Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
CHIÊM NGẮM DUNG MẠO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ
CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG
ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI!
CÁCH GIẢI QUYẾT CƠN KHÁT
“LẮNG NGHE” ĐỂ “VÂNG NGHE” LỜI CHÚA
ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & BỐ THÍ LÀ BA PHƯƠNG THẾ CỦA ĐỜI SỐNG TÂM LINH
YÊU ĐỒNG LOẠI ĐÃ KHÓ, YÊU KẺ THÙ CÒN KHÓ HƠN.
LUẬT MỚI VƯỢT TRỘI LUẬT CŨ
PHÚC ÂM HÓA HAY BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI & XÃ HỘI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ: SỐNG TÁM MỐI PHÚC THẬT - MỒNG HAI TẾT CANH TÝ (26/01/2020)
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA: ĐỨC GIÊ-SU BẮT ĐẦU LÊN TIẾNG VÀ HÀNH ĐỘNG
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
“LÀM CHỨNG CHO CHÚA”
CUỘC RA MẮT ĐẦY ẤN TƯỢNG!
DÂN NGOẠI ĐƯỢC CÙNG THỪA KẾ
LỄ ĐỨC MA-RI-A MẸ THIÊN CHÚA NĂM (01/01/2020) NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI ĐÃ SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA
THUẬT LẠI NHŨNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE …..
“NÀY TÔI LÀ TÔI TÁ CHÚA, TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”
HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI!
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐỂ ĐÓN CHÚA!
TÔN VƯƠNG ĐẦNG “BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ”
Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988:
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM “CÓ KIÊN TRÌ MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG”
TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI VÀ CUỘC SỐNG MAI SAU
“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!”
THIÊN CHÚA LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI NGHÈO
CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC
HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TẠ ƠN
MỌI VIỆC TÙY VÀO TIẾNG XIN VANG
TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!
CỦA CẢI LÀ CON DAO HAI LƯỠI
SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG TIỀN
THIÊN CHÚA GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT!
ĐIỀU CƠ BẢN CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU
SỐNG KHIÊM CUNG VÀ VÔ VỊ LỠI
MỌI VIỆC TÙY VÀO TIẾNG XIN VANG

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (06/10/2019)

 

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,

xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Nói hay viết về Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và Mẹ của mỗi người tín hữu, chúng ta có thể dùng 3 từ chia khóa:

FIAT= XIN VÂNG,

Magnificat = NGỢI KHEN và

Stabat = ĐỨNG BÊN THẬP GIÁ.

Mọi việc bắt đầu và tùy vào tiếng XIN VÂNG = YES, OK, OUI! của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thưa với sứ thần, với Thiên Chúa, với kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Thật kỳ diệu và lạ lùng!

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 1,26-36:  Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.  28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 16,19-31:

3.1 Thiên Chúa có một kế họach: Đó là Ngôi Lời nhập thể làm người để mạc khải về Thiên Chúa (là Tình Yêu) cho loài người và để cứu chuộc loài người bằng cái chết thập giá và phục sinh từ cõi chết: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

3.2 Thiên Chúa chờ đối tác và cộng sự: Muốn thực hiện kề họach trên Thiên Chúa cần một đối tác, một cộng sự  tự nguyện và tương xứng. Thiếu nữ Ma-ri-a của làng quê Na-da-rét đã được chọn. Thiên sứ  được sai đến để trao đổi với Đức Ma-ri-a:  "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà… Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”

3.3 Đối tác và cộng sự Ma-ri-a đã hân hoan chấp thuận đề nghị của Thiên Sứ:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 15,19-31:

Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, có ba phải phải làm:

Một là cảm tạ Thiên Chúa về kế hoạch Cứu Độ nhiệm mầu:  Đó là cách đầu tiên chúng ta phải làm để thực thi sứ diệp bài Phúc âm hôm nay. Chúng ta biết là tất cả những gì chúng ta đang có (sức khỏe, tài năng, nhà cửa và của cải …) đều là quá tặng của Thiên Chúa, đều là những chỉ/lượng vàng, những chỉ/lượng bạc mà Thiên Chúa giao cho chúng ta để chúng  ta làm chúng sinh lời cho mình va cho Nước Thiên Chúa! 

 

Hai là ghi nhớ công ơn của Đức Ma-ri-a và bắt chưốc Ngài thưa XIN VÂNG với Thiên Chúa: Chúng ta không biết câu truyện sẽ ra sao nếu như Đức Ma-ri-a không XIN VÂNG. Chắc Thiên Chúa có cách của Người. Nhưng rõ ràng là nhân loại chúng ta chịu