Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
GIESU THÀNH NAZARETH VÀ ÁNH SÁNG ISAIAH
THÁNH ĐỨC LÀ MỘT TẶNG VẬT CHÚA BAN NHƯNG KHÔNG
NGÀY TỰ DO TÔN GIÁO
CHIÊN THIÊN CHÚA VÀ CUỘC TỬ ĐẠO
BÀI GIẢNG VẾ LỄ HIỂN LINH CỦA ĐTC PHANXICÔ
BÍ TÍCH THANH TẨY (LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA)
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2020
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
TÔN THỜ MÌNH THÁNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO - BIỂU HIỆU CỦA TÌNH THƯƠNG, HIỆP NHẤT VÀ BÁC AI

  

Đnl 8:2-3, 14b-16a; 1Cr 10:16-17, Ga 6:51-58
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
 

Ba bài đọc hôm nay mỗi bài diễn tả Mình và Máu Thánh Chúa một cách., nhưng đều qui về một mối là Tình Thương, Hiệp Nhất và Bác Ái. Là Kito hữu chúng ta phải sống thế nào cho thích hợp với những ý nghĩa đó?

MANNA TỪ TRỜI XUỐNG

Trong Cựu Ước sách Đệ nhị Luật (Đnl 8:2-3,14b-16a), ông Maisen đã nhắc nhở dân Israel nhớ lại cuộc hành trình dài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập đi vào đất hứa sau 40 năm trời lang thang trong hoang địa, đã được Thiên Chúa săn sóc nuôi ăn bằng bánh manna từ trời rơi xuống, nước uống chảy ra từ tảng đá. Nói đến Manna chúng ta liên tưởng đến bài Phúc Âm hôm nay chúa Giesu nói “Ăn Thịt Người và Uống Máu Người…” : Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Bánh ta ban chính là thịt ta….Chúa đã nói ăn thịt ta 4 lần (Ga 6:51-58). Chúa Giesu không là ai khác ngoài Thiên Chúa dã xuống thế làm người có xương thịt và máu như chúng ta. Những người nghe Chúa lúc đó không hiểu lời Chúa nói. Ăn thịt sống à? Uống máu người sao? Nhưng ý Người nói là Thiên Chúa đã thực sự xuống trần gian, đi vào thế giới loài người vì yêu thương chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. 

MỘT CÁI BÁNH, MỘT THÂN THỂ

 Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Corinto (1Cr 10:16-17) đã nói: “một cái bánh, một thân thể” cũng làm người dân hoang mang không ít. Ơ Corinto lúc đó họ có nhiều nghi thức phụng vụ rất hay nhưng họ không sống đúng nghĩa của thân xác Chúa Kito. Người giàu không chia cơm sẻ áo cho người nghèo, không giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Ý nghĩa quan trọng nhất của Mình Thánh Chúa là Yêu thương, Hiệp Nhất và Bác Ái đã không được thực hiện. Thánh Phaolo đã găy gắt với họ vì “khi họ tụ họp với nhau để gọi là ăn bữa tối của Chúa (11:20) họ lại chia rẽ nhau, tạo bất công và ích kỷ. Thánh Phaolo đã muốn họ trở thành Thân xác chúa Kito là thức ăn mà họ ăn.

 Bình luận bài Tin Mừng Gioan, thánh Augustine nói: “Đó là Tình Thương, Hiệp Nhất và Bác Ái!” (Johannis Evangelium 26:13). Ý tưởng này tóm gọn trong lời thánh Phaolo nói với tín hữu Corinto: Vì chỉ có một cái bánh để chia cho tất cả chúng ta cùng ăn, mà chúng ta thì nhiều người nên chúng ta chỉ là một thân thể (1Cr 10:17).

 Nhờ chia sẻ bánh này để cùng ăn với nhau, nên chúng ta kết hợp với nhau thành một thân xác chúa Kito. Lời Phaolo khuyến khích tín hữu Corinto hồi xưa vẫn có giá trị đối với chúng ta ngày nay. Cộng đồng tín hữu chúng ta ngày nay có thực sự là dấu chỉ của một thân thể và máu chúa Kito không? Chúng ta có chứng tỏ với mọi người, với người ngoại giáo đúng dấu chỉ ấy không?

DIỄN NGHĨA CỦA GIOAN VỀ PHÉP THÁNH THỂ

Ba Tin Mừng này đúc kết lại bằng việc Chúa Giesu lập phép Thánh Thể trong bữa tiệc ly trước khi Người chịu chết. Người cũng nói rõ ràng máu Người sẽ chảy ra trên Thập Giá. Thánh Phaolo coi  phép Thánh Thể như một kỷ niệm để tưởng nhớ lại cái chết của Chúa cho đến khi Người lại đến. Chúng ta có thường xuyện kỷ niệm cái chết của Chúa không? Lễ Vượt Qua của người Do Thái nhắc lại việc Thiên Chúa cứu dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập thì người Kito hữu nghĩ gì về phép Thánh Thể Chúa Kito lập trước khi Người chịu chết cứu chuộc nhân loại?

 Gioan trả lời câu hỏi này và những thắc mắc khác ở chương 6 sách Tin Mừng của ngài, một chương nói về Phép Thánh Thể như phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều với những diễn nghĩa qua các giảng huấn của Chúa Giesu. Gioan cho biết những người được ăn bánh này đã không hiểu sâu xa ý nghĩa của phép lạ. Họ nghĩ kiếm bánh ăn là để cho no bụng. Nhưng Gioan xác định rõ ràng Con Người đến từ trời không phải chỉ để người ta ăn cho hết đói bụng kiểu đó. Ăn bánh như vậy thì no lúc đó nhưng sẽ đói trở lại. Ăn bánh hằng sống Chúa Giesu ban sẽ  không bao giờ phải đói nữa.

