Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
NHẬN BIẾT VÀ CÁM ƠN, CHỮA LÀNH VÀ CỨU ĐỘ

 

CHÚA NHẬT XXVIII-C THƯỜNG NIÊN

2V 5:14-17; 2Tm 2:8-13; Lc 17:11-19

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

                                                                      

 

Chúa Giêsu và người bệnh phong cùi, tranh của William Brassgey Hole

    Các bài đọc và Phúc Âm hôm nay nói về nhận biết và cám ơn hay chữa lành và cứu độ. Bài đọc 1 sách Các Vua (2V 5:14-17) nói về một quan lãnh binh của vua Syria là Naaman đến cám ơn tiên tri Elisha vì đã chữa lành bệnh cho ông. Bài Tin Mừng Luca nói về một trong 10 người bệnh phong được Chúa Giesu chữa khỏi đã nhớ ơn và trở lại cám ơn Chúa. Thánh Phaolo trong bài đọc 2 nhắc nhở Timohy hãy nhớ lại chúa Giesu đã chịu chết và sống lại. Chúa chết và phục sinh nhắc nhở chúng ta phải biết ơn Chúa đã rửa sạch mọi tội lỗi và thêm  sức mạnh cho chúng ta để đương đầu với mọi nghịch cảnh ở đời. Là người chịu ơn thì phải biết ơn.

 

QUAN

 NAAMAN ĐƯỢC RỬA SẠCH HAI LẦN 

Tiên tri Elisha biểu Naaman tắm ở sông Jordan bảy lần thì bệnh cùi sẽ khỏi. Naaman đã nghênh ngang trả lời “Phải chăng các sông ở Damascus như sông Abana và Pharpar lại không có nước tốt hơn nước của Israel hay sao? Tại sao ta lại không thể tắm ở đó được?”(2V 5:12). Naaman có lý vì nước sông của Syria tốt hơn, mực nước lại cao hơn. Về mặt vệ sinh, nước sông Jordan không thể sánh được với những nước suối chảy từ những núi cao xuống Damascus. Nhưng về mặt nghi lễ thì lại là chuyện khác. 

Naaman tỏ ra thất vọng nhưng vẫn chờ đợi “tiên tri Elisha, người của Thiên Chúa” sẽ thực hiện một kỳ công ngoạn mục hơn. Naaman không hồ nghi về lời khuyên của tiên tri. Ông vui vẻ làm theo lời Elisha. Ông đã tắm ở sông Jordan và bệnh đã lành. Nước sông Jordan đục ngầu đã rửa sạch bệnh của Naaman, da dẻ ông trở lại bình thường, tươi mát và tinh tuyền cách kỳ lạ gấp bội lần sự kiêu hãnh của ông về nước sông ở Syria.

Ông đã xin hai xe đất của Israel đem về Syria quê hương ông để xây một bàn thờ tôn kính Chúa Israel ở Aram. Naaman đã nhận ra quyền lực của Thiên Chúa Israel và hứa sẽ không thờ lạy một chúa nào khác ngoài Chúa của Israel. Đây là bài học tột cùng và quan trong nhất mà ông học được. Naaman là người ngoại. Lòng Chúa thương sót ban ân phúc cho tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia là một quan niệm khó hiểu và không thể chấp nhận được đối với dân Israel.

    

HÀNH TRÌNH ĐI LÊN JERUSALEM

 

Bài Tin Mừng Luca hôm nay (Lc 17: 11-19) bắt đầu với câu: “Khi chúa Giesu tiếp tục đi lên Jerusalem” cho thấy chúa Giesu đang đi dần đến cuộc khổ nạn của Người. Điều này là điểm chính của toàn thể lời nói và biến cố trong đoạn Tin Mừng Luca (Lc 17:11-18:30). Hầu hết tất cả những tài liệu này chỉ thấy trong Luca. Câu 17:11 cho biết Luca đă nhìn thấy Jerusalem ở phía trước và ông đã nói lên cho độc giả biết. Phần này kết thúc ở câu 18:30 bởi vì ở câu 18:31 chúa Giesu nói với nhóm 12 môn đệ: “Này đây chúng ta lên Jerusalem” sẽ không để lại trong ký ức của các môn đệ ý nghĩa của cuộc hành trình; Người sẽ nói tiên tri về cuộc khổ nạn của Người lần thứ ba và là lần cuối cùng ở thị trấn thánh này.

