Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Quyền Năng của việc Chầu Thánh Thể
PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ: Bài 8 – Tiến về Phía Trước – Yêu Đến Cùng
PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ: Bài 7 – Đời Sông Giáo Xứ Hậu COVID – Tạo Không Gian để Gỡ và Liên Hệ
PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ: Bài 6 – Vun Trồng Một Nền Văn hóa Thánh Thể
PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ: Bài 5 – Xây Dựng một Nền Văn hóa Thánh Thể
Bài 4 – Thánh Lễ và Sứ Vụ: Hành Trình từ Phụng Vụ sang Phúc Âm Hoá
Bài 3 - Bày Tỏ Đức Kitô: Dâng Lễ vật đến Kinh Tạ Ơn
Bài 2 - Mối Liên hệ giữa Phụng Vụ Lời Chúa, Tin Mừng và Mầu Nhiệm Bàn Thờ
PHỤC HƯNG MỘT NỀN VĂN HOÁ THÁNH THỂ (Linh đạo Thánh Thể của Linh mục – Bài 1)
Chuẩn bị cho Chiến Dịch Mời Một Người Trở Lại của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
TÔN THỜ THÁNH THỂ (Bài 9 - Nhất Quán Thánh Thể)
TÔN THỜ THÁNH THỂ
RƯỚC LỄ LÀ HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC KITÔ VÀ HỘI THÁNH
Ánh Sáng Đẹp Tươi: Nhiệm Huấn Vượt Qua, Bài IV Chúa Giêsu là Chúa và Người Yêu Các Linh Hồn
Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể
Ánh Sáng Đẹp Tươi: Nhiệm Huấn Vượt Qua, Bài III – Lời Mời Gọi Nên Thánh Phổ Quát
SỰ HIỆN DIỆN THẬT CỦA ĐỨC KITÔ TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ
TẠI SAO CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT?
Cuộc Hành Hương Thánh Thể theo Lộ Trình Phía Nam St. Juan Diego sẽ đi qua nhiều Cộng Đồng Việt Nam
Người Công giáo tham dự Cuộc hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc có cơ hội lãnh nhận Ơn Toàn Xá
Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa Là Dâng Hy Tế Thiêng Liêng
Thánh Lễ Là Suối Nguồn của Lòng Thương Xót
Bài Ca Thứ Tư Người Tôi Tớ Đau Khổ (Is 52:13-53:12)
BÀI CA THỨ BA NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ (Is 50:4-11)
BÀI CA THỨ HAI NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ (49:1-6)
BÀI CA THỨ NHẤT NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ (Is 42:1-9)
NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ VÀ THÁNH THỂ
THÁNH LỄ LÀ GÌ?
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN BÍ TÍCH THÁNH THỂ
BÀI GIỚI THIỆU TÀI LIỆU MẦU NHIỆM THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH - CỦA ĐỨC CHA ANDREW COZZENS
BỐN BƯỚC DỄ DÀNG ĐỂ ĐI TỪ SÁM HỐI CHIẾU LỆ ĐẾN CÁCH XƯNG TỘI HẤP DẪN VÀ HIỆU QUẢ
Phục hưng Thánh Thể là Phương Thuốc Giải độc duy nhất cho Chủ Nghĩa Thế tục hôm nay
Giới thiệu 5 Phút Giáo Lý về Thánh Lễ
Sống một Mùa Chay Thánh Thể
Những nét đặc thù của Phục Hưng Thánh Thể
Phục hưng Thánh Thể Cá nhân trong Hành trình Đức tin và Canh tân
TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO VIỆC PHỤC HƯNG THÁNH THỂ
Giới Thiệu Kế Hoạch Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Thông báo về Khóa Thánh Kinh 120 Tuần ONLINE do ông Phạm Xuân Khôi phụ trách
Dưới đây là nối kết của 3 Videos Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác
LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LÀ DÂNG HY TẾ THIÊNG LIÊNG


Phaolô Phạm Xuân Khôi

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta lần Chuỗi Lòng Thương Xót hằng ngày. Chúng ta lần chuỗi vì sùng kính Chúa và tin vào những điều Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Faustina khi Người bảo Chị “Con hỡi, con hãy khuyến khích các kinh hồn lần chuỗi mà Ta sẽ ban cho con. Ta vui lòng ban cho họ tất cả những gì họ xin qua việc làn chuỗi này.” (1541). Chúa còn hứa nhiều điều hơn nữa. Để làm sáng tỏ các lời hứa này, Chúa nói thêm với Chị, “Qua Chuỗi Lòng Thương Xót, con sẽ nhận được tất cả mọi sự, nếu điều con xin hợp với Thánh Ý Ta” (Nhật Ký, 1731).

