Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA
GIAO ƯỚC TÌNH YÊU (MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - 2/6/2024)
“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’
LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY!
SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
MỤC TỬ TỐT LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN [CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]
Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH
LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH
CÁI GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG & VÂNG PHỤC
ƠN CỦA TRỜI & VIỆC CỦA NGƯỜI
Ý NGHĨA ĐÍCH THỤC CỦA LAO ĐỘNG
BÀN TAY QUYỀN NĂNG VÀ CHỮA LÀNH
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA
THEO CHÚA VÀ CHINH PHỤC NHIỀU NGƯỜI CHO CHÚA
SỨ MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN
MẮT THẤY TAI NGHE
THIÊN CHÚA CỦA MUÔN DÂN MUÔN NGƯỜI
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ TRẦN GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC
KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
KHẮC KHOẢI MONG CHỜ THIÊN CHÚA
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/11/2023) - KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM
LÀM LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHỦ GIAO
KHÔN DẠI THEO THÁNH KINH KITÔ GIÁO
LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM
CHỈ CÓ MỘT GIỚI RĂN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI
HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!
LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
HÃY VÀO LÀM TRONG VƯỜN NHO
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
VÌ TÌNH BÁC ÁI HUYNH ĐỆ HÃY GIÚP NHAU SỬA LỖI
TỪ BỎ MÌNH & VÁC THẬP GIÁ ĐỂ THEO THẦY
QUAN TRỌNG LÀ MỐI TUƠNG QUAN CÁ VỊ VỚI CHÚA!
“NÀY BÀ, BÀ CÓ LÒNG MẠNH TIN, BÀ MUỐN SAO THÌ ĐƯỢC VẬY”
“LÀM CHỨNG CHO CHÚA”

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/01/2020)


[Is 49, 3.5-6; 1 Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong một vụ tranh cãi hay kiện tụng thì “chứng cớ” là thứ tối quan trọng vì nó sẽ quyết định ai đúng ai sai. Các chứng cớ sẽ được các chứng nhân mắt thấy tai nghe cung cấp vì thế các chứng nhân (hay nhân chứng) giữ một vai trò vô cùng thiết yếu.

Các đoạn Thánh Kinh hôm nay cho chúng ta thấy ngôn sứ I-sai-a, Thánh Gio-an Tẩy Giả và Thánh Phao-lô Tông Đồ Dân Ngoại đã tích cực làm chứng cho Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô với mọi người. Nói cách khác, ba vị Thánh ấy đã hết sức nhiệt tâm giới thiệu Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô cho mọi người.

Muốn làm chứng cho hay giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người một cách hữu hiệu thì điều kiện đầu tiên là chúng ta phải biết Thiên Chúa là Ai và Thiên Chúa muốn gì. Kế đến chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và trên tất cả mọi sự mọi loài. Sau cùng chúng ta phải nhiệt thành và kiên trung với sứ vụ làm chứng. Đó là thông điệp của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên Năm A hôm nay.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 49, 3.5-6): "Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta" Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Is-ra-el, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Gia-cóp về cho Người, và quy tụ Is-ra-el quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Is-ra-el sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 1, 1-3): "Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta" Phao-lô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, và Sô-tê-nê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Cô-rin-tô, những người được thánh hoá trong Chúa Giê-su Ki-tô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giê-su Ki-tô.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 1, 29-34): "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian" Khi ấy, ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Is-ra-el, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gio-an đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đấng đã chọn dân Ít-ra-en là tôi trung của Người, đã dùng dân ấy làm công cụ biểu lộ vinh quang của Chúa.

- Là Đấng đã nhào nặn (tạo dựng và chuẩn bị) ngôn sứ I-sai-a nên người tôi trung, để ông tái lập Ít-ra-en và trở thành ánh sáng cho muôn dân.

Cả Ít-ra-en cả I-sai-a đều là hình bóng của Chúa Giê-su, Con Một và Tôi Trung Hoàn Hảo của Thiên Chúa.  

- Là Đấng đã giao sứ mạng làm Tông Đồ Dân Ngoai cho Phao-lô, để ngài giới thiệu Chúa và đem Tin Mừng cho muôn dân.

- Là Đấng đã giao cho Gio-an Tẩy Giả việc giới thiệu Chúa Giê-su cho các môn đệ và dân chúng đang khát khao mong chờ và tìm kiếm Chúa Cứu Thế.

- Là chính Chúa Giê-su mà Gio-an Tẩy Giả long trọng làm chứng và loan báo "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là:

"Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Đấng mà Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong kế hoạch quan phòng khôn ngoan và kỳ diệu là tỏ lộ căn tính và chân dung đích thực của Chúa Giê-su trong biến cố phép rửa và trong việc tuyển chọn I-sai-a, Gio-an và Phao-lô làm ngôn sứ và tông đồ.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô là Người Tôi Trung, là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Đấng đã chịu Phép Rửa trong dòng sông Gióc-đan.   

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng Ngự trên Chúa Giê-su để thánh hiến và đẩy Người đi vào thế giới cứu chuộc nhân loại.  

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa cụ thể là:

- Nhìn nhận căn tính và chân dung của Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu, là Người Tôi Trung và là Sứ Giả của Thiên Chúa.   

- Cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn chúng ta và giao cho chúng ta sứ mạng giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô cho đồng loại.

- Hăng say nhiệt thành với sứ mạng làm chứng và giới thiệu Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô cho những người chung quanh, bằng lời nói, việc làm, sách báo và nhất là cách sống Phúc Âm.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người đang sống trong thế giới hôm nay sớm nhận ra các ngôn sứ và nhất là Chúa Giê-su Ki-tô là ánh sáng muôn dân, dẫn con người đến nguồn ơn cứu độ là Tình Yêu của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa cảm nghiệm được ơn gọi làm tông đồ của mình một cách sâu sắc mà nhiệt thành trưyền giáo theo gương Thánh Phao-lô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Anh em là những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho giáo dân của giáo xứ chúng ta, để mọi người ý thức căn tính và địa vị cao trọng của mình mà sống cho tương xứng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những ai đã nghiệm được Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong đời mình, để họ tích cực làm chứng rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến với loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Sài-gòn ngày 12/01/2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!