Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KITÔ HỮU
NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIÊSU THỂ HIỆN QUYỀN UY CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIÊSU GIỚI THIỆU NƯỚC TRỜI hay NƯỚC THIÊN CHÚA VỚI MỌI NGƯỜI
THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA
GIAO ƯỚC TÌNH YÊU (MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - 2/6/2024)
“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’
LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY!
SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
MỤC TỬ TỐT LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN [CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]
Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH
LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH
CÁI GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG & VÂNG PHỤC
ƠN CỦA TRỜI & VIỆC CỦA NGƯỜI
Ý NGHĨA ĐÍCH THỤC CỦA LAO ĐỘNG
BÀN TAY QUYỀN NĂNG VÀ CHỮA LÀNH
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA
THEO CHÚA VÀ CHINH PHỤC NHIỀU NGƯỜI CHO CHÚA
SỨ MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN
MẮT THẤY TAI NGHE
THIÊN CHÚA CỦA MUÔN DÂN MUÔN NGƯỜI
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ TRẦN GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC
KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
KHẮC KHOẢI MONG CHỜ THIÊN CHÚA
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/11/2023) - KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM
LÀM LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHỦ GIAO
KHÔN DẠI THEO THÁNH KINH KITÔ GIÁO
LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM
CHỈ CÓ MỘT GIỚI RĂN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI
HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!
LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
HÃY VÀO LÀM TRONG VƯỜN NHO
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
THUẬT LẠI NHŨNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE …..

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (15/12/2019)

[Is 35,1-6a.10; Gc 5, 7-10; Mt 11,2-11]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Rất nhiều giáo dân Việt Nam cho rằng rao giảng Tin Mừng là việc quá khó khăn và lớn lao, vượt khả năng của họ, nên các giám mục và linh mục có kêu gọi bao nhiêu thì họ vẫn không nhúc nhích. Thật ra rao giảng Tin Mừng đơn giản chỉ là "… Thuật lại … những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tô." (Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Vọng Năm A). Việc này thì ai cũng có thể làm được. Nhưng cái khó là các Ki-tô hữu  chúng ta có nhận ra những kỳ công mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong vũ trụ và thế giới không? và chúng ta có dám đứng lên làm chứng cho/về những điều ấy không?

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 35,1-6a.10): "Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi" Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Is-ra-el được vinh quang của xứ Li-ban, huy hoàng của Car-mel và Sa-ron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Si-on với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Gc 5,7-10): "Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến" Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 11,2-11): "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?" Khi ấy, Gio-an ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Ki-tô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giê-su liền nói với đám đông về Gio-an rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là:

- Đấng thực hiện những thay đổi kỳ diệu trong thiên nhiên và tâm hồn con người. Các ngôn sứ nói chung và I-sai-a nói riêng có sứ mạng nhắc cho dân chúng luôn ghi nhớ sự thật đầy an ủi ấy.

- Đấng đã sai Sứ Giả là Gio-an Bao-ti-xi-ta đến dọn đường cho Con Một Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô.

- Chính Chúa Giê-su là Đấng đã đến trần gian để làm cho kẻ mù sáng mắt, kẻ què bưóc đi, kẻ cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo đuợc nghe Tin Mừng Cứu Độ.

- Đấng sẽ đến trong ngày Quang Lâm trong tư cách là Thẩm Phán xét xử muôn dân, muôn người.

3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là nhận ra và kể lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh mà chúng ta được nhìn tận mắt, được nghe tận tai.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa và Chúa Giê-su là Đấng đã/đang và sẽ thực hiện mọi kỳ công trong thiên nhiên và đời sống con người để chữa lành và cứu độ chúng sinh, nhất là chữa lành và cứu độ những người kém may mắn, bị thiệt thòi trong xã hội.

Sống với Thiên Chúa và với Chúa Giê-su bằng một tấm lòng ngưỡng mộ yêu mến, một tâm tình biết ơn và lời cảm tạ.

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là nhận ra và kể lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta hay cho người xung quanh mà chúng ta được nhìn tận mắt, được nghe tận tai.

Cụ thể là:

(a) Muốn “kể chuyện Đức Giê-su” thì trước tiên chúng ta phải quen biết và là bạn hữu thân tình, môn đệ thân tín của Người. Cầu nguyện, đọc và học Thánh kinh là các phương thế cần thiết giúp chúng ta biết Chúa Giê-su và thân thiết với Người.

Muốn “thuật lại những điều mắt thấy tai nghe” thì chúng ta phải biết nhìn và nghe bằng đức tin để thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong xã hội và  lòng người thời nay.

(b) Nhìn nhận tất cả những gì chúng ta LÀ và tất cả những gì chúng ta  (gia đình,  tài năng, chức vụ, địa vị xã hội hay giáo hội, của cải, sức khỏe v.v..) đều là hồng ân của Thiên Chúa ban cho.

(c) Luôn luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình và lời cảm tạ biết ơn về mọi hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho bản thân, gia đình, cộng đoàn, đất nước và dân tộc chúng ta và nhân loại.

(d) Thường xuyên và khiêm tốn kể lại (tức chia sẻ với người xung quanh) những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và của người khác.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Khi ấy, Gio-an ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Ki-tô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?»  Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọ người trong thế giới hôm nay biết thắc mắc và tìm hiểu xem Ki-tô giáo có phải là Đạo do Thiên Chúa mạc khải không, Đức Giê-su Ki-tô có phãi là Thiên Chúa làm người cứu cuộc nhân loại không.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ  để các thành phần ấy của Dân Chúa biết thuật lại cho mọi người những kỳ công mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện cho loài người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giê-su liền nói với đám đông về Gio-an rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân trở thành các ngôn sứ và tiền hô của Chúa Cứu Thế.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con»  Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang khao khát mong đợi Đấng Cứu Thế, để họ gặp được các sứ giả dọn đường cho Người trong thế giới hôm nay.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Sàigon ngày 09/12/2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.  

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!