 

CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA KHỎI CÁM ƠN CHÚA

 

Biến cố chữa người Samaritano khỏi bệnh phong cùi và cuộc đi lên Jerusalem của chúa Giesu được Luca kể lại (17:18) là một thí dụ cho người Do Thái thời ấy biết, giống như câu chuyện người Samaritano tốt lành (cf 10:33). Dù là người ngoại nhưng tin vào chúa Giesu thì cũng được ơn cứu độ. (17:19) 

Địa thế cũng giữ một phần quan trọng trong Tin Mừng Luca, nó có thể hiểu theo nghĩa đen  hay nghĩa thần học. Trong câu chuyên hôm nay, biên giới giữa Galilee và Samaria là địa danh rất phù hợp với câu chuyện giữa chúa Giesu và người Samaritano (c.16). Người bị phong cùi theo luật không được lại gần người bình thường, phải giữ xa một khoảng cách (c.12). Sách Levi (13:45-46; 5:2) cho biết họ phải sống biệt lập thành đoàn (2V 7:3) và thường tụ tập gần những giao điểm của xa lộ hay ngã ba, ngã tư đường để xin bố thí. Khi khỏi bệnh họ phải đến trình diện thầy cả tư tế (Lv 14: 2-32). 

 

CHỮA LÀNH VÀ CỨU ĐỘ

Bài Tin Mừng hôm nay đặt ra một vấn đề khá quan trọng. Người Samaritano, vì không phải là Do Thái nên không buộc phải giữ luật lệ Do Thái Giáo, thì có phải đi trinh diện thầy cả tư tế theo luật Do Thái không? Tại sao chúa Giesu trách chín người kia không trở lại (c. 17-18) sau khi được chữa lành và đi trinh diện các thầy tư tế để được xác định bệnh đã hết và được xuất trại cùi?  Lời chúa Giesu nói với người Samaritano trở lại: “Niềm tin của anh đã chữa anh lành” xem ra có vẻ thừa, vì tât cả 10 người đều được chữa lành cả. Nhưng thực sự câu đó có thừa không? 

Bài Tin Mừng này phải được hiểu theo hai phần khác nhau. Phần đầu (cc 11-14) là câu chuyện chữa lành với những điều kiện căn bản: Tiếng cầu xin giúp đỡ và chúa Giesu trả lời. Chữa lành bệnh là ý định muốn và muốn khỏi bệnh thì phải vâng lời như các câu 5:12-16. Phần hai (cc 15-19) là ơn Cứu Độ cho người ngoại. Người ngoại trở lại và cầu xin Thiên Chúa, tỏ lòng biết ơn chúa Giesu. Khi chúa Giesu nói: “Niềm tin của anh đã chữa anh lành” chắc chắn ám chỉ một số ơn huệ khác với ân huệ mà 9 người kia cũng đã được. Ân huệ “chữa lành” ở đây còn phải hiểu cao hơn nữa là “đã được cứu rỗi.” 

 

