Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Luật sư Ng Công Bình
Bài Viết Của
Luật sư Ng Công Bình
Ít Lời Thanh-Minh Cùng Độc-Giả Quyển TÂN-ƯỚC, Bài viết của: Linh Mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT
Chào Mừng Cuốn TÂN ƯỚC Của Cố Linh Mục học giả, Cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT Được in và phát hành lại cách rộng rãi Vào Đầu Xuân 2023
Xin đọc lại động tự inventa est trong câu Tin Mừng Matthêu 1: 18 một lần nữa để hiểu thêm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh:
Mừng Kỷ Niệm Lễ “Truyền Tin” “Được Sai Đi” Với Đức Nữ MARIA-Hồn-Và-Xác-Hằng-Tinh-Trong Và Thánh Giu Se Tại Hang Đá Lộ Đức
Kính Mừng Năm Thánh GiuSe.
Lạy Chúa GiêSu! Xin tha tội cho chúng con
KINH CẦU ÐỨC MẸ LORETO ÐỌC THEO ÐTC PHANXICO
Lời Cảm Tạ Nhà Dòng Thánh Phao Lồ từ gia đình hai cụ JB Nguyễn Công Xuyên & Anna Nguyễn Thị Triệu và họ hàng, và con cháu
THÁNH THỀ CHÚA GIÊSU ÐÃ3 HẰNG ÐƯỢC tradebatur TRAO BAN TỪ BA NGÔI THIÊN CHÚA CHO TỪNG NGƯỜI CHÚNG TA
CHÚA CHA BAN ƠN SỐNG LẠI CHO CHÚNG TA (Bài Một)-
Ðức Thánh Cha ban Phép Lành Toàn Xá đặc biệt, ngày 27 Th Ba 2010
KINH CẦU THÁNH THỀ CHÚA BAN ƠN THOÁT KHỎI ÔN DỊCH
Kinh của Ðức Thánh Cha Phanxico Xin Ðức Mẹ Che Chở Khỏi Ôn Dịch
Hỏi: GIUSE ÐÍNH HÔN VỚI ÐỨC NỮ MARIA TRƯỚC hay SAU TRUYỀN TIN?
Khi ca vang “Ðức MARIA ÐỒNG TRINH hơn hết các kẻ ÐỒNG TRINH” thi phải hiểu tước hiệu ấy thế nào theo Kinh Thánh?
Kinh Cầu Ðức Mẹ Loreto - cập nhật
Ai còn có phúc hơn Mẹ sanh ra Chúa?
THÁNH GIA THƯƠNG YÊU CHÚC LÀNH CHO NHÂN LOẠI
Này Con là “ÐÁ”.
HAI VUA TRƯNG dựng nước xưng vương
Ngày Ðức Mẹ Chữa Lành Bệnh Nhân Toàn Thế Giới
Cùng hò lơ: Ðây Ðiều Răn Mới của Thầy
CÒ LẢ THỨ THA
CHÚA GIÊSU BAN NƯỚC RỬA CHO CHÚNG TA TẠI SÔNG JORDAN
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI! BÌNH AN XUỐNG CHO NHÂN TRẦN! (LUCA 2:14)
LẠY CHA TRỜI CỦA ÐOÀN CON DƯỚI THẾ (1-A)
Kinh KÍNH MỪNG đã được viết trong sách Giuđitha - Cựu Ước
Lạy CHA TRỜI của đoàn con dưới thế (2)
LẠY CHA TRỜI CỦA ÐOÀN CON DƯỚI THẾ (1)
CHA RỒNG MẸ TIÊN dạy con cái LẠC VIỆT hát ca theo kiểu văn vần 6 – 8 (lục bát) từ thời nào?
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con,
THÁNH GIA CHÚC LÀNH CHO GIA ÐÌNH NHÂN LOẠI NGÀY 13 THÁNG MƯỜI 1917
Chúa chữa lành bé gái Dân Ngoại thành Tyrô xứ Lebanon (Marco 7:24-30)
Lời Ðức Mẹ Xưng Danh «IMMACULADA» xin đề nghị ca vang là ÐỨC NỮ HỒN XÁC MÃI MÃI HẰNG TINH TRONG [BÀI SỐ 2]
Ta nên ca tụng ÐỨC NỮ MARIA IMMACULATA TINH TRONG hay ÐỨC NỮ VIRGO ÐỒNG TRINH? [BÀI SỐ 1]
Anh Simon bị ép hay tự nguyện giúp vác Thánh Giá Chúa?
Chúng con trông cậy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời
NÀY LÀ MÌNH MÁU THẦY ÐƯỢC 'tradebatur' TRAO BAN NGÀY NGÀY TỪ CHA TRỜI VÀ CHÚA THÁNH THẦN CHO ANH CHỊ EM (1Cor 11:23-29)
MARIA và GIUSE ÐÃ XIN VÂNG Bài1-A Tin Mừng LuCa 1:26, 27 &28 đoc theo Bản Nova Vulgata
Tin Mừng Mattheu đoc theo Bản Nova Vulgata - Bài 1: Mattheu 1:18 - GiuSe đã được cho biết rõ ràng về Gốc Nguồn Bào Thai Chúa GiêSu trước khi làm đám hỏi với Ðức Nữ.
LỜI CẢM TẠ NHÀ DÒNG THÁNH PHAO LỒ TỪ GIA ĐÌNH HAI CỤ JB NGUYỄN CÔNG XUYÊN & ANNA NGUYỄN THỊ TRIỆU VÀ HỌ HÀNG, VÀ CON CHÁU

