.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA

Lời  tựa  của  tác -giả.

Một số người ngỏ ý muốn Cha viết một quyển sách để suy-gẫm về chân-lý đời đời, để xác-tín thêm và tiến lên trên con đường trọn lành. Ít người khác lại muốn Cha lượm lặt một số đề-tài thích hợp với các hoạt-động tông-đồ và vấn đề thiêng-liêng. Để khỏi phải viết nhiều sách, bỏ ra nhiều sức-lực và chi-phí nhiều, Cha viết ra sách này với cả hai lợi ích ghi trên.

Để việc suy-gẫm thích hợp với những ai sống ở trần thế, Cha chia việc suy-gẫm này theo ba đề tài, mỗi đề-tài là một bài suy-gẫm, sau mỗi bài suy-gẫm là những lời cầu nguyện. Cha mong muốn các bạn đọc đừng cảm thấy khó chiu khi phải lặp lại nhiều lần, lời xin đức bền-đỗ và lòng mến Chúa, vì cả hai nhân-đức căn bản đó tối cần cho cuộc sống đời đời. Thánh La-san đã nói:

“Hồng-ân về tình yêu là hồng-ân chứa đựng mọi hồng-ân, cũng như nhân-đức bác-ái gồm tóm các nhân-đức khác.” “Mọi sự lành đã đến với tôi một trật với sự khôn ngoan;   (Khôn ngoan: 7:11)

 Ai yêu Chúa thì khiêm-nhường, trong sạch, hãm mình và tóm lại gồm đủ mọi nhân-đức. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói:

 “Yêu Chúa tức là lo thực hành ý Người, Ai yêu Chúa luôn tránh những gì mất lòng Người và tìm kiếm những gì đẹp ý Người.”

Đức tính nhẫn-nại giúp ta đạt sự sống đời đời như lời Thánh Bê-na-đô:

“Hạnh-phúc thiên-đàng hứa cho những ai bắt đầu cuộc sống tốt lành, nhưng nhẫn-nại đến cùng mới đạt được diễm phúc đó.”

 

Thánh Tô-ma nói rằng những ai đã chịu phép Rửa Tội, cần tiếp tục cầu nguyện, để được vào nước Trời. Chúa Cứu-Thế đã phán với các môn-đệ:

“Các con phải cầu nguyện luôn, không bao giờ được chán- nản.” (Luca 18 :1) 

 

Cũng vì trễ-nải việc cầu nguyện mà nhiều tội nhân, dầu đã được ơn tha thứ, cũng không sống được lâu trong ơn nghĩa Chúa, chỉ vì họ quên xin ơn bền-đỗ, nên họ lại sa-ngã. Mặt khác, đạt được ơn bền-đỗ do lời cầu nguyện, chứ không phải tự mình tạo ra.           

 

Để những lời suy-gẫm này sinh ích cho các vị linh-mục, Cha thêm vào mỗi câu Thánh-Kinh ngắn nhưng súc-tích. Vào phần cuối Cha thu lượm nhiều ý-tưởng của nhiều Tác-giả vừa sâu-sắc, vừa cảm-động đến tận tâm can…Ước mong rằng bạn đọc lựa chọn lấy những gì hợp với sở-thích và quảng giải rộng thêm.

 

 Cha nài xin các bạn đọc hãy gởi gấm Cha vào tình yêu Chúa Giê-su khi đọc sách này, dầu lúc đó Cha đã qua đời hay còn sống; và Cha cũng hứa sẽ làm như thế cho những ai bố-thí cho Cha lòng bác-ái đó. Hãy sống trong Chúa là nguồn Tình yêu và Mẹ Maria nguồn hy-vọng của chúng ta,

- Mấy lời tâm sự của người chuyễn ngữ.

- Lời tựa của tác-giả.

 

Chương I.    Con người sau khi tắt thở .

   Bài 1.  Đi vào quên lãng.

   Bài 2.  Thể xác con người.

   Bài 3.  Đừng lãng phí thời giờ.

 

Chương II.   Chết  là  hết  mọi  sự  ở  trần  thế.

   Bài 4.  Còn gì sau khi chết.

   Bài 5.  Trước tiên phải lo cho số-phận đời đời.

   Bài 6.  Thế gian, phù vân, giả trá.

 

Chương III.   Đời  người  thắm  thoát  thoi  đưa.

   Bài 7.  Tình trạng đáng thương của những người chạy theo trần thế.

   Bài 8.  Mọi sự thật hư vô.