Trong bối cảnh Phục hưng Thánh Thể, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mối liên hệ giữa Chuỗi Lòng Thương Xót và Thánh Lễ, vì trong Thánh Lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa một Hy Lễ hợp với Thánh Ý Thiên Chúa nhất, đó chính là Hy Lễ của Đức Kitô. Mà hai Kinh chính của Chuỗi Lòng Thương Xót đều nhắc đến Hy Lễ này.

 

Chuỗi Thương Xót nhắc đến Hy Lễ trên Bàn Thờ

Chúng ta bắt đầu Chuỗi Thương xót bằng kinh Lạy Cha Hằng Hữu.” Trong kinh này chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha”. Điều ấy phản ánh cách chúng ta xưng hô với Ngài trong Kinh nguyện Thánh Thể của mỗi Thánh Lễ. Chúng ta không chỉ gọi Ngài một cách trừu tượng là “Thiên Chúa” hay “Đấng Tối cao”. Thay vào đó, chúng ta đến với Ngài như Người Cha yêu thương được Chúa Giêsu Kitô mạc khải – “Người Cha giàu lòng thương xót” (Eph 2:4). Bằng cách sử dụng thuật ngữ “Cha Hằng Hữu,” chúng ta nhấn mạnh đến thiên tính của Ngài, vượt ra ngoài không gian và thời gian. Ngài ở khắp mọi nơi và nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai cùng một lúc. Vì vậy, Ngài nhìn thấy Lễ Vật và sự Hy sinh hoàn hảo của Con Ngài để chuộc tội nhân loại cho đến đời đời.

Rồi sau đó chúng ta đọc tiếp, Con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.” Cụm từ này liên quan mật thiết với Bí tích Thánh Thể vì trong Thánh Lễ, Linh mục dâng lên Chúa Cha Mình Máu Đức Kitô trong hình bánh rượu. Khi chúng ta cầu nguyện với Chuỗi Thương Xót, chúng ta không tham dự vào hành động dâng hiến này này một cách trực tiếp, nhưng một cách thiêng liêng. Để việc tham dự thiêng liêng này thực sự có hiệu quả theo Ý Chúa, chúng ta cũng phải chuẩn bị như khi tham dự trực tiếp.

Trong Thánh Lễ, chúng ta cùng với Linh mục chuẩn bị của Lễ bằng cách đem bánh và rượu lên bàn thờ. Bánh là hoa mầu ruộng đất và công lao của con người. Rượu là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chính vì thế của Lễ dâng lên không chỉ là Hy Lễ của Chúa Giêsu mà còn bao gồm mỗi người chúng ta và những hy sinh nhỏ bé của chúng ta kết hợp với Hy Lễ của Chúa để dâng lên Chúa Cha. Đó là lý do tại sao trước Lời Nguyện Tiến Lễ Linh mục mời gọi chúng ta, “Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.” Như thế, Hy Lễ được dâng lên là của Chúa Giêsu mà Linh mục nói là “của tôi” vì Linh mục hành động trong cương vị là Đức Kitô và “của anh chị em” là những hy sinh của mỗi người chúng ta kết hợp với Hy Lễ của Đức Kitô. Rồi trước khi truyền phép, Linh mục nài xin Chúa Cha “dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.” Như vậy qua việc truyền phép, chính chúng ta cũng được trở thành Thân Mình của Đức Kitô, chứ không phải chỉ bánh và rượu.

Khi dâng không những chỉ Mình và Máu, mà còn cả Linh hồn và Thiên tính của Chúa Con, chúng ta tuyên xưng đức tin vào sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta công nhận rằng Thánh Thể là Toàn Thể Đức Kitô, Con Thiên Chúa, bao gồm cả Mình, Máu, Linh hồn và Thiên tính, được thực sự dâng lên Chúa Cha trong Thánh Lễ, mà chúng ta bây giờ dâng lên Ngài cách thiêng liêng khi lần Chuỗi Thương Xót.

Khi đọc câu “Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,” chúng ta kết hợp những hy sinh nho nhỏ của mình với hy sinh vô giá và hoàn hảo của Đức Kitô để đền tội cho chính mình và cho những người khác. Đức Kitô đã hoàn tất công trình Cứu Chuộc nhân loại bằng cách chết trên Thánh giá để đền thay cho tội lỗi chúng ta và toàn thế giới từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Trong Thánh Lễ, biến cố này được hiện tại hoá cho chúng ta một cách mới mẻ. Mới mẻ vì bao gồm những hy sinh nho nhỏ của chúng ta. Như thế, khi lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta dâng Lễ cách Thiêng Liêng giống như khi chúng ta đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng.

