Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật
Bài Giáo Lý Thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Thánh Lễ là Kinh Nguyện
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Dẫn Nhập vào Thánh Lễ
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việc Dạy Giáo Lý 2017
Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo
Sự Khác Biệt giữa Truyền Giáo, Cải Đạo và Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC

 


Bài 4 - Phúc thay người hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp (Mt 5:5)

 

Kể từ Thứ Tư 29 tháng 1, năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu loạt bài giáo lý về Bát Phúc hay Tám Mối Phúc Thật.  Dưới đây là bản dịch Bài Giáo Lý thứ tư của Đức Thánh Cha được ban hành trong buổi Triều Yết Chung tại Rôma hôm Thứ Tư vừa qua, ngày 19 tháng 2 năm 2020. Trong bài này chúng tôi dịch Bài Tóm Tắt bằng Tiếng Anh ngắn để tiện cho các giáo xứ đăng trên các bản tin và bài Giáo Lý chính và dài từ bản tiếng Ý được đăng trong website của Toà Thánh (http://www.vatican.va).

Bài Tóm Tắt bằng Anh Ngữ

Anh chị em thân mến: Tiếp tục loạt bài giáo lý về các Bát Phúc, giờ đây chúng ta bàn đế Mối Phúc Thứ Ba: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất làm gia nghiệp” (Mt 5:5). Thánh Kinh sử dụng thuật ngữ “hiền lành” để chỉ những người nghèo và không có ruộng đất.  Như thế việc Chúa Giêsu tuyên bố rằng người hiền lành sẽ được đất làm gia nghiệp có vẻ mâu thuẫn. Nhưng Chúa nói với chúng ta rằng người hiền lành sẽ được đất làm gia nghiệp. Bát Phúc chung cuộc chỉ đến quê hương trên trời đã được hứa cho con cái Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, người hiền lành là người đã học cách bảo vệ lãnh thổ của mối liên hệ của họ với Thiên Chúa và giữ gìn những món quà của Ngài là an bình, lòng thương xót và tình huynh đệ. Tội lỗi có thể phá hủy gia nghiệp này, vì hận thù và chia rẽ bắt nguồn từ tội lỗi có sức hủy diệt. Trái lại, sự hiền lành bảo tồn gia nghiệp này, giúp nó phát triển và chiếm được cảm tình của những người khác bằng tình yêu, lòng tốt và tình bằng hữu. Bằng cách noi gương sự hiền lành của Đức Kitô, chúng ta có thể giúp mở rộng vương quốc của Người và đến để lãnh nhận gia nghiệp được hứa cho chúng ta bởi Bát Phúc.

 Bài Chính bằng Tiếng Ý

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta đề cập đến mối phúc thứ ba trong Tám Mối Phúc Thật của Tin Mừng Thánh Matthêu: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp” (Mt 5: 5).

Thuật ngữ “hiền lành” được sử dụng ở đây theo nghĩa đen là ngọt ngào, hiền hậu, dịu dàng, không dùng bạo lực. Sự hiền lành tỏ lộ trong những lúc xung đột, bạn có thể thấy một người phản ứng với một tình cảnh thù nghịch thế nào. Bất cứ ai cũng có thể tỏ ra ôn hòa khi mọi sự đều bình thản, nhưng người ấy phản ứng thế nào “dưới áp lực” nếu bị tấn công, xúc phạm, hà hiếp?

Trong một đoạn thư, Thánh Phaolô nhắc lại “lòng nhân từ và hiền lành của Ðức Kitô” (2 Cor 10: 1). Và đến lượt Thánh Phêrô nhắc lại thái độ của Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn: Người đã không trả lời và cũng không đe dọa, vì “Người đã phó mình cho Ðấng xét xử công minh” (1 Pr 2:23). Và sự hiền lành của Chúa Giêsu được thấy rõ trong Cuộc Khổ Nạn của Người.

Trong Thánh Kinh, từ “hiền lành” cũng ám chỉ một người không có đất đai tài sản; và do đó, chúng ta ngạc nhiên bởi sự thực là mối phúc thứ ba nói chính xác rằng người hiền lành “sẽ được đất làm gia nghiệp”.

