Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Thông báo về Khóa Thánh Kinh 120 Tuần ONLINE do ông Phạm Xuân Khôi phụ trách
Dưới đây là nối kết của 3 Videos Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác
Video Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác
MẦU NHIỆM THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH (tài liệu của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO HOA KỲ)
Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác – Introduction to Theology of the Body
TÂN CHỈ NAN HUẤN GIÁO - CHƯƠNG IV Việc Đào Tạo Giáo Lý Viên
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 3
THÁCH ĐỐ ĐÀO LUYỆN LƯƠNG TÂM ĐỂ LÀM TÍN HỮU CÔNG DÂN
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - CHƯƠNG II Căn Tính của Việc Dạy Giáo Lý
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 1
TÂN CHỈ NAM HUẤN GIÁO Của Hội Đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến việc Tân Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
HUẤN DỤ CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO

 

Thật là tốt đẹp khi nhận ra ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và hơn nữa, tìm thấy trong những Kitô hữu khác một điều gì đó chúng ta cần, một điều gì đó chúng ta có thể nhận được như một món quà từ anh em chị em mình.”

 

Dưới đây là bản dịch bài huấn dụ ĐTC Phanxicô ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC nói về cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Giáo.

 

* * *

 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

 

Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Giáo bắt đầu hôm thứ bảy tuần trước, và sẽ kết thúc vào thứ bảy tới, ngày Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại.  Sáng kiến tinh thần và rất qu‎ý ‎giá này liên quan đến cộng đồng Kitô hữu hơn một trăm năm qua.  Đó là một thời gian dành riêng để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả những người đã được Rửa Tội, theo ý muốn của Đức Kitô: “rằng tất cả được nên một” (Ga 17:21).

 

Mỗi năm, một nhóm đại kết của một vùng thế giới, dưới sự hướng dẫn của Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội và Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo, đề nghị một chủ đề và chuẩn bị kinh nguyện cho Tuần Lễ Cầu Nguyện này.  Năm nay, các kinh nguyện đến từ các Giáo Hội và các Cộng Đồng Giáo Hội của Gia Nã Đại, và họ quy chiếu vào câu hỏi Thánh Phaolô đặt ra cho các tín hữu thành Côrintô: “Có phải Đức Kitô bị chia xẻ không?” (1 Cor 1:13).

 

Chắc chắn là Đức Kitô không bị chia xẻ.  Nhưng chúng ta phải đau lòng chân thành công nhận rằng các cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ, đó là một gương mù.  Những chia rẽ giữa các Kitô hữu là một gương mù.  Không có lời nào khác: một gương mù.  Thánh Tông Đồ đã viết rằng “Mỗi người trong các anh chị em nói rằng: ‘Tôi thuộc về Phaolô’, ‘Tôi thuộc về Apôllô’, ‘Tôi thuộc về Kêpha’, hoặc ‘Tôi thuộc về Đức Kitô’” (1:12).  Ngay cả những người tuyên xưng Đức Kitô là thủ lãnh của họ không được Thánh Phaolô khen, bởi vì họ đã sử dụng Danh Đức Kitô để tách mình khỏi những người khác trong cộng đồng Kitô hữu.  Nhưng Danh Đức Kitô tạo ra sự hiệp thông và đoàn kết, chứ không tạo ra chia rẽ!  Người đến để làm cho chúng ta hiệp thông với nhau, chứ không chia rẽ chúng ta.  Bí Tích Rửa Tội và Thánh Giá là những yếu tố trung tâm của các môn đệ của Đức Kitô, là điều chúng ta có chung.  Trái lại, những chia rẽ này làm suy giảm uy tín và hiệu quả của quyết tâm loan báo Tin Mừng của chúng ta và có nguy cơ làm cho quyền năng của Thánh Giá ra vô ích (x. 1:17).

 

Thánh Phaolô khiển trách các tín hữu Côrintô vì những tranh chấp của họ, nhưng ngài cũng cảm tạ Thiên Chúa “về ân huệ Ngài đã ban cho anh em trong Đức Giêsu Kitô, vì trong Người, anh em đã trở nên phong phú về mọi mặt, trong mọi lời nói và mọi sự hiểu biết” (1,4-5).  Những lời này của Thánh Phaolô không đơn thuần chỉ là hình thức, nhưng là một dấu chỉ cho thấy ngài trước hết nhìn thấy - và chân thành vui mừng vì điều này - những hồng ân do Thiên Chúa ban cho cộng đồng.  Thái độ này của Thánh Tông Đồ là một khích lệ cho chúng ta và cho tất cả các cộng đồng Kitô hữu, để vui mừng nhận ra những hồng ân của Thiên Chúa hiện diện trong các cộng đồng khác.  Bất chấp sự đau khổ vì những chia rẽ, tiếc tay vẫn còn tồn tại, chúng ta hãy đón nhận những lời của Thánh Phaolô như một lời mời gọi chúng ta chân thành vui mừng vì những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho những Kitô hữu khác.  Chúng ta có cùng một bí tích Rửa Tội, một Chúa Thánh Thần là Đấng đã ban các ân sủng cho chúng ta: chúng ta hãy nhận ra những điều ấy vui mừng.

 

Thật là tốt đẹp khi nhận ra ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và hơn nữa, tìm thấy trong những Kitô hữu khác một điều gì đó chúng ta cần, một điều gì đó chúng ta có thể nhận được như một món quà từ anh em chị em mình.  Nhóm Gia Nã Đại, là nhóm đã chuẩn bị những kinh nguyện của Tuần Cầu Nguyện này, đã không mời gọi cộng đồng suy nghĩ về những gì họ có thể cung cấp cho những Kitô hữu lân cận của mình, nhưng khuyên họ đến với nhau để tìm ra những gì mà tất cả mọi người có thể thỉnh thoảng nhận được từ những người khác.  Điều này đòi hỏi một điều gì đó nhiều hơn.  Nó đòi hỏi phải cầu nguyện nhiều, phải khiêm nhường, suy nghĩ và hoán cải liên tục. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường này, cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu, ngõ hầu chấm dứt gương mù này và làm cho nó không còn ở với chúng ta nữa.

 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

http://giaoly.org/vn/ 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!