Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊN THIÊN CHÚA VÀ CUỘC TỬ ĐẠO
BÀI GIẢNG VẾ LỄ HIỂN LINH CỦA ĐTC PHANXICÔ
BÍ TÍCH THANH TẨY (LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA)
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2020
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
NIỀM TIN VÀ ƠN CỨU ĐỘ (MARTIN LUTHER BÀI 3)

 

Nguyễn Tiến Cảnh

Martin Luther đúng khi không chấp nhận giảng huấn và thực hành của Giáo Hội Công Giáo về việc “mua bán” lòng khoan dung của Thiên Chúa bằng tiền bạc để hình phạt cho người ở trong luyện ngục được giảm bớt. Nhưng ông cho rằng chỉ cần “Tin Là Đủ” để có được ơn cứu chuộc  là một sai lầm nghiêm trọng đã dẫn đến nhiều di hại đáng kể.

500 năm trước, khi Martin Luther treo 95 đề án trước cửa nhà thờ của ông ở Wettenberg, Đức Quốc, đòi hỏi Giáo Hội Công Giáo phải cải đổi. Không được, ông ly khai khỏi Giáo Hội. Vấn đề nòng cốt là ông không đồng ý việc Giáo Hội bán “lòng khoan dung” của Thiên Chúa –biếu tặng tiền của cho Giáo Hội để người thân yêu của mình đã chết hay sẽ chết được giảm hình phạt trong luyện ngục, một quan niệm không thích hợp với Kinh Thánh.

Để phản bác lại quan niệm và cách thực hành ấy của Giáo Hội, Luther tuyên bố: Chỉ cần “Tin Là Đủ”, không cần bất cứ hành đông lời nói nào khác. Từ đó tiền đề này đã trở thành nền tảng cho giáo thuyết của phái thệ phản Lutheran. Về sau đa số người thệ phản chấp nhận nguyên tắc căn bản này nhưng với những hình thức du di khác nhau.
 

ƠN CỨU CHUỘC LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

Kinh Thánh đã nói rõ ràng là hạnh phúc đời đời là một tặng phẩm Thiên Chúa ban cho con người. Chẳng ai xứng đáng hay tài giỏi gì để có được nó. Vậy định đề Luther đưa ra: “Chỉ cần tin thôi” đã đủ để được ơn cứu chuộc có đúng không? Hoặc để được nhân phần thưởng vô giá này Thiên Chúa có đòi hỏi cho chúng ta điều kiện gì không? Hãy thử tìm hiểu thế nào là tình liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con là Đức Giesu Kito và tương lai đời sau của chúng ta.

Dĩ nhiên Kinh Thánh đã chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa có đưa ra một số điều kiện để được nhận ơn cứu chuộc. Đạt được những điều kiện này thì sẽ có ơn cứu chuộc là một tặng phẩm Chúa ban. Ngược lại, không đạt được những điều kiện đó thì không xứng đáng nhận tặng phẩm của Chúa. Đó là những điều kiện gì?

Vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bạn có cảm nghiệm giống như câu nói của thánh Phaolo gửi cho giáo dân Roma không (Rm 10:9): “ Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giesu là Chúa, và lòng ban tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu rỗi.” Hoặc có lúc bạn đọc trong Công Vụ Tông Đồ thấy ông Phaolo và ông Xi-la nói với viên cai ngục: “Hãy tin vào Chúa Giesu Kito thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ” (Cv 16:31). Hay trong Tin Mừng Gioan nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16).

Để được cứu rỗi, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Tiếp tục tra cứu Kinh Thánh, xuyên suốt từ đầu đến cuối, để có một cái nhìn tổng thể với những lời Chúa nói và các thánh tông đồ phát biểu rải rác trên toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ hiểu vấn đề một cách chính xác những điều chúng ta phải làm và không được làm, nếu chúng ta muốn có tặng phẩm của Chúa, cuộc sống đời đời trên cõi vĩnh hằng.


 

TIN THÌ CẦN NHƯNG CHƯA ĐỦ

Chắc chắn tin vào Thiên Chúa Cha và đức Giesu Kito Thiên Chúa Con như Kinh Thánh chỉ và Giáo Hội dạy thì là điều kiện cần phải có. “Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11:6). Do đó tin vào Thiên Chúa và sống hăng say tích cực niềm tin nơi Thiên Chúa thì mới có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa và khả dĩ được đón nhận tặng vật ơn cứu độ của Người.