Thực ra, mối phúc này trích dẫn Thánh Vịnh 37, mà chúng ta đã nghe ở đầu bài giáo lý. Ở đó cũng vậy, sự hiền lành và việc sở hữu đất được nối kết với nhau. Hai điều này, khi chúng ta nghĩ về chúng, thì chúng có vẻ xung khắc. Thực ra, sở hữu đất đai là lãnh vực xung đột điển hình: người ta thường chiến đấu cho một lãnh thổ, để giành quyền bá chủ một khu vực nhất định. Trong các cuộc chiến tranh người mạnh nhất thắng thế và chinh phục các vùng đất khác.

Nhưng hãy xem xét kỹ động từ được sử dụng để chỉ sự sở hữu của những người hiền lành: họ không chinh phục đất đai; không nói “phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ chinh phục trái đất”. Họ “thừa hưởng” nó. Phúc cho những người hiền lành vì họ sẽ “thừa hưởng” đất. Trong Thánh Kinh, động từ “thừa hưởng” thậm chí còn có ý nghĩa hơn nhiêu. Dân Thiên Chúa gọi vùng đất của Israel, là Đất Hứa, là “gia nghiệp”.

Đất ấy là một lời hứa và một món quà cho Dân Thiên Chúa, và trở thành một dấu chỉ của một điều lớn hơn nhiều so với một lãnh thổ đơn giản. Có “đất” - cho phép chơi chữ - đó là Thiên Đàng, nghĩa là đất mà chúng ta đang bước đến: Trời mới và đất mới mà chúng ta đang đi tới (x. Is 65:17; 66:22; 2 Pr 3:13; Kh 21:1).

Vậy thì người hiền lành là người “thừa hưởng” lãnh thổ siêu phàm nhất trong tất cả các lãnh thổ. Người ấy không phải là một kẻ hèn nhát, một “kẻ yếu đuối”, kẻ tìm một loại đạo đức co mình lại để tránh rắc rối. Khác xa! Người ấy là một người đã nhận được một gia sản và không muốn phung phí nó. Người hiền lành không phải là người thích nghi với hoàn cảnh nhưng là môn đệ của Đức Kitô, là người đã học cách bảo vệ một miền đất khác. Người ấy bảo vệ sự bình an của mình, bảo vệ mối liên hệ của mình với Thiên Chúa, bảo vệ những hồng ân của mình, những hồng ân của Thiên Chúa, bảo tồn lòng thương xót, tình huynh đệ, niềm tin, hy vọng. Bởi vì người hiền lành là người có lòng thương xót, tình huynh đệ, tin tưởng và là người có niềm hy vọng.

Ở đây chúng ta phải đề cập đến tội tức giận, một sự di chuyển vũ bão của điều mà tất cả chúng ta đều biết là cơn bốc đồng. Có ai đôi khi đã không tức giận không? Tất cả mọi người. Chúng ta phải lật ngược mối phúc và tự hỏi mình một câu: chúng ta đã phá hủy bao nhiêu thứ với sự tức giận? Chúng ta đã mất bao nhiêu thứ? Một giây phút tức giận có thể phá hủy nhiều thứ; bạn mất kiểm soát và không đánh giá điều gì thực sự quan trọng và có thể phá hỏng mối liên hệ với một người anh em, đôi khi không có thuốc chữa. Trong cơn giận dữ, nhiều anh em không còn nói chuyện với nhau, họ rời xa nhau. Đó là đối nghịch của hiền lành. Hiền lành tụ họp lại, giận dữ tách rời ra.

Sự hiền lành chinh phục được nhiều thứ. Sự hiền lành có khả năng chiến thắng con tim, cứu vãn tình bằng hữu và nhiều hơn nữa, bởi vì những người tức giận nhưng sau đó bình tĩnh lại, suy nghĩ lại và phục hồi, và vì thế có thể xây dựng lại được với sự hiền lành.

“Đất” được chinh phục bằng sự hiền lành là ơn cứu rỗi của anh em mà Tin Mừng Thánh Matthêu nói: “Nếu nó chịu nghe con, thì con đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18:15). Không có vùng đất nào đẹp hơn con tim của những người khác, không có lãnh thổ nào đẹp để chiếm được hơn là sự bình an được tìm thấy với một người anh em. Và đó là đất được thừa hưởng với sự hiền lành!

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ.

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200219_udienza-generale.html

 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!