Đặc điểm của bài giảng huấn của chúa Giesu về phép Thánh Thể là Chúa không có ý nói Người là một Maisen khác hay là một ngôn sứ nào đó trong hàng các ngôn sứ Israel. Chúa tuyên bố Chúa là Chúa của Maisen, là bạn đồng hành và của nuôi muôn dân. Ai tin thì phải hiểu là Chúa không nói về bánh trần gian mà là Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống con người. “Người ta sống không phải chỉ bằng cơm bánh mà còn bởi lời Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8:3).

CHÚA HIỆN DIỆN LÂU BỀN

Điều rất quan trọng của niềm tin Công Giáo là không bao giờ thay đổi qua thời gian. Nhưng nó cần phải được tiếp cận thường xuyên để khám phá ra sự phong phú của nó, cảm nghiệm được sự bền vững có ý nghĩa của nó trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Giáo lý này có một ý nghĩa rất xâu xa như nói trong kinh thánh. Nó đã được tuyên bố trong đại hội phụng vụ và trở thành một bí tích trong nghi thức Thánh Thể. Do đó, có niềm tin chúng ta sẽ có nghị lực, viễn kiến và hy vọng để nuôi dưỡng tình thương.

Trong thánh lễ, phụng vụ về Lời Chúa đi trước phụng vụ Thánh Thể. Có hai “bí tích Thánh Thể”, một là bí tích Lời Chúa, hai là bí tích Bánh. Để hiểu bí tích Bánh biến thành Mình Thánh Chúa thì phải có Lời Chúa: Không có điều này thì không thể hiểu được điều kia. Mình Thánh Chúa không chỉ ban sức mạnh nội tâm mà còn giúp ta cách sống. Đây là cách sống được truyền từ Chúa Giesu cho người Kito hữu. Tôn thờ phép Thánh Thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không sống với tình yêu thương đó. Tôn thờ phép Thánh Thể buộc chúng ta phải thi hành những điều chúng ta tôn thờ hết sức mình tùy theo khả năng chúng ta như Chia sẻ cơm áo và ơn cứu chuộc giải thoát cho mọi người.

 Minh Thánh Chúa Kito thực sự hiện diện trong cơm áo mà chúng ta chia sẻ cho người nghèo, không phải cho những kẻ đặc quyền đặc lợi. Để giữ cho ý nghĩa của Mình Thánh Chúa chúng ta đón nhận thành hiện thực và đáng tin cậy, chúng ta phải tự hiến mình cho một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Khi nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta phải tham dự với đấng trở nên đồ ăn thức uống cho tha nhân. Vậy thì chúng ta phải trở thành đồ ăn và nước uống cho người đói khát. Niềm tin vào Chúa Giesu phục sinh tự nó có thể là một lý tưởng chẳng sinh lợi lộc gì hoặc có khi còn nguy hiểm nếu nó không thúc đẩy chúng ta chia cơm xẻ áo cho những người anh chị em huynh đệ  nghèo đói.

CHÚA HIỆN DIỆN THỰC SỰ

Bánh Chúa ban cho chúng ta là bánh sự sống, bánh Lời Chúa, bánh đời đời, chẳng bao giờ qua đi, không nuôi dưỡng tạm bợ nhưng nuôi dưỡng và ban sự sống vĩnh cửu. Chúa Giesu là bánh hằng sống. Khi Chúa chia sẻ bánh đó cho chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta tin vào Chúa và đến với Chúa. “Tin” Chúa, “nhìn vào” Chúa, “đến gần” Chúa, “lắng nghe” Chúa và “học hỏi” nơi Chúa là những hành động tích cực đáp ứng niềm tin  của chúng ta (Ga 6:36,37,40,44,45). Lời Chúa là của nuôi niềm tin của chúng ta.

NHỮNG BÓ BUỘC KHI NHẬN MÌNH THÁNH CHÚA

 Tế lễ tôn thờ Mình Thánh Chúa là tự nguyện làm môn đệ để thi hành kỷ niệm nhớ lại cuộc đời Chúa Giesu, không chỉ trong nghi thức bẻ bánh và chia sẻ chén thánh, mà còn phải theo gương, bắt chước chúa Giesu, tiếp tục bẻ chính thân xác mình và tưới máu mình để tưởng nhớ đến Người. Thánh Phaolo đã nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa chịu chết” (1Cr 11:26). Chúng ta kỷ niệm hay “làm việc tưởng nhớ này” thì không phải làm cho có hình thức mà là thực hiện chính buổi tiệc ly cuối cùng của Chúa Giesu.

Ngày nay, khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kito, chúng ta phải tự hỏi mình: Thờ lạy, thi hành phụng vụ và cầu nguyện có đi đôi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Chúng ta có áp dụng việc mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa vào cuộc sống hang ngày của chúng ta không? Mình và Máu Thánh Chúa ảnh hưởng cuộc sống chúng ta thế nào? Chúng ta trở nên giống Chúa Giesu thế nào và nuôi người đói khát thế nào, an ủi chữa lành người bệnh hoạn thế nào? Chúng ta có hy sinh cho tha nhân không và như thế nào? Liên hệ giữa bí tích Thánh Thể và phép Hòa Giải là gì? Ai là người bị loại ra khỏi tình yêu thương của chúng ta lúc này? Ai kêu gào van xin sự hiện diện của chúng ta? Chúng ta nói gì với những người không thể thông phần với bữa tiệc của Chúa? Theo thánh Augustine, đón nhận Mình Thánh Chúa hàng ngày hay hàng tuần có nuôi dưỡng lòng đạo đức của chúng ta, thúc dục chúng ta đoàn kết và làm việc bác ái liên kết con người với nhau không ?

Fleming Island, Florida

June 16, 2017

NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!