Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
ANH EM HÃY THƯƠNG YÊU NHAU, NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM.

  

SUY NIỆM PHỤC AM ( IV B 27), (13.05.2012), ( Jn 15, 9-17)

CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH, NĂM B.

NGUYỄN HỌC TẬP 

Đoạn Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay ( Jn 15,9-17) là đoạn nối tiếp liền theo đoạn Phúc Âm đã được tuyên bố Chúa Nhật trước ( Jn 15, 1-8), để nói lên cho chúng ta cách áp dụng tốt đẹp hơn hình ảnh cây nho và cành nho.

Bởi lẽ

   - "Anh em hãy ở lại trong Thầy " ( Jn 15, 4) của đoạn Phúc Âm trước, được thay thế bằng:

   - " Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy " ( Jn 15, 9), 

   1 - Nguồn gốc căn cội của tất cả hai lời khuyên vừa kể, đó là tình yêu thương ( agápe) của Chúa Cha, đổ tràn ngâp xuống trên Chúa Con và Chúa Con đã thể hiện ra cho nhân loại chúng ta thấy tinh yêu thương đó.

Các môn đệ của Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm cá nhân  " agápe" của Người., tức là khả năng chính đáng của mối tâm giao thân tình, mối liên hệ đối với những gì tốt đẹp và yêu thương, kinh nghiệm được người nầy sẵn sàng đón nhân người khác,

Các môn đê có kinh nghiệm, bởi vì các ngài thực sự đã đi vào động tác năng động tình thương mà các ngài đón nhận. Các ngài đã nhân được khả năng yêu thương , theo phương thức mà chính các ngài đã được thương yêu.

Bổn phân mà Chúa Giêsu giao cho các ngài đó là gìn giữ ơn phúc được ban,bằng cách liên hệ gốc rễ và đươc đặt nền tảng trên mối thông hiệp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, đó là mối thông hiệp đang quấn lấy các ngài và chuyển hoá các ngài.

Chúa Giêsu không kêu gọi các môn đệ hãy chiếm lấy hay dùng lấy công sức để đạt được tình yêu Thiên Chúa, mà là gìn giữ những gì các ngài đã được ban cho.

   - " Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người " ( Jn 15, 10).

Từ ngữ " điều răn ", ngoài ra việc nhắn lại " 10 điều răn ", làm cho chúng ta có cảm tưởng là một điều luật, một lệnh truyền phải tuân thủ.

Từ ngữ đó trong ngôn ngữ Hy Lạp có ý nghĩa tế nhị hơn. Chúng ta có thể giài thích bằng nguyên ngữ Hy Lap là   " entolé ", Đây là một từ ngữ kép, gồm một tiền trí từ ( preposition) " en" ( = ở trong) và bằng động từ " téllo  " ( = đặt để ): như vậy " entolé " = đặt vào bên trong, tương đương với ý nghĩa từ ngữ " input " Anh ngữ.

Như vậy điều răn hay giới răn, không phải là lề luật có giá tri  bắt buộc bên ngoài,mà là một lời nói đựợc " đặt vào bên trong " người nghe, để thúc đấy anh tác động theo. Điều răn là một lời nói đặt bên trong, thúc đẩy hành động và khuyên dặn , vì là lời nói, một lời đề nghị,  khiến cho người thực hành đạt được đời sống cho mình. 

Thật vậy các điều răn của Chúa Giêsu tương ứng với những lời đề nghị của tình yêu thương người, chớ không phải phải là điều áp đặt từ bên ngoài phải tuân theo với sức năng của lệnh truyền. Tinh yêu mà Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ,đưa đến một kết quả, đó là làm cho các môn đệ cũng có khả năng yêu thương.

Hinh thức số nhiều điễn tả các "các điều răn của Thầy "có thể có ý ám chỉ đó là các lời Chúa Giêsu đã nói và nói bằng nhiều cách khác nhau, mà qua đó Người đã tỏ ra thương yêu các môn đệ.