 

Kính thưa Sơ  Bề Trên Giám Tỉnh,

 

Kính thưa các Sơ Nhà Dòng Thánh Phao lô,

 

Gia đình chúng con hân hoan thay mặt cho hai ông bà cụ thân sinh, các chú các dì (đã quá cố), các con các cháu, các anh chị em, các cháu trong trong đại gia đình họ hàng Nhà Nguyễn Công, dâng lời cảm ơn lên Nhà Dòng, Sơ Giám Tỉnh và các Sơ  nhân ngày lễ mừng

Sơ Marie Immaculée NGUYỄN THỊ TỊNH cùng các  Sơ chị em khác,

Ngày 5 Tháng Bẩy 2020, tại Ðà Nẵng Ðược Mừng Lễ 60 Năm  Khấn Dòng.

 

Xin cảm ơn Nhà Dòng đã chấp nhận, đã đào tạo, đã dẫn dắt, nuôi dưỡng nhất là đã hàng ngày cầu nguyện để cho Sơ Tịnh, cùng các Sơ khác hiểu ra được Ơn Gọi Tận Hiến và sống vui với Ơn Gọi ấy từng ngày từng giờ suốt khoảng thời gian dài đã hơn 60 năm qua

 Khi cảm nghiệm không khí Mừng Lễ Kỷ Niệm Khấn Dòng ngày hôm nay trong thinh lặng chớ không được tưng bừng náo nhiệt như các năm khác thì các Sơ hiểu và cảm tạ Chúa vì đó là Cách Sống Âm Thầm để Phục Vụ và Tận Hiến của Ðức Mẹ. Xin chúc quý Sơ được Chúa ban đầy sức khỏe và được Ðức Mẹ giúp luôn tràn đầy lòng Yêu Mến Chúa và tiếp tục phục vụ từng ngày còn sống trên đất; kể cả khi không thể làm được việc nặng thì luôn nhớ cầu nguyện, theo gương Ðức Mẹ và Thánh Phao lô, và Thánh Têrêsa Hài Ðồng cho Mẹ Hội Thánh và mọi người, nhất là trong thời đại đầy sóng gió này. Cầu nguyện chính là sự phục vụ Thiên Chúa hài lòng nhất.

 Gia đình của chúng con cũng dâng lời cảm ơn lên Nhà Dòng, Sơ Giám Tỉnh và các Sơ đã đón nhận và đã đào tạo các Sơ sau đây:

Sơ Anne Immaculée Nguyễn Thị Vọng
Sơ  Nguyễn Thị Vy
Sơ Nguyễn Thị Lãng 
Sơ Nguyễn Thị Ðang
Sơ Nguyễn Thị Vượng 
Sơ Nguyễn Thị Trình

làm con trong Gia Ðình Nhà Dòng.

