Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
BẢN HÒA TẤU PHỤC SINH CỦA LUCA (CHÚA NHẬT III B PHỤC SINH)

 

Cv 3:13-15, 17-19; 1Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

 

Chương 24 Tin Mừng Luca quả là một bản hòa tấu Phục Sinh tuyệt vời gồm 4 chuyển động. Chuyển động một là câu chuyện những người phụ nữ trước cửa mồ và Phero đến mộ để kiểm chứng sự việc (c.1-12). Chuyển động hai là câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau, đưa tới đỉnh điểm là họ nghe nói Chúa cũng  hiện ra với Phero (c 13-35. Chuyển động ba Chúa xuất hiện trong bữa ăn với các môn đệ và kết thúc Chúa trao sứ vụ cho các ông (c 36-49). Và chuyển động bốn Chúa lên trời (c.50-52).


 

TÂM TRANG HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

Câu chuyên hay và phổ thông nhất là chuyển đường Emmaus bắt đầu từ câu 13. Đây là chuyện chuyển đề giữa các biến cố Chúa chịu nạn và lúc khám phá ra ngôi mồ trống. Khác với sống lại của người thường, Chúa xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Câu chuyện trên đường Emmaus (c.13-35) như một cây cầu nối giữa ngôi mồ trống (24:1-12) và Chúa Giesu tỏ mình cho các môn đệ (24:36ff) tiếp theo sau bữa ăn của các môn đệ trên đường Emmaus, rồi khi họ nhận ra Chúa họ liền trở lại Jerusalem.

Cleopas và bạn ông rời nơi ở là nơi đã xẩy ra những biến cố lón và quan trọng, đi về một làng xa không rõ. Họ không tin là Chúa sống lại do những lời đồn đây đó. Góp nhặt tin tức vui rồi thất vọng, họ không tài nào có thể tin được những chuyện như ngôi mồ trống, Chúa hiện ra với các môn đệ khác. Dưới con mắt họ, sứ mạng của Chúa coi như đã thất bại hoàn toàn. Họ chẳng còn gì để bám víu vào Chúa Giesu nữa.

Thế rồi, trên đường Emmaus, hai môn đệ bất ngờ gặp một khách lạ đồng hành, tim họ từ từ bừng sáng khi hiểu ra sự thật về đấng Thiên Sai đã bị đau khổ và chết. Rồi tại bữa ăn ở Emmaus, họ cảm thấy vững tin hơn về việc Chúa sống lại. Bẻ bánh, Ăn cá.


 

CÂU CHUYỆN EMMAUS VÀ HỘI NGHỊ LỜI CHÚA   

Thượng hội nghị về Lời Chúa vào tháng 10 năm 2008  đã thường nhắc tới câu chuyện Đường Emmaus của hai môn đệ (Lc 24:13-35). Trong số những hồng y, giám mục, chuyên viên và khách đặc biệt đến từ khắp thế giới đã trình bày nhiều vấn đề, nhưng  câu chuyện Đường Emmaus lại được nhắc tới và coi là tuyệt tác, đặc biệt nhất để dạy giáo lý, giảng huấn, nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là Sống đời sống Kito giáo.

Lý do cuộc hành trình, không phải là đường xa từ Jerusalem đến Emmaus, nhưng là một cuộc hành trình Lời Chúa đều đặn, lâu dài và gian khổ khởi đầu từ bộ óc đến con tim. Khi niềm tin đạt được rồi thì đem nó chia sẻ với tha nhân, qua tình liên đới đến với người xa lạ không ai khác ngoài Chúa Giesu.


 

ĂN UỐNG VỚI CHÚA GIESU

Bài Phúc Âm hôm nay là nối tiếp câu chuyện con đường Emmaus. Thiên Chúa đã khéo léo dẫn con người đi tới cộng đồng và bàn tiệc để họ cùng nhau cảm nghiệm (Lc 24:36-48). Câu chuyện được trình bày dưới nhiều dạng thức: Chúa hiện ra và các môn đệ hoảng sợ bối rối (c 36-43); những lời trong Kinh Thánh được ứng nghiệm, nhiệm vụ của các tông đồ (c 44-48). Mọi yếu tố của câu chuyện đường Emmaus đã rõ ràng. Luca trình bày việc Chúa sống lại và một người khách lạ nhập cuộc đồng hành với họ, nói chuyện với hai ông rồi các ông mời khách lạ cùng ăn  tối. Chỉ sau khi hai ông mời người khách lạ ở lại đêm với họ thì họ mới phần nào nhận ra Chúa.Trên đường đi lúc nói truyện, họ không nhận ra được Chúa, nhưng nhìn cách bẻ bánh họ mới thực sự nhận ra Chúa.

Bữa ăn chứng tỏ tính đặc thù của Chúa. Hỏi thức ăn cá. Cung cách bẻ bánh. Ngồi ăn chung với các ông. Chỉ có người mới ăn. Ma đâu có ăn. Tất cả những chi tiết đó khiến  các ông nhận ra được Thầy mình, dù nó chẳng phải là chứng cớ thần hoc hay tín lý gì cả. Chỉ có cung cách ngồi ở bàn ăn mới xác quyết được Chúa Giesu là Thầy mình còn sống.

Dù mấy người phụ nữ và hai ông bạn đi đường Emmaus quả quyết, các môn đệ vẫn không thể tin được con mắt trần của mình khi chúa Giesu hiện ra trước mặt các ông. Chỉ có chúa Giesu mới đánh giá những kinh nghiệm và làm cho chúng ta hiểu đúng những kinh nghiệm đó. Chúa đã chứng minh cho các ông là những gì các ông nhìn thấy là thật như việc Toma để tay vào vết thương ngực, cạnh sườn và chân tay Chúa, dù Chúa chỉ hiện ra trong chốc lát. Nhưng Chúa là Chúa thật với thân xác bằng xương thịt. Không phải ma.

Tuy nhiên, trọng tâm của câu chuyện không phải là bữa ăn nhưng là giá trị của việc Chúa hiện ra. Chúa hiện ra như một sinh vật sống, linh động, và rắn chắc có thể nhìn, sờ được. Thiên Chúa thánh thiêng và thiêng liêng mà vẫn có thể nhận biết được dưới dạng hữu hình, không phải như tình trạng xuất hồn, ngây ngất quên hết mọi sự trần tục…Thiên Chúa đến với con ngưởi qua sự tạo dựng của Người. Cảm nghiệm này đã trở thành nền tảng của Giáo Hội, tự biết mình như là thân thể Chúa Kito, thể hiện qua việc thờ lạy Mình và Máu Thánh Chúa. Người tín hưu ngày nay gặp Chúa Kito Phục Sinh qua cảm nghiệm thân xác Người như sờ mó, nghe, nhìn, tôn thờ, nhận Minh Thánh Chúa, chia sẻ bí tích thánh thể, làm chứng nhân và phục vụ tha nhân.

Phép Mính Thánh Chúa là tổng hợp đời sống Chúa Giesu, nhắc lại việc Chúa hy sinh mạng sống, chịu chết vì nhân loại. Bẻ bánh cũng là một dấu hiệu sức mạnh hiệp nhất. Khi chúng ta bẻ bánh là chúng ta chia sẻ với nhau, với mọi người trong thân xác Chúa Kito. Thánh Phaolo đã nói: “…Và khi chúng ta bẻ bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. (1Cr 10:16-17).

Đúng thế, không phải chí một người chia sẻ rượu và bánh để tạo hiệp nhất với Chúa Kito, nhưng cùng với bánh rượu đó phải được phân chia sẻ cho mọi thành viên cộng đồng đang tham dự lễ. Sự hiệp nhất này không nằm trong khuôn khổ một bữa tiệc của loài người, mà là một tặng phẩm có được nhờ nghi thức bẻ bánh, chia sẻ mình và máu thánh Chúa Kito. Phép Thánh Thể cũng nói lên tính duy nhất của cộng đồng, được cảm nghiệm dưới ba mức độ: với Chúa Giesu Kito, giữa các thành viên với nhau và phục vụ tất cả mọi người, mọi dân tộc trên toàn thế giới.

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!