Nhưng tất cả những phương  thức yêu thương đó, đều quy tựu về điều mà Thánh Gioan tác giả Phúc Âm tổng kết: 

   . " Thầy ban cho anh em một diều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em" ( Jn 13,34). 

Điều mới mẻ chình là việc ban cho tinh yêu " agapé ": tinh yêu, mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Con . Chúa Giêsu ban tình yêu đo cho con người,, như vậy làm cho con người đươc tham dự vào chính mối liên quan tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thương mà Thiên Chúa Ba Ngôi thương yêu nhau.

Và một khi thông hiệp vào chính tình yêu của Chúa Ba Ngôi yêu thương lẫn nhau, con người củng sẽ có khả năng đặc tâm lưu ý, liên hệ tốt đẹp đến những người khác.

 

   2 - Phận vụ của các môn đệ là " gìn giữ " ( teréo) ơn sủng đó đưọc Chúa ban cho:

   - " Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người " ( Jn 15, 10).

Thành ngữ " gìn giữ " của Phúc Âm Thánh Gioan hàm chứa ý nghĩa súc tích hơn nhiều, so với bản dịch Việt ngữ chúng ta, chỉ có ý nghĩa " tuân giữ các điều răn ".

" Gìn giữ " của Phúc Âm Thánh Gioan không chỉ có ý nghĩa " thi hành các mệnh lệnh được truyền cho ", nhưng còn có ý nghĩa " gìn giữ " một ơn sủng được ban cho, thực thi một mối tương quan, đón nhận và sống chính đáng mối tương quan yêu thương và quảng đại đó. 

- " Các điều ấy, thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn " ( Jn 15, 11). 

Lời mà Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ mình là nguồn mạch của niềm vui. Như Người thông ban " tình yêu thương " của Người, Người cũng thông ban niềm vui ( chará) của Người.

Lời hứa của Chúa Giêsu là điều mà Thánh Tôma d'Aquino định nghĩa là " gaudium " ( La Ngữ ) , tức là " sự hiện diện của của cải, gia sản được quý chuộng. Khi hiện diện, một của cải qúy giá được yêu quý tạo ra niềm vuị. Cũng vậy, ai gặp được Chúa Giêsu, nhận biết được Người là kho tàng đích thực, là Gia Sản tối thượng, thì dĩ nhiên người đó sẽ sống khắn khít với Người cùng tất cả tâm hồn, khám phá ra mình đang hạnh phúc vui sướng.

Niềm vui không hệ tại ở tình trạng thực tại của đời sống, mà ở việc thông hiệp đời sống với Chúa Giêsu Ki Tô, bởi vì phần thưởng cho mình chính là Người.

Niềm vui chính là được ở với Chúa Ki Tô: điều đó nói lên mọi người chúng ta đều có thể đạt đến đòi sống hoàn hảo được, như nguồn gốc của tình yêu là mối tâm giao có qua có lại của hai người.

 

   3  - " Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em " ( Jn 15, 12). 

Cũng cùng một cách diễn tả đó, Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đã diễn tả tư tưởng ở một chương trước:

   - " Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy thương yêu nhau; anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em " ( Jn 13, 34).

Đọc lại hai lần tư tưởng vừa kể, chúng ta có thể hiểu được rằng tình yêu thương của Chúa Giêsu không phải chỉ là khuôn mẫu để các môn đệ, sau khi được yêu thương, các ngài cũng bắt chước Chúa Giêsu thương yêu anh em mình, mà đúng hơn tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ trở thành hậu quả để các ngài thương yêu.

Tình yêu thương " agapé " được Đấng Cứu Thế mạc khải cho, khiến cho những ai đón nhận, cũng có khả năng yêu thương anh em tương tợ như Đấng Cứu Thế.

Kế đến Thánh Gioan tiếp tục giải thích cho chúng ta tình yêu thương đó là gì:

   - " Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu của mình " ( Jn 15, 13). .

Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng có lẽ người hy sinh chính mạng sống mình cho kẻ thù địch còn là người  cao cả hơn nữa.

Đó chính là những gì Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ, một vài giờ trước cuộc khổ nạn và tử nạn sẽ bắt đầu, khi Người thốt ra " điều răn mới " vừa kể, trong bối cảnh của Nhà Tiệc Ly.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình cho những kẻ không có gì xứng đáng, như thánh Phaolồ giải thích cho chúng ta: 

   - " Vậy mà Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta " ( Rom 5, 8).  

Chúa Giêsu chết cho những kẻ thù địch, cho những người tội lỗi, không xứng đáng để họ trở nên thân hữu: tình yêu của Chúa Giêsu biến đổi kẻ thù thành bạn hữu.

Đó là những gì cao cả của tình yêu Thiên Chúa. 

   4 - Nhờ ân sủng được trở thành thân hữu, con người được thúc đẩy hãy biết " gìn giữ " ân sủng đã nhận được và ở vị thể sẵn sàng rộng mở, sống bằng động tác những gì đã được cho biết qua tình yêu: 

   - " Anh em là bạn hữu Thầy, nếu anh em thực hiện những gì Thầy truyền cho " ( Jn 15, 14).

   - " Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết " ( Jn 15, 15). 

Chúa Giêsu là Đấng mạc khải Chúa Cha, đã cho chúng ta biết những bí nhiệm trong tim Thiên Chúa, từ đó chúng ta hiểu rằng Người coi chúng ta là bạn hữu, bởi vì những gì cao quý nhứt của đời sống nội tâm, chúng ta chỉ cho những bạn hữu đích thực biết, những người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng và quý mến thực sự.

Chúa Giêsu không đối xử với chúng ta như người tôi tớ. là những kẻ chỉ được cho biết những gì phải làm. Trái lại Người đã mở rộng trái tim Người ra cho chúng ta, đem chúng ta tham dự vào mối tương quan thân tình với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đó là sáng kiến của chính Người dành cho chúng ta: 

   - " Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em " ( Jn 15, 16a). 

Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trở thành thân hữu. đã đối xử với chúng ta như thân hữu.

Như vậy, chúng ta phải ở lại trong tình thân hữu với Người. 

   " Thầy đã cắt cử anh em, để anh em ra đi , sinh được hoa quả, và hoa trái của anh em tồn tại ( Jn 15, 16b).

Đến đây, chúng ta thấy được thánh Gioan lấy lại tư tưởng về vườn nho ( Jn 15, 5-8) và xác định rõ một lần nữa mục đích " đem lại hoa quả ".

Nhưng đây không phải là mục đích sinh hoa lợi của hảng xưởng với hiệu năng tối đa.

Hoa quả mà Chúa Giêsu nhằm đến là trở nên môn đệ Người hay bạn hữu Người. Kết quả to lớn hệ tại ở trạng thái có được một đời sống liên kết sâu đậm với Chúa Kitô cùng tất cả những điều tốt đẹp thoát xuất ra từ đo.

Bởi lẽ, nếu một người ở trong Chúa Kitô, có thể xin Chúa Cha tất cả những gì mình muốn, đều sẽ được ban cho tất cả ( Jn 15, 16c).

Động tác chọn lựa của Chúa Giêsu là nhằm cho tình yêu thương tập thể .

Nguyên thủy của tất cả là tình yêu thông hiệp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, và mục đích sau cùng đó là tình yêu thương tập thể của cả nhân loại.

Lịch sử cứu rổi thoát xuất từ đó và đó là mục đích muốn đạt đến.

Sau những phần diễn giải đầy chi tiết, như chúng ta đã đề cập đến, Thánh Gioan tác giả Phúc Âm đã khéo léo lấy lại chủ đề chính để kết luận:

   - " Điều Thầy truyền dạy anh em, là anh em hãy thương yêu nhau " ( Jn 15, 17).

.

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!