Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHƯƠNG 9 : PHÂN ĐỊNH…

 

 Bạn trẻ,

Đây là một chương quan trọng – chương kết của một hành trình cùng đi với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” qua một chặng dài với gần 200 trang sách…Khi chọn tấm hình trên đây để vào chuyện, người viết thấy ghi là “Theo Chúa trong đêm tối !!! Đêm trần gian có thể vẫn “tối đen” và bản thân mỗi người chúng ta còn có chút hoang mang đấy , nhưng bạn nhìn lên đi : góc trời nơi có Chúa…vẫn sáng rực…đủ để bạn cất bước mà không cảm thấy ngại ngùng…Vậy nhé, ta cùng tiếp bước…

+ Đức Thánh Cha nhắc lại một nguyên tắc căn bản là giới trẻ chúng ta – những cư dân mạng – chúng ta  thường xuyên tiếp xúc với thứ văn hóa “zipping” – thứ văn hóa “bấm chuyển kênh hay lướt mạng” liên tục, và khi chuyển kênh hay lướt mạng như thế, chúng ta có thể vừa xem hai ba màn hình, vừa tương tác với các khung cảnh ảo khác, “nếu không biết khôn ngoan phân định, chúng ta có thể dễ dàng trở thành những con rối phó mặc cho những trào lưu chóng qua”…Và điều quan trọng là khi có điều gì đó mới mẻ xuất hiện trong đời sống chúng ta, bấy giờ chúng ta phải phân định xem liệu đó có phải là rượu mới do Thiên Chúa đem đến hay chỉ là một ảo ảnh lừa dối bởi tinh thần thế gian hoặc tinh thần của ma quỷ” [ 279]…Và người viết vẫn muốn nhắc lại cho bạn trẻ về định nghĩa của hai chữ phân định, đấy là : - biết đọc lịch sử bản thân; - nhận ra những chuyển động nội tâm và các động cơ bên trong mình…Hay cách đơn giản là bạn biết “con người bạn”, “sở trường và sở đoản” nơi bạn :  bạn thích gì, và bạn đang ở giai đoạn nào trong việc thực hành điều bạn thích…Từ đó bạn hiểu bạn chọn hướng sống nào cho vừa ý Chúahợp với lòng mình…Đấy là ơn gọi của bạn…Và đương nhiên là muốn làm công việc phân định có hiệu quả thì chúng ta phải dành nhiểu thời gian d963 cầu nguyện, để suy nghĩ, để bàn hỏi…trước khi đi đến quyết định và chọn lựa…

+ Sự phân định như chúng ta nói với nhau trên đây “mặc dù bao gồm cả lý trí và sự khôn ngoan, nhưng lại vượt qua những yếu tố ấy, bởi vì nó cố tìm gặp mầu nhiệm kế hoạch duy nhất và độc đáo mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta…Nó liên hệ đến cuộc sống của tôi trước mặt Chúa là Cha, Đấng biết tôi và yêu tôi, đến ý nghĩa thực sự của đời tôi mà không ai biết rõ hơn là chính Chúa”[280]…

+ Và Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ cùng hợp tác với những người có trách nhiệm để lo ‘việc huấn luyện lương tâm”, bởi “việc huấn luyện lương tâm sẽ giúp cho sự phân định phát triển theo chiều sâutrung thành với Thiên Chúa”… “Huấn luyện lương tâm là một tiến trình của cả đời người, trong đó, ta học trau dồi cảm xúc để có cùng một tâm tình như Chúa Giê-su Ki-tô, học theo cùng những tiêu chuẩn chọn lựa và những chủ ý hành động của Người (x.Pl 2,5) [281]…

+Và đi sâu vào việc huấn luyện lương tâm, Đức Thánh Cha xin bạn : “ Để cho Chúa Ki-tô biến đổi mình”, và nội dung của việc “huấn luyện lương tâm” là : - tạo cho mình “một thói quen làm việc thiện”; - “kiểm điểm lại việc tập thói quen thực hành việc thiện ấy” mỗi khi xét mình ở cuối ngày; - việc xét mình ấy không chỉ là việc nhìn ra lỗi lầm của mình… “mà còn nhằm nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong kinh nghiệm đời mình mỗi ngày, trong các biến cố lịch sử, trong chứng tá của biết bao người di trước ta hoặc đang vận dụng khôn ngoan để đồng hành với ta”… “Tất cả những điều này giúp ta lớn lên trong nhân đức khôn ngoan, bằng cách dựa trên những chọn lựa cụ thể, với ý thức một cách thanh thản về những ơn ban và những giới hạn của mình để đưa ra một định hướng chung cho đời mình” [282]…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!