Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác – Introduction to Theology of the Body
TÂN CHỈ NAN HUẤN GIÁO - CHƯƠNG IV Việc Đào Tạo Giáo Lý Viên
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 3
THÁCH ĐỐ ĐÀO LUYỆN LƯƠNG TÂM ĐỂ LÀM TÍN HỮU CÔNG DÂN
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - CHƯƠNG II Căn Tính của Việc Dạy Giáo Lý
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 1
TÂN CHỈ NAM HUẤN GIÁO Của Hội Đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến việc Tân Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
VỀ NGÀY CHUNG PHÁN

Dưới đây là bản dịch huấn từ của ĐTC Bênêđictô XVI đọc tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 23/11/2008 trước Kinh Truyền Tin.

* * *

Anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Lễ Trọng Kính Đức Chúa Giêsu Kitô làm Vua. Chúng ta biết rằng trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã không nhận tước hiệu vua khi tước hiệu này được hiểu theo nghĩa chính trị, giống như "các nhà cai trị các dân" (X. Mt 20:24). Thay vào đó, trong cuộc Khổ Nạn, trước mặt Philatô, Chúa đã nhận cho mình một loại vương quyền khác. Philatô đã hỏi thẳng Chúa Giêsu, "Ông có phải là vua không?" Chúa Giêsu trả lời. "Ông đã nói điều đó; Tôi là vua" (Ga 18:37). Tuy nhiên, chỉ một vài giây phút trước đó Người công bố: "Vương quốc của Tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18:36).

Quả thật, vương quyền của Đức Kitô là việc mặc khải và thể hiện vương quyền của Thiên Chúa Cha, là Đấng cai quản mọi sự bằng tình yêu và công bằng. Đức Chúa Cha đã trao cho Chúa Con một sứ mệnh là ban cho loài người sự sống đời đời, là yêu họ đến hy sinh cuối cùng, và đồng thời Ngài đã ban cho Người quyền năng để xét xử họ, từ giây phút Người làm Con Người, giống chúng ta trong mọi sự (x. Ga 5:21-22, 26-27).

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến chính loại vương quyền phổ quát của Đức Kitô, Vị Thẩm Phán, bằng một dụ ngôn cảm động về ngày chung phán, mà Thánh Matthêu trình bày ngay trước câu chuyện Khổ Nạn của Người (25:31-46). Các hình ảnh thật đơn sơ, ngôn ngữ phổ thông, nhưng sứ điệp thì rất quan trọng: đó là chân lý về số phận chung cuộc của chúng ta và đưa ra những tiêu chuẩn mà dựa theo đó chúng ta sẽ bị xét xử. "Ta đói và các con đã cho Ta ăn, Ta khát và các con đã cho Ta uống, Ta là khách lạ, các con đã đón chào Ta" v.v.... (Mt 25:35).

Có ai không biết đoạn này không? Nó trở thành một phần của nền văn minh của chúng ta. Nó đã đánh dấu lịch sử của các dân tộc thuộc nền văn hóa Kitô giáo: các nấc thang giá trị, các cơ chế, và nhiều tổ chức từ thiện và xã hội của chúng. Thưc thế, Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này, nhưng nhờ ơn Chúa, nó đem tất cả những điều tốt hiện hữu trong con người và lịch sử đến hoàn thành. Nếu chúng ta thực hành việc yêu người lân cận, theo sứ điệp của Tin Mừng, thì chúng ta đang dọn chỗ cho việc Thiên Chúa làm chủ, và vương quốc của Ngài sẽ thể hiện giữa chúng ta. Còn nếu mỗi người chúng ta chỉ biết nghĩ đến tư lợi, thì thế giới chỉ còn cách là bị hủy diệt.

Bạn thân mến, Nước Thiên Chúa không phải là vấn đề danh dự hay vẻ bề ngoài, nhưng, như Thánh Phaolô viết, nó là "công bình, bằng an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần" (Rm 14:17). Thiên Chúa giữ điều tốt của chúng ta trong lòng, nghĩa là, mọi người đều có đời sống, và đặc biệt là "những người yếu kém nhất" trong số con cái Ngài được vào dự tiệc, là bữa tiệc đã dọn cho mọi người. Vì điều này mà Ngài không cần những kẻ giả hình, là những kẻ thưa "Lạy Chúa, Lạy Chúa", nhưng coi thường các giới răn của Ngài (x. Mt 7:21).

Thiên Chúa sẽ nhận vào Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài nhưng ai mỗi ngày cố gắng thực hành Lời Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Trinh Nữ Maria, người khiêm nhường nhất trong mọi tạo vật, lại là người cao cả nhất trước mắt Ngài và được ngồi như Nữ Vương ở bên phải của Vua Kitô. Chúng ta một lần nữa, lại mong ước phó thác chính mình cho sự bầu cử trên Trời của Mẹ với niềm tin tưởng của con thảo, để chúng ta có thể thực hiện đươc sứ vụ Kitô hữu của mình trong thế gian.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!