Lại nữa, được cứu rỗi là một tặng phẩm do ân sủng, một loại đặc ân Thiên Chúa ban cho chúng ta như thánh Phaolo viết cho tín hữu Epheso: “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2:8-9). Thật quá rõ ràng. Không ai có thể tự nhiên mà có được đời sống vĩnh cửu.

Nhưng, vấn đề không phải ngừng ở chổ Tin và Ân Sủng. Chúng ta còn phải thi hành hoặc  không thi hành một số việc khả dĩ giúp ta có được hay mất đi tặng phẩm của Chúa. Chúng ta phải chứng tỏ tình liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa và tương lại sau này của chúng ta, làm sao để đẹp lòng Thiên Chúa.

Chắc chắn Thiên Chúa có đặt ra cho chúng ta một số điều kiện. Hoàn thành những điều kiện đó chúng ta có thể nhận được tặng phẩm đó, bằng không, chúng ta sẽ không có được.  Hãy đọc thư Phaolo gửi tin hữu Do Thái nói vể ơn cứu chuộc qua chúa Giesu Kito: “ Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người’ (Dt 5:8-9).

 

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Chúa Giesu Kito là tác giả, là nguồn ơn cứu độ. Hãy học hỏi xem Người  biểu chúng ta phải làm gì để có ơn cứu độ là đời sống vĩnh cửu. Chúa nói trong Mathieu: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7:21). Thật rõ ràng biết Người là Chúa là Thầy (lạy Chúa! Lạy Chúa!..) vẫn chưa đủ. Để thừa hưởng vương quốc Thiên Chúa chúng ta phải thực hành điều Chúa muốn.

Rõ ràng Chúa muốn chúng ta thực hành hơn là nói suông. Nói Lạy Chúa! lạy Chúa! ..thôi không đủ. Tả cảnh văn chương hay như rồng bay phượng múa mà không có lòng, thiếu thực hành lời mình nói thì chỉ là ý niệm trí thức. Một anh chàng nhà giầu hỏi Chúa Giesu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có được đời sống vĩnh cửu? (Mt 19:16). Chúa Giesu trả lời: Muốn vào cõi sống thì hãy giữ các giới răn của Chúa (Mt 19:17). Chúa không nói “cứ tin vào Thiên Chúa hay vào Ta” Rồi anh ta lại hỏi điều răn nào?  Chúa nói ra tất cả 10 điều răn cho anh ta nghe, còn tóm tắt một điều nữa trong Cựu Ước.

Thánh Giacobe thì nói rõ Tin chưa đủ, còn phải có hành động đi theo và vâng lời. “Anh tin có một Thiên Chúa thì rất tốt. Ngay cả ma quỉ cũng tin như vậy và chúng run sợ” (Gc 2:19). Đúng thế, nếu chỉ cần tin là đủ để có nước trời thì quả là sai lầm. Ma quỉ cũng tin có một Thiên Chúa; chúng còn biết Chúa Giesu là Con Thiên Chúa đã sống lại từ cõi chết. Nhưng ma quỉ đâu có được ơn cứu độ và vào thiên đàng. Thánh Giacobe cắt nghĩa rộng hơn: Tin trong tâm trí, Tin trong hành động phải đi đôi với nhau: “Hởi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ong Abraham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đấy sao? Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin trở nên hoàn hảo”(Gc 2:20-22).

Đối với Giacobe, hành động vâng lời là kết quả của niềm tin, sẽ giữ cho tình liên đới giữa chúng ta và Thiên Chúa được bền chặt, đồng thời làm cho niềm tin và sự vâng lời của chúng ta mạnh mẽ hơn đúng như Thiên Chúa đòi hỏi. Không có hành động làm chứng cho niềm tin thì niềm tin trở thành vô dụng chẳng có giá trị gì và là niềm tin chết. Buồn thay, Martin Luther đã không hiểu rõ những sự thật này trong Thánh Kinh, coi sách của Giacobe là rác rưởi, đáng vất vào sọt rác, không nên để trong kho Kinh Thánh.


 

PHÉP THANH TẨY

Còn những điều kiện nữa chúng ta phải có để được lãnh nhận quà tặng của Thiên Chúa là Phép Thanh Tẩy. Chúa Giesu nói trong Marco: “Ái tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Ai không tin thì sẽ bị kết án.”(Mc 16:16).