 Kính thưa Sơ Bề Trên Giám Tỉnh và các Sơ Nhà Dòng Thánh Phao lô,

 Từ năm 1696, Các Chị Em Dòng Thánh Phao Lồ de Chartres đã tôn vinh thánh Phao Lồ làm quan thầy để mong ngài dẫn dắt sống đời phục vụ cho Tin Mừng. Khởi đầu với một nhóm nhỏ, đến nay hơn 300 năm, Các  Chị Em Dòng Thánh Phao Lồ đã thành một đoàn Chị Em tận hiến rất đông đảo phục vụ Chúa trên khắp Năm Châu, nhất là ở Việt Nam này qua việc chấp nhận người nghèo người bệnh làm anh chị em của mình để lo lắng và săn sóc họ. Thánh Phao Lồ đang nói với nói từng Chị Em Nhà Dòng Thánh rằng:

 

Thầy (Tôi) là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Sốsthênê anh em của tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm Dân thánh, cùng với tất cả những  anh em chị em ở bất cứ nơi nào đang ca vang Danh Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa chúng ta.(1 Cor 1:1-3)

Thánh nhân đã hài lòng với đám con gái của Ngài đã được hiến thánh vì Các Chị Em Dòng Thánh Phao Lồ đã ca vang Danh Chúa trên khắp Năm Châu, nhất là ở Việt Nam này như tại Hà Nội, Huế, Ðà Nãng, Mỹ Tho, Saigon ...v.v... .  Thánh nhân đã cầu nguyện và chúc phúc cho các chị:


Xin Thiên Chúa là CHA chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em chị em ân sủng và bình an.

Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa vì anh chị em, về ân huệ Người đã ban cho anh chị em nơi Đức Ki-tô Giê-su.

Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh chị em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki- tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh chị em, khiến cho anh chị em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người.

 Các Chị Em Nhà Dòng Thánh Phao Lồ đã bắt chước thánh nhân một cách hoàn hảo trong việc luôn giữ lòng Yêu Mến Chúa trọn vẹn và đã dâng trọn cố gắng, mồ hôi, lao nhọc và thời gian phục vụ Dân Chúa. Các Chị Em đã có mặt tại các ngôi trường do mình tạo nên để giáo dục trẻ em, lo lắng cho các em mồ côi, khiếm thị, tàn tật … với một mộng ước nho nhỏ là cho các em bé bất hạnh học được cách yêu mến Chúa và yêu mến đồng loại. Các Chị Em đã có mặt tại các bệnh viện để ủi an săn sóc những người ngã lòng vì tật bệnh tâm hồn và thể xác giúp họ tìm lại được những bàn tay mềm dịu, những nụ cười thân thiết. Các Chị Em Nhà Dòng Thánh Phao Lồ đã có mặt tại các nơi khác nữa mà luôn có nhiều người cần đến những trái tim thương yêu của các chị em. Xin nghe tiếp rằng thánh nhân đã cầu nguyện xin Chúa hằng chúc phúc cho các chị nhất là vào lúc được Ơn Nhìn Thấy Chúa :

 Chính Người sẽ làm cho anh chị em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô không ai có thể trách cứ được anh chị em điều gì.

Thiên Chúa là Đấng trung thành, Đấng đã kêu gọi anh chị em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.(1 Cor 1:4-9)

  

Xin hoan hô các Chị Em Dòng Thánh Phao Lồ Ðà Nãng.

 

Như ngày trước Ðức Maria đã dâng hai tiếng Xin Vâng và dâng trọn cuộc đời và tâm hồn mình để qua Mẹ, Chúa Ngôi Lời được ban cho nhân loại; thì nay từng  Chị Em cũng noi gương Mẹ đã dâng lên hai tiếng Xin Vâng ấy để Tin Mừng được mang đến cho mọi người.


 

Chúng ta cùng khẩn nguyện:

 

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời! Lạy Mẹ Fatima,

Xin Mẹ cầu cho từng chị em Nhà Dòng Thánh Phao Lồ,

Xin Mẹ cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.                                      Amen

 

San Jose, 20 Th 6, 2020    Lễ Mừng Kính Trái Tim Ðức Nữ Maria Tinh Trong Vẹn Sạch Nguyễn Công Bình đại diện cho gia đình và họ hàng

 

 

Tác giả: Luật sư Ng Công Bình

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!