Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật
Bài Giáo Lý Thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Thánh Lễ là Kinh Nguyện
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Dẫn Nhập vào Thánh Lễ
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việc Dạy Giáo Lý 2017
Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo
Sự Khác Biệt giữa Truyền Giáo, Cải Đạo và Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 17 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ: HỘI THÁNH TÔNG TRUYỀN LÀ GÌ?

 

 “Hội Thánh là Tông Truyền vì được thiết lập trên lời cầu nguyện và lời rao giảng của các Tông Đồ, trên thẩm quyền đã được chính Đức Kitô trao cho các ngài… và vì được sai đi để mang Tin Mừng đến cho toàn thể thế giới .

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ngài tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và nói về đặc tính Tông Truyền của Hội Thánh.

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng “Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và Tông Truyền.” Tôi không hiểu anh chị em có khi nào suy nghĩ về ý nghĩa của cụm từ “Hội Thánh Tông Truyền” không.  Có lẽ vài lần, khi đến Rome, anh chị em đã nghĩ đến tầm quan trọng của các Tông Đồ Phêrô và Phaolô là những vị đã hy sinh cuộc đời để mang Tin Mừng và làm chứng cho nó ở đây.

Nhưng còn hơn nữaTuyên xưng Hội Thánh Tông Truyền nghĩa là nhấn mạnh đến mối dây liên hệ chủ yếu mà Hội Thánh có với các Tông Đồ, với nhóm nhỏ mười hai vị đã một ngày được Chúa Giêsu gọi đến với Người, Người đã gọi đích danh các ngài, để các ngài ở với Người, và Người sai các ngài đi rao giảng (Mc 3:13-19)Thực ra, “Tông Đồ là một từ Hy Lạp có nghĩa là “được sai đi,được sai điMột Tông Đồ là một người được sai đi, người ấy được sai đi làm một việc gì đó, và các Tông Đồ đã được Chúa Giêsu chọn, gọi và sai đi để tiếp tục công việc của Người, có nghĩa là, để cầu nguyện - là công việc đầu tiên của một Tông Đồ - và, thứ hai  để công bố Tin MừngĐiều này rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta nghĩ đến các Tông Đồ chúng ta có thể nghĩ rằng các ngài chỉ đi để loan báo Tin Mừng, để làm nhiều công việcNhưng trong những ngày đầu của Hội Thánh có một vấn đề bởi vì các Tông Đồ đã phải làm quá nhiều việc cho nên sau đó đã lập nên các phó tế, đcác Tông Đồ có nhiều thời gi hơn cầu nguyện và rao giảng Lời ChúaKhi chúng ta nghĩ về những người kế vị các Tông Đồ, các giám mục, trong đó có Đức Giáo Hoàng, bởi vì ngài cũng là một giám mục, chúng ta phải tự hỏi rằng những ngưởi kế các Tông Đồ này cầu nguyện trước và rồi mới rao giảng Tin Mừng không: đó chính là việc làm một Tông Đồ, và vì lý do nàyHội Thánh là Tông TruyềnTất cả chúng ta, nếu muốn thành tông đồ như tôi sẽ giải thích bây giờ, chúng ta phải tự hỏi: tôi cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới không?  Tôi có rao giảng Tin Mừng không?  Đây là Hội Thánh Tông Truyền! Đây là một mối liên hệ thiết yếu mà chúng ta có với các Tông Đồ.

Bắt đầu từ chính điều này tôi muốn nhấn mạnh cách ngắn gọn đến ba ý nghĩa của tĩnh từ “Tông Truyền” như được áp dụng cho Hội Thánh.

1Hội Thánh là Tông Truyền vì được thiết lập trên lời cầu nguyện và lời rao giảng của các Tông Đồ, trên thẩm quyền đã được chính Đức Kitô trao cho các ngàiThánh Phaolô đã viết cho tín hữu Êphêsô:Anh em là những người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền móng là các Tông Ðồ và ngôn sứ, và chính Ðức Giêsu Kitô là đá tảng góc tường” (2:19-20), như thế ngài so sánh các Kitô hữu với những viên đá sống động tạo thành một tòa nhà là Hội Thánh, và tòa nhà này được xây dựng trên các Tông Đồ, như những cây cột, và tảng đá nâng đỡ tất cả là Chúa Giêsu.  Nếu không có Chúa Giêsu thì không có Hội Thánh!  Chúa Giêsu là cơ sở của Hội Thánh, là nền tảng! Các tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, đã nghe những lời của Người, các ngài đã chia sẻ cuộc sống của Người, trên hết các ngài là những nhân chứng của Cái Chết và sự Phục Sinh của NgườiĐức tin của chúng ta, Hội Thánh mà Đức Kitô muốn, không được thết lập trên một ý tưởng, không dựa trên một triết lý, mà được xây dựng trên Đức KitôVà Hội Thánh như một cây đã lớn lên qua nhiều kỷ nguyên; nó đã phát triển, đã sinh hoa trái, nhưng rễăn sâu nơi Người và kinh nghiệm cơ bản về Đức Kitô mà các Tông Đồ, những vị được Chúa Giêsu chọn lựa được sai đi, đã có và đến với chúng taTừ cây nhỏ ấy đến thời đại chúng ta: Hội Thánh trong thế gian là như thế.

