Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊN THIÊN CHÚA VÀ CUỘC TỬ ĐẠO
BÀI GIẢNG VẾ LỄ HIỂN LINH CỦA ĐTC PHANXICÔ
BÍ TÍCH THANH TẨY (LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA)
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2020
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
THẦM QUYỀN NÓI LỜI CHÚA

 

 

CHÚA NHẬT IV B  THƯỜNG NIÊN

Dnl 18:15-20; 1Cr 7:32-35; Mc 1:21-28
 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

 

Trong câu chuyện của Macco nói về Con Thiên Chúa, có việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên (Mc 1:16-20) và việc người đối đầu với ma quỉ (Mc 1:21-28). Những lời các tiên tri kêu gọi (Is:1-13; Gr 1:14-19) là do Thiên Chúa bắt buộc, là mẫu mực Chúa Giesu gọi các môn đệ. Chúa Giesu không phải là ngôn sứ độc nhất, người có nhiều cộng tác viên, là những người bạn đồng hành với Chúa” (Mc 3:14). Người đi vào cuộc sống của bốn vị đó, kêu gọi họ cam kết làm việc với Người. Người chỉ vắn gọn gọi họ: “Hãy theo ta” (Mc 1:17), thì ngay lập tức họ bỏ mọi sự và theo Người.

 

LỜI CHÚA ĐẦY QUYỀN UY

 

Câu chuyên xẩy ra ở nhà nguyện Capernaum coi như câu chuyện mở đầu công tác mục vụ đầu tiên của Chúa Giesu, gồm chữa lành bệnh và đuổi ma quỉ. Câu chuyện phản ảnh tâm tư của dân Do Thái là khi Vương Quốc Thiên Chúa đến thì sự dữ sẽ tiêu tan. Sự dữ là ma quỉ giăng mắc tứ phía như mang nhện, là những tâm hồn đen tối. Lời Chúa Giesu có sức mạnh lôi cuốn đến độ con người vất bỏ mọi sự để đi theo Người, ngay cả quyền lực của ma quỉ cũng bị khuất phục trước mặt Người. Chúa Giesu biểu con người  phải thay đổi tâm hồn, nhìn cuộc sống của mình với một cái nhìn mới, quan niệm mới, và hãy tin tưởng vào Tin Mừng. Việc này không đơn giản chỉ là câu chuyện ở quá khứ mà nó còn tiếp tục kêu gọi, có tính ngôn sứ và sức mạnh đối với chúng ta ngày nay.
 

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI NÓI LỜI CHÚA

 

Bài đọc 1 ( Dnl 18:15-20) và bài phúc âm hôm nay (Mc 1:21-28) nêu lên thẩm quyền của những người nói Lời Chúa. Các tiên tri giảng dạy với thẩm quyền bởi vì chính Chúa đã đặt những lời ấy vào miệng họ. Lời họ nói là lời của Chúa. Trong bài đọc 1, Maisen nói với mọi người là Thiên Chúa sẽ gửi đến một thiên sứ thuộc hệ tộc Israel. Thiên Chúa truyền dạy mọi người phải lắng nghe vị thiên sứ này mà về sau chúng ta nhận ra đó là đức Giesu Kito.

 

Chúa Giesu đã làm cho mọi người ở trong nhà nguyện Capernaum phải kinh ngạc vì lời giảng và quyền uy của Người. Đức Giesu giảng giải với thẩm quyền, bởi vì Người là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là những nhân chứng của Lời Hằng Sống này là Chúa Giesu. Chúng ta không có quyền gì trên lời chúng ta nói mà đơn thuần chỉ là tuyên xưng Lời của Chúa mà thôi. Mỗi thành viên của Giáo Hội, nhờ phép rửa và thêm sức, có nhiệm vụ ngôn sứ, là tiếng vang Lời Chúa bằng lời nói và việc làm. Chúng ta phải xuất hiện, hòa đồng và sinh hoạt với cộng đồng và tuyên xưng Lời Chúa!!

 

TIÊN TRI THẬT VÀ GIẢ

 

Các tiên tri thật thì đối nghịch với những gì ù lỳ và hiện tại. Các ngài nhận ra và thấy vô lý khi các vua chúa, các tư tế và những tiên tri giả cứ ba hoa tô sơn vẽ phấn vấn đề. Các ngài chia sẻ tiếng than van của những người nghèo khó bị ức hiếp, của những bà góa, trẻ mồ côi, những kẻ bị tước đoạt cả của cải lẫn tiếng nói rồi các ngài góp lại thành những tiếng kêu than van đau khổ của những kẻ thiếu may mắn. Các ngài lột trần cả hệ thống sống, những hệ thống mà chính các ngài đã phải sống. Các ngài đã cảm nghiệm sâu xa những sai lầm của hệ thống đó, và các ngài đã làm tất cả mọi sự để có thể thay đổi tận gốc rễ, từ trong ra ngoài.

 

Các tiên tri thật thì dùng quyền lực để nói sự thật với những kẻ quyền thế mà các ngài biết rất rõ vì đã thường xuyên và trực tiếp sống trong lòng quyền lực của họ. Các ngài không sợ chết hay sợ mất quyền lợi. Trái lại các ngài lại thường được tuyển dụng làm việc bới chính những kẻ mà các ngài phản bác!
 

ĐÔI LỜI KẾT:  ĐỪNG SỢ! HÃY NÓI ĐI

 

Phải chăng chúng ta có thể nói “tiên tri” để thay đổi Giáo Hội.được không? Hồng Y Avery Dulles, sj khi còn là linh mục đã cho chúng ta tư tưởng này. Ngài nói rằng những người cải cách phải nói lời tiên tri, nghĩa là phải có viễn kiến nhìn xa trông rộng.. Điều này rất đúng vì đã nói lên được bản tính thật của tiên tri, nghĩa là đã hiểu đúng nghĩa của nó. Cha Dulles nói rằng thánh Thomas Aquinas đã phân biệt rõ ràng giữa tiên tri tác dụng trong Cựu Ước và tiên tri tác động trong Giáo Hội. Các tiên tri xưa được sai đến với hai mục đích: “thiết lập niềm tin và chỉnh đốn thái độ.”. Ngày nay thì “niềm tin đã được thiết lập, bởi vì mọi điều hứa trong cựu ước đã được hoàn thành nơi chúa Kito, nhưng tiên tri có mục đích chỉnh đốn thái độ thì không ngừng và chẳng bao giờ ngừng.”

 

Ngày nay chúng ta dùng thẩm quyền để nói Lời Chúa  thế nào? Chúng ta dùng thẩm quyền của chúng ta thế nào để làm lợi cho vương quốc nước trời? Lời nói, cử chỉ, sứ điệp và cuộc sống ngôn sứ của chúng ta ngày nay thế nào, trong Giáo Hội, trong gia đình, nơi cộng đồng, xã hội và trên thế giới? Điều căn bản là phải can đảm. Đừng sợ mất lòng. Đừng sợ mất quyền lợi, mất danh phận.

Lời tiên tri của ta có Chúa ở trong hướng dẫn. Đừng sợ!
 

Fleming Island, Florida

Jan. 2018

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!