Chuỗi Thương Xót nhắc đến Hy Tế Thập Giá

Khi đọc “Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,” chúng ta tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá để cứu độ nhân loại như Hội Thánh tuyên xưng trong Kinh Tiền Tụng trong tuần thứ năm Mùa Chay “Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, ... Vì nhờ cuộc khổ nạn sinh ơn cứu độ của Con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa.”

Qua những lời này chúng ta cầu khẩn “xin thương xót chúng con (hoặc cầu bầu cho một linh hồn hay một người nào đó) và toàn thế giới”.  Lời cầu nguyện cho chính mình nhắc nhở chúng ta rằng mình là người tội lỗi, luôn cần đến Lòng Thương Xót Chúa. Điều này giống như Hành Động Sám Hối trong Thánh Lễ.  Trong việc chuyển cầu cho tha nhân, không có cách chuyển cầu nào quyền năng hơn chuyển cầu cậy vào “Cuộc Khổ Nạn hồng phúc” của Hội Thánh trong Thánh Lễ.

Nhiều khi chúng ta chỉ nhớ đến ơn tha tội khi nghĩ đến Cuộc Khổ nạn của Chúa mà quên những ơn quan trọng khác Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên Thập Giá. Cẩm nang Huấn luyện Tông Đồ Thánh Thể của Lòng Thương Xót kể ra những ơn sau đây:

· Người đã chịu phạt thay cho chúng ta (Is 53:4-5; Mt 8:16-17; 1 Phr 2:24).

· Người đã bị thương tích để chúng ta được chữa lành (Is 53:5; 1 Phr 2:24).

· Người đã biến thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người (Is 53:10; 2 Cor 5:21).

· Người đã gánh lấy nỗi ô nhục của chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ vinh quang của Người (Mt 27:35-44; Dt 2:10, 12:2).

· Người đã trở nên nghèo khó vì chúng ta để chúng ta trở nên giàu có trong Người (2 Cor 8:9; 9:8; Cv 20:35).

· Người đã bị loại trừ để chúng ta được Chúa Cha nhận làm con cái (Mt 27:46 và 50; Eph 1:5-6).

· Người trở nên đồ bị nguyền rủa để chúng ta được chúc lành (Gal 3:14).

Chính vì thế để đọc Chuỗi Thương Xót cho có hiệu quả, chúng ta không những chỉ đọc ngoài miệng mà còn phải suy niệm về ý nghĩa của những lời ấy trong tương quan với những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong Hy Tế Thập Giá. Khi đọc “Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới” chúng ta không những chỉ cầu xin Thiên Chúa ân huệ, mà còn dâng lên Ngài một hy lễ tạ ơn. Trong đó chúng ta nhìn nhận Ngài là Người Cha nhân từ, đầy Lòng Thương Xót, Đấng ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để chu toàn bổn phận mà Ngài đã trao phó cho chúng ta qua Đức Kitô. Khi làm như thế, việc lần Chuỗi Lòng Thương Xót của chúng ta sẽ trở thành của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa.

Kết Luận

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa bắt nguồn từ Hy Tế Thánh Thể. Khi đọc Chuỗi Lòng Thương Xót chúng ta không tham dự trực tiếp vào Hy Tế của Đức Kitô như trong Thánh Lễ vì trong Thánh Lễ, Hy Tế ấy được hiện tại hoá để cho chúng ta được thông phần. Tuy nhiên, Chuỗi Thương Xót là một phương tiện cho chúng ta suy niệm, tưởng nhớ và sống Thánh Thể ở ngoài Thánh Lễ. Nó mời gọi chúng ta kết hợp những hy sinh của mình với Hy Lễ của Đức Kitô cách thiêng liêng để cầu cho chính mình hoặc chuyển cầu cho người khác. Chúa Giêsu đã hứa qua Thánh Faustina “Qua Chuỗi Lòng Thương Xót, con sẽ nhận được tất cả mọi sự, nếu điều con xin hợp với Thánh Ý Ta” (Nhật Ký, 1731). Và cách tốt nhất để điều chúng ta cầu xin hợp với Thánh Ý Chúa là cầu xin trong tâm tình dâng hiến kết hợp với Hy Lễ của Đức Kitô và tạ ơn như trong Thánh Lễ.

Câu hỏi để Hồi Tâm

1. Bạn có khi nào lần Chuỗi Thương Xót không? Bạn lần chuỗi với mục đích gì?

2. Và bạn lần chuỗi với thái độ nào?

3. Làm sao để lần Chuỗi Thương Xót cách đẹp lòng Chúa nhất?

 

*

 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!