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Nhưng phúc thay những người không thấy mà tin » ( Jn 20, 29).

 

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!