Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊN THIÊN CHÚA VÀ CUỘC TỬ ĐẠO
BÀI GIẢNG VẾ LỄ HIỂN LINH CỦA ĐTC PHANXICÔ
BÍ TÍCH THANH TẨY (LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA)
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2020
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
MẺ LƯỚI LỚN BẮT ĐƯỢC CÁ BỰ

 

CHÚA NHÂT III B THƯỜNG NIÊN

Gn 3:1-5, 10; 1Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
 

 

Nếu hiểu bài đọc 1 tiên tri Gona hôm nay (Gn 3:1-5, 10) theo nghĩa đen thì có thể nói đây là một mẻ lưới lớn bắt được rất nhiều cá bự, vì Gona đã được Thiên Chúa ủy quyền mang lời cảnh báo đến dân làng Assyria và thành công rực rỡ. Nói cách khác, những ai đã từng nghe và chứng kiến cảnh tượng này với con mắt đức tin thì phải hiểu sâu xa hơn. Điều chính yếu không phải là kích thước con cá của Thiên Chúa, cũng không phải diện tích rộng lớn của những thị trấn hay số người trở lại đường ngay nẻo chính.

 

Đối với những người có niềm tin thì câu chuyện của Gona có một ý nghĩa sứ điệp sâu xa hơn. Dân Ninive đã ăn năn thống hối và từ bỏ con đường tội lỗi thì Chúa bèn nghĩ laị và rút lời chúc dữ không sửa phạt dân thành nữa. Xem vậy, chẳng có ai, một nơi nào hay tình trạng nào mà không được Chúa nhìn đến thương xót và chữa lành.

 

Kito giáo đã coi Gona là hình ảnh tích cực của chúa Kito và sứ điệp Tin Mừng của Người. Qua chúa Kito, Thiên Chúa tiếp cận với thế giới theo một cách thức mới rõ ràng và nhất định để hoàn thành những mong đợi và hy vọng nói trong Cựu Ước.


 

CHÚA GIESU ĐI VÀO THỊ TRẤN

Khi các môn đệ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ nhà cửa, nghề nghiệp, bạn bè và cha mẹ để theo Chúa đón nhận Vương quốc Thiên Chúa (Mc 1:14-20), thì các ngài đã hiểu là bỏ lại cái gì và nhận được cái gì. Chúng ta mang Tin Mừng của Thiên Chúa và của đức Giesu đến các thị trấn, làng mạc, cộng đồng của chúng ta thế nào trong khi phạm vi thì quá rộng lớn lại không đồng nhất và bận rộn, ồn ào suốt ngày đêm?

Có khi nào chúng ta lại không tìm kiếm “một đường lối khác” để qua sông hay ra khơi mà lại dùng đò thuyền để đến một nơi yên tịnh ít phiền toái và đối nghịch với sứ mạng của chúng ta không? Làm sao chúng ta có thể là linh hồn, trọng tâm của thị trấn, của cộng đồng chúng ta?

Chúng ta hãy thờ lạy, chầu Mình Thánh Chúa với hết tâm hồn và lòng yêu mến. Chúng ta  hãy cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta hãy tiếp tục ăn chay hãm mình một cách kín đáo từng ngày và suốt đời trong thinh lặng và vui vẻ. Chúng ta hãy chịu phép rửa một cách ngay thẳng và trịnh trọng. Chúng ta hãy thực hành tám mối phúc thật hàng ngày, đừng bao giờ bỏ sống Lời Chúa và chia sẻ cho tha nhân bằng lời nói và việc làm.
 

HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN

Chắc chúng ta nghĩ rằng giảng Lời Chúa quá buồn tẻ, chẳng ai muốn nghe, và người nghe đôi khi lại cho mình là giả hình nhân đức, dở hơi! Chúa Giesu chắc đôi lúc cũng có cảm tưởng như vậy. Có ai thực sự lắng nghe Lời Chúa không? Ngày 25 tháng giêng là ngày Lễ thánh Phaolo trở lại. Ngài là tông đồ dân ngoại, chúng ta có nghĩ rằng ngài nản chí bỏ cuộc không muốn giảng Tin Mừng cho dân ngoại không?

Công Vụ Tông Đồ ghi, khi Phaolo trở lại Corinto thì nhiều người đã nghe biết và tin ông rồi tìm đến ông và xin chịu phép rửa. Một đêm trong giấc ngủ, thánh nhân đã nghe Chúa nói: “Đừng sợ, hãy cứ nói, đừng thinh lặng nữa vì Ta luôn luôn ở với ngươi, không ai có thể hãm hại ngươi được, vì trong thành này có nhiều dân ta.”(Cv 18:8-10).


 

NĂM THÁNH PHAOLO

Một trong những hy vọng lớn và mục đích của Biển Đức XVI khi ngài tuyên bố Năm Thanh Phaolo và tháng 6 năm 2008 là mọi người Công Giáo nam cũng như nữ phại tự vấn mình: “Tôi có xác nhận và cương quyết rao truyền Niềm Tin Công Giáo như thánh Phaolo không?”

Niềm tin của chúng ta chỉ có thể lớn mạnh và nảy nở khi chúng ta có ý thức đầy đủ và hết lòng chia sẻ với mọi người. Chúa Kito sẽ nhìn mỗi chúng ta với ánh mắt khoan dung trìu mến mỗi khi chúng ta xét đoán đúng đồng thời Người sẽ hỏi chúng ta đã làm gì  để mời gọi mọi người gia nhập cộng đồng của chúa Giesu và Giáo Hội? Cuối cùng Chúa sẽ hỏi chúng ta: “Con có yêu Thầy không? Con đã rao truyền Tin Mừng Chúa cho ai? Con đã mang lai được bao nhiêu người đi theo con?”


 

NHIỆM VỤ TỐI HẬU.

Chúa Giesu Kito đòi hỏi chúng ta cái gì ở thời đại ngày nay? Ăn năn thống hối, cải tà qui chính, bỏ đi tư tưởng về việc điều hành Nước Trời phải thế này thế nọ mà hãy tin vào giảng huấn và gương mẫu của Chúa Kito về vương quốc Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta đây đó. Nhiệm vụ tối hậu của chúng ta là rao giảng Lời Chúa.

Chớ gì Lửa Chúa Thánh Thần đổ vào lòng thánh Phaolo hun nóng tâm can chúng ta,  biến chúng ta thành những nhà truyền giáo đắc lực sáng ngời trong suốt cuộc đời chúng ta. Chớ gì Chúa Thánh Thần cũng đẩy mạnh niềm tin chúng ta để chúng ta không bao giờ bị khuất phục, nhất là những lúc chẳng có ai muốn lắng nghe chúng ta. Những lúc như vậy, Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta: “Đừng sợ! Hãy nói lên, đừng yên lặng nữa. Ta đang ở với con, không ai có thể hãm hại con được, vì trong thành, trong cộng đồng có rất nhiều người của ta” (Cv 18:9-11).

 

Fleming Island, Florida

NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!