ĐƯỢC CỨU RỖI VÌ CÓ NIỀM TIN

Bài Phúc Âm hôm nay nói về một người ngoại quốc với hai điều trái ngược nhau: là dân ngoại nhưng được ơn cứu rỗi vì có niềm tin. Người đó là người Samaritano, không phải dân Israel nhưng đau khổ vì bị phong cùi. Ở đây, trước mặt Chúa Giesu thì chỉ có người ngoại quốc nhận được đầy đủ ơn phúc của sứ vụ chúa Giesu. Lại một lần nữa, tiên đoán của Luca rất chính xác về số phận của những người ngoại, dân ngoại quốc, người sống bên ngoài xã hội Israel, những kẻ ốm đau và tội lỗi. Câu chuyện cho chúng ta thấy trước một lịch sử vĩ đại về Công Vụ của Các Tông Đồ: Dân Israel thì ngày càng mù lòa không chấp nhận Chúa, còn dân ngoại lại hân hoan đón nhận Chúa. Chương trình của Thiên Chúa là cứu chuộc tất cả mọi người trên toàn thế giới không trừ một ai. Việc chữa lành bệnh phong cùi cho 10 người là một chủ đề có tính phổ quát ở chỗ “người ngoại quốc” là người duy nhất đã trở lại cám ơn Chúa vì được ơn chữa lành. Điều này đã được chúa Giesu nói rõ ràng nhiều lần rồi. Lời Cứu Độ được truyền cho những người đầu tiên nhưng họ lại không nhận thì nó sẽ được loan đi cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Quả là khôi hài và cay đắng cho chúng ta, cho những vị lãnh đạo vì chính dân Chúa lại chối bỏ Chúa!

Lòng thương xót của Thiên Chúa đã được tỏ lộ cho tất cả mọi người, cả người biết ơn lẫn kẻ vô ơn. Chín trong số 10 người đã không trở lại cám ơn Chúa, nhưng họ vẫn được chữa lành. Lòng thương xót rộng mở ấy của Chúa vẫn đổ tràn trên những người bất nghĩa và chúng ta. Câu chuyện Naaman và ngụ ngôn 10 người phong cùi cho chúng ta bài học quí về nhận biết và cám ơn, chữa lành và cứu độ.

 

ĐÔI LỜI KẾT:  NHỮNG DẤU HIỆU TỎ LÒNG BIẾT ƠN

 

Biết ơn không phải chỉ nói lời “Cám Ơn” là xong. Nó phải là một cảm nghiệm về sự huy hoàng và kỳ diệu của thế giới để nhận biết và ngỡ ngàng. Biết ơn là mở lớn đôi mắt để quan sát và ghi khắc trong lòng. Đâu là dấu chỉ biết ơn?  Có khóc thì nước mắt rồi cũng sẽ khô. Can đảm để nói lời cám ơn, nhìn biết tặng vật và cảm nghiệm về thế giới với mọi tạo vật trên trời dưới đất, trên núi dưới biển trong rừng sâu .…cộng lại như một tặng vật. Thay đổi không chỉ nơi người có cảm quan nội tâm, mà cả nơi ngoại cảnh, thế giới và tất cả những người chung quanh mình. Biết ơn là dấu ấn của người Kito hữu thực sự. Những ai có lòng biết ơn thì thực sự giàu có. Họ không chỉ biết họ được chúc phúc nhiều mà còn liên tục nhớ lại tất cả mọi điều tốt lành họ có đều do Thiên Chúa. 

Tỏ ra biết ơn người và nói lời cám tạ là một dấu chỉ can đảm. Nếu những người đó từ chối, vì nản chí không được khuyến khích nâng đỡ và mất cảm hứng thì chúng ta cần phải làm sao để họ hiểu rằng chúng ta nhận biết và tri ân họ, biết họ là ai và những điều họ đã làm. Những người cộng tác liên kết với chúng ta vì biết ơn thì họ luôn luôn biết rõ những nguồn mạch của sức mạnh đồng thời kích thich nó cho triển nở dồi dào hơn. Một người càng có lòng biết ơn thì nội tâm càng trở nên phong phú hơn. Một người biết ơn thì tích lũy trong tâm, trong ký ức họ tất cả mọi cảm nghiệm tốt về quá khứ như người Pháp có câu: “Tri ân là ký ức của con tim”. Một tấm lòng thiết tha!

Tóm lại bài này nói về niềm tin và ơn cứu độ của Chúa Kito biểu hiện qua cuộc hành trình lên Jerusalem với biết bao nhiêu biến cố vui buồn sầu thảm, tới thập giá trên đỉnh đồi Calvary….!

Fleming Island, Florida

Oct. 6, 2016

NTC


 

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!