2Nhưng chúng ta hãy tự hỏi: làm sao chúng ta có thể nối kết với những nhân chứng ấy, làm sao những gì mà các Tông Đồ với Chúa Giêsunghe từ Người có thể đến với chúng ta?  Đây là ý nghĩa thứ nhì của thuật ngữ “tính Tông TruyềnSách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nói rằng Hội Thánh là Tông Truyền bởi vì “với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần ngự trong mình, Hội Thánh bảo quản và truyền lại giáo huấn, ‘kho tàng tốt đẹp’, ‘những lời cứu độ’ mà Hội Thánh đã nghe được từ các Tông Đồ (số 857)Qua các kỷ nguyên Hội Thánh gìn giữ kho tàng quý giá này, đó là Thánh Kinh, giáo lý, các bí tích, thừa tác vụ của các Mục Tử, để chúng ta có thể trung thành với Đức Kitôthông phần vào sự sống của Người.  Nó giống như một dòng sông chảy trong lịch sử, phát triển, tưới gội, nhưng dòng nước chảy luôn luôn vẫn dòng nước khởi đầu từ nguồn mạch, và nguồn mạch đó là chính Đức Kitô: Người là Đấng Phục Sinh, Đấng Hằng Sống,Lời Người không thể qua đi, bởi vì Người không qua đi, Người vẫn còn sống, Người ở cùng chúng ta ở đây hôm nay, Người nghe chúng ta và chúng ta thưa chuyện với Người và Người trong tâm hồn chúng taChúa Giêsu ở với chúng ta hôm nay!  Đây là vẻ đẹp của Hội Thánh: sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ở giữa chúng taChúng ta có khi nào nghĩ rằng hồng ân Đức Kitô đã ban cho chúng ta, hồng ân Hội Thánh, ở đó chúng ta có thể gặp Người, quan trọng thế nào không?  Chúng ta có bao giờ nghĩ về việc Hội Thánh truyền đạt cho chúng ta sứ điệp đích thực của Đức Kitô như thế nào trong cuộc lữ hành dài của mình qua nhiều kỷ nguyên bất chấp những khó khăn, những vấn đề, những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta không?  Chúng ta có nghĩ rằng Hội Thánh mang lại cho chúng ta sự chắc chắn rằng những gì chúng ta tin thực sự là những gì Đức Kitô nói với chúng ta không?

3Tư tưởng cuối cùng: Hội Thánh là Tông Truyền vì nó được sai đi để mang Tin Mừng đến cho toàn thể thế giớiTiếp tục con đường lịch sử của cùng một sứ vụ Chúa Giêsu đã ủy thác cho các Tông Đồ: “Vậy, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các conVà nầy, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:19-20)Đây là điều Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta làm! Tôi nhấn mạnh khía cạnh này của hoạt động truyền giáo,Đức Kitô mời gọi tất cả mọi người “hãy đi và gặp những người khác, Người sai chúng ta đi, yêu cầu chúng ta di chuyển, để mang niềm vui của Tin Mừng! Một lần nữa, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta đang truyền giáo bằng lời nói, nhưng đặc biệt bằng đời sống Kitô hữu của mình, qua việc làm nhân chứng của mình không?  Hay chúng tanhững Kitô hữu đóng chặt trong quả tim và trong các  nhà thờ của mình, các Kitô hữu trong phòng thánh?  Kitô hữu chỉ bằng lời nói, nhưng sống như người ngoại đạo?  Chúng ta phải tự hỏi mình những câu hỏi này, đó không phải là một lời khiển tráchTôi cũng thế, tôi cũng tự hỏi mình rằng tôi là một Kitô hữu, một nhân chứng thực sự không?

Hội Thánh có nguồn gốc từ giáo huấn của các Tông Đồ, những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, nhưng nhìn về tương lai, Hội Thánh ý thức chắc chắn rằng mình được sai đi được Chúa Giêsu Kitô sai đi - là một nhà truyền giáo, mang Danh của Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, rao giảng và làm chứngMột Hội Thánh đóng kín trong mình và trong quá khứ, một Hội Thánh chỉ nhìn đến những luật lệ nhỏ theo thói quen, theo thái độ, là một Hội Thánh phản bội bản sắc riêng của mình, một Hội Thánh đóng kín phản bội bản sắc của mình!  Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy khám phá tất cả các vẻ đẹp và trách nhiệm của việc là Hội Thánh Tông Truyền!  Và hãy nhớ rằng: Hội Thánh Tông Truyền vì chúng ta cầu nguyện - nhiệm vụ đầu tiên - và chúng ta rao giảng Tin Mừng bằng đời sống và bằng lời nói của mính.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

http://giaoly.org/vn/

 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!