   Bài 9.  Chuẩn bị cho số-phận đời đời.

 

Chương IV.      Mọi  người  đều  phải  chết.

   Bài 10. Mọi người nhất định phải chết.

   Bài 11. Kẻ trước người sau, mọi người sẽ qua đi.

   Bài 12. Năng nhớ đến sự chết.

 

Chương V.       Giờ  chết  đến  bất  ngờ.

   Bài 13. Không ai biết chắc sẽ chết giờ nào.

   Bài 14. Tiên liệu.

   Bài 15. Chuẩn-bị sẵn sàng.

 

Chương VI.      Cái chết của những người tội-lỗi.

   Bài 16. Hối-cải ngay.

   Bài 17. Nỗi dày-vò của những người tội-lỗi.

   Bài 18. Hãy trở lại ngay.

 

Chương VII. Các nỗi lo-lắng của những tín hữu nguội lạnh.

   Bài 19.  Đừng để đến giờ chết mới than trách mình.

   Bài 20.  Đừng trì hoãn ngày mai.

   Bài 21.  Giờ chết của kẻ có tội.

 

Chương VIII.  Sự  chết  đối  với  kẻ  lành.

   Bài 22.  Chấm dứt lao tác.

   Bài 23.  Giờ chết, giờ đáng vui mừng cho kẻ lành.

   Bài 24.  Hạnh phúc cho những người chết lành.

 

Chương IX.       Bình- an  tâm  hồn.

   Bài 25. Chết với niềm cậy trông.

   Bài 26. Yêu mến sự chết.

   Bài 27. Hạnh-phúc cho những ai chết trong ơn-nghĩa Chúa.

 

Chương X. Ý  nghĩa  việc  dọn  mình  chết  lành.

   Bài 28. Đừng lần lữa ngày mai.

   Bài 29. Những phương thế giúp ta chết an vui.    

   Bài 30. Để được chết an lành.

 

Chương XI. Hai  cuộc  sống  hoàn  toàn  trái  ngược.

   Bài 31. Các thú vui trần gian.

   Bài 32. Người tội-lỗi không thể có sự bằng an.

   Bài 33. Những gì làm vui thoả con người.

 

Chương XII.      Thói  quen  phạm  tội.

   Bài 34. Nỗi nguy-hiểm của thói quen phạm  tội.

   Bài 35. Lòng chai đá.

   Bài 36. Cố-chấp trong đàng tội-lỗi.

 

Chương XIII.  Những  lừa - dối  của  ma  quỷ.

   Bài 37. Đừng tự lừa-dối mình.

   Bài 38. Đừng lợi-dụng lòng từ-bi của Chúa.

   Bài 39. Mưu-chước địch thù.

 

Chương XIV.  Ngày  phán  xét  riêng.

   Bài 40. Nỗi vui sướng của người lành và cảnh hãi-hùng cho kẻ dữ.

   Bài 41. Tội-nhân trước tòa phán xét.

   Bài 42. Tội-nhân trước tòa phán xét (tt).

 

Chương XV.  Cuộc  phán  xét  chung.

   Bài 43. Người lành, kẻ dữ trong ngày thế mạt.

   Bài 44. Trước tòa phán xét.

   Bài 45. Kết thúc cuộc phán xét chung.

 

Chương XVI.  Các  hình  khổ  trong  hỏa - ngục.

   Bài 46. Những đau khổ của tội nhân.

   Bài 47. Biển lửa đời đời.

   Bài 48. Đời đời xa cách Chúa.

 

Chương XVII. Tánh  cách  đời  đời  của  hỏa  ngục.

   Bài 49. Thú vui đê hèn chóng qua, cực hình hỏa ngục bất diệt.

   Bài 50. Hỏa ngục tồn tại muôn kiếp.

   Bài 51. Đời đời hỏa ngục vẫn còn.

 

Chương XVIII. Nỗi cắn-rứt lương-tâm  của  kẻ  dữ.

   Bài 52. Tại sao kẻ dữ bị lương-tâm cắn-rứt ?

   Bài 53. Đau khổ vì những hành động quá thấp hèn.

   Bài 54. Đau khổ vì đánh mất nguồn mạch sự lành.

 

Chương XIX.  Đức   nhẫn - nại.

   Bài 55. Nhẫn-nại và trông cậy vào ơn Chúa.

   Bài 56. Làm sao giữ được đức nhẫn-nại ?

     Bài 57. Làm sao giữ mình sạch tội ?Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!