Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Bài Viết Của
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Chúa kêu gọi mọi người cộng tác với Người (Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm A)
Phải luôn luôn tha thứ (Chúa nhật XXIV Mùa Thường Niên – Năm A)
Tình liên đới giữa các Kitô hữu (Chúa nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm A)
Được - Mất (Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm A)
Cùng nhau xây dựng Giáo Hội của Chúa (Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm A)
Ơn cứu độ dành cho mọi người (Chúa nhật XX Mùa Thường Niên – Năm A)
Mọi thế hệ sẽ khen Mẹ có phúc! (Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Chúa luôn ở với ta (Chúa nhật XIX Mùa Thường Niên – Năm A)
Thấy dung nhan Chúa qua mọi người (Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A)
Vinh tụng ca
Tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời (Chúa nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúa tỏ lòng kiên nhẫn để chúng ta được cứu độ (Chúa nhật XVI Mùa Thường Niên – Năm A)
Nghe và thực hành Lời Chúa (Chúa nhật XV Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúa Giêsu vác chung thánh giá của chúng ta (Chúa nhật XIV Mùa Thường Niên – Năm A)
Yêu Chúa trên hết (Chúa nhật XIII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng và đừng sợ! (Chúa nhật XII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúng ta hãy là thợ gặt của Chúa! (Chúa nhật XI Mùa Thường Niên – Năm A)
Kết hiệp với Chúa và với tha nhân (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm A)
Học hỏi Phụng vụ: Kinh Sáng Soi
Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A)
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A)
Vinh quang của Thiên Chúa là sự cứu độ của con người (Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A)
Lời Tri Ân của Lm Giuse Vũ Thái Hòa
Thần Khí sự thật (Chúa nhật VI Phục Sinh – Năm A)
Chúc mừng Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Chúa nhật V Phục Sinh – Năm A)
Video Tang lễ bà Cố Cecilia Đinh Thị Sa (bà Cố Hiếu) 18-22/04/2023 tại giáo xứ Bùi Vĩnh, Tam Hiệp, Biên Hòa.
Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành (Chúa nhật IV Phục Sinh – Năm A)
Ba cách để nhận ra Chúa Kitô (Chúa nhật III Phục Sinh – Năm A)
Cáo Phó Bà Cố Cecilia Đinh Thị Sa, thân mẫu của Cha Giuse Vũ Thái Hòa
Đức tin và hành động cụ thể (Chúa nhật II Phục Sinh – Năm A)
Chúa Kitô đã sống lại, Allêluia! (Chúa nhật Phục Sinh – Năm A)
Chúa Kitô yêu thương nhân loại đến cùng (Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, năm A)
Chúa nhật Lễ Lá hay Lễ Châu Chấu?
Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống ( Chúa nhật V Mùa Chay – Năm A
“Thầy là Ánh Sáng thế gian” (Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm A)
Chúa thỏa mãn mọi khát vọng (Chúa nhật III Mùa Chay – Năm A)
Vinh quang của Chúa là con người hằng sống (Chúa nhật II Mùa Chay, năm A)
Sống Mùa Chay (Chúa nhật I Mùa Chay, năm A)
“THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG” (CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/zOZDrDSwWhQ

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

 

 Chúa nhật V Phục Sinh – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (14,1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi".

Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người".

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".

 

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”

 

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” Chúa Kitô mở đầu một kỷ nguyên mới khi mạc khải cho chúng ta một phương cách mới để đến với Thiên Chúa. Trong cuộc lữ hành về Nhà Cha, Chúa Kitô hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta: Người là con đường cho chúng ta bước theo, là ánh sáng soi lối và là sức sống nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc đời.

Chắc hẳn chúng ta đã nghe nhiều lần câu nói này: “Ðạo nào cũng tốt cả! Ðạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành...” Ðúng thế, đạo nào cũng dạy ăn ở tốt lành, và tôn giáo nào cũng giải đáp những vấn nạn mà con người đặt ra về nguồn gốc của mình, về ý nghĩa đời sống, về điều thiện, điều ác, sự đau khổ, sự chết, con đường giải thoát, mối liên hệ với thế giới siêu nhiên, v.v... Nhưng những câu trả lời này có thích đáng hay không? có cùng một giá trị như nhau hay không? Trước sự đa dạng, phức tạp và bất đồng của những câu giải đáp trên, người Kitô hữu xác tín rằng: Chúa Kitô là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, Người là Ðấng Trung gian tuyệt hảo duy nhất giữa con người và Thiên Chúa.

Chúng ta có thể đề cập sơ qua quan niệm về Thiên Chúa của Kitô giáo và của các tôn giáo khác. Người Kitô hữu tin một Thiên Chúa siêu việt, duy nhất, là Cha chung của mọi người. Ðiều quan trọng nhất của Kitô giáo là những lời khẳng định sau đây: Thiên Chúa vừa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; Chúa Con xuống thế làm người nhưng không mất thiên tính; Người đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta, và cho chúng ta thông phần vào chính sự sống của Người. Thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Như thế, đức tin của những người Kitô hữu khác với đức tin những người theo các tôn giáo khác. Ðạo thờ vật linh (animism, animisme) cho rằng mọi vạn vật đều có hồn; đối với Ấn-độ giáo và Phật giáo, con người có thể đạt được giải thoát trọn vẹn hoặc giác ngộ hoàn toàn bằng những cố gắng riêng của mình mà không nhất thiết có sự trợ lực của ơn trên. Hồi giáo cho rằng Thiên Chúa duy nhất, không có Ba Ngôi vị, không thể hiểu thấu và đạt tới; Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri trong những tiên tri khác; còn Do-thái giáo cho rằng Thiên Chúa duy nhất, là Cha và gần gũi với con người, nhưng Người không thể mang lấy xác phàm, không thể chết trên thập giá, cũng không làm cho con người tham dự vào chính sự sống của Người..

Công đồng Vaticanô II, qua “Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn giáo ngoài Kitô giáo”, tuyên bố như sau: “Giáo Hội Công Giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết này, tuy rằng có nhiều điểm khác với chủ trương mà Giáo Hội duy trì, nhưng thường đem lại ánh sáng của chân lý khả dĩ chiếu soi cho hết mọi người. Tuy nhiên Giáo Hội rao giảng và có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, Ðấng là « đường, là sự thật, là sự sống” (số 2).

Ðối với đức tin của Kitô hữu, Chúa Giêsu không phải là vị sáng lập tôn giáo đã được “giác ngộ” hoặc được “linh ứng” tìm ra chân lý, một lối giải thoát cho con người, nhưng chính Người là Thiên Chúa, chính Người là Chân Lý, là Sự Sống và là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Giáo Hội Công Giáo nhận ra nơi các tôn giáo ngoài Kitô giáo có những dấu vết, những “mầm giống” và một phần của Chân Lý duy nhất này. Người Kitô hữu cùng tuyên bố với tác giả lá thư gửi tín hữu Do-thái: “Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8).

Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, Ðấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”; và mỗi người chúng ta cũng phải là đường đi, là ánh sáng và là sự sống cho mọi người, là anh chị em của chúng ta.

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!