Đổ nước của Phép Thanh Tẩy/dìm người trong nước là một cử chỉ tương trưng cho sự chết, tội lỗi bị xóa bỏ, khởi đầu cuộc sống mới phục vụ Thiên Chúa và xa lánh tội lỗi (Rm 6:1-23). Qua cử chỉ đó -một cách tương trung- con người cũ của chúng ta đã chết đi và được chôn xuống mồ cùng với tội lỗi để rồi sống lại thành một con người mới.

Sau khi đổ / dìm nước, vị mục tử của Chúa Giesu đặt tay lên đầu kẻ chịu phép, cho phép nhận Thần Linh Thiên Chúa và thực sự thuộc về Người (Cv 8:17; Rm 8:9). Ngược lại, nếu chúng ta chống cự lại những cử chỉ đó thì chúng ta không hoàn thành điều kiện Chúa đòi hỏi để được ơn cứu độ.

Thánh Phero cũng quả quyết phải có những điều kiện đó mới nhận được ơn Chúa Thánh Thần để cương quyết Ăn Năn tội và chịu phép rửa nhân danh Chúa Giesu Kito để xin tha tội; và nhận ơn Chúa Thánh Thần” (Cv 2:38). Ăn năn có nghĩa là từ bỏ bất tuân Thiên Chúa trở về với Người và vâng lời. Như vậy, vâng lời và chịu phép rửa là những tiến trinh để nhận quà tặng ơn cứu chuộc.

Những ai bỏ ngoài tai bất cần những điều đó thì hãy nghe Chúa Giesu nói: “Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy?”(Lc 6:46). Còn nhiều nữa rải rác trong Tin Mừng ta thấy Chúa Giesu nói đến những điều kiện phải có để được cứu rỗi. Như trong Mathieu 10:22 và 24:13: “Kẻ nào bền chí đến cùng thì kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.  Có người nói như Martin Luther là một khi đã được cứu rỗi rồi thì sẽ chẳng bao giờ mất. Sai. Một khi đã vâng lời Chúa thì phải vâng lời và trung thành vói Chúa cho đến cùng. Hãy nghe Chúa nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9:13). Ngay cả Thánh Phaolo cũng nhận ra điều đó để tự khắc phục mình: “Tôi bắt thân thể tôi phải chịu cực và phục túng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” (1Cr 9:27). Ngài hiểu rõ ràng là nếu ngài lỡ đãng quên đi ngài cũng có thể bị mất tặng phẩm cứu chuộc: “Vì thế chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuôn trôi đi mất. Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng, thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quí như thế? Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực.” (Dt 2:1-3).


 

ƠN CỨU ĐỘ THÌ TỰ DO NHƯNG KHÔNG RẺ

Chúng ta biết ‘Ơn cứu độ thì tự do nhưng không rẻ’. Tặng phẩm đời sống do Thiên Chúa ban cho chúng ta phải trả bằng giá mạng sống của Chúa Giesu Kito, Con Một Thiên Chúa. Người đã hy sinh sự sống của Người để chúng ta mới có được đời sống vĩnh cửu. Đời sống này cũng giá bằng Thiên Chúa Cha vì chính Người đã cho Con Một Người chịu chết vì chúng ta để chúng ta được cứu rỗi (Ga 3:16-17).

Nhưng chúng ta cũng phải biết hy sinh cuộc sống mình: “Nếu ai muốn theo ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta được. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta được (Lc 14:26-33).  Luca còn nâng đời sống vĩnh cửu lên một giá cao nhất tưởng tượng nổi: “Không ai có thể làm môn đệ ta được  mà không từ bỏ tất cả mọi sự mình có” (c.33).

Như vậy nói rằng chỉ cần Tin là đủ để có được Nước Trời là sai. Lời Chúa nói đã minh chứng cho chúng ta biết là ngoài niềm tin còn phải có những điều kiện khác nữa. Ngay cả lơ đãng với ơn cứu chuộc cũng không được như thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Do Thái đã cảnh cáo: “…nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng, thì làm sao chúng ta thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu chuộc cao quí như vậy”(Dt 2:2-3).

 

Fleming Island, Florida

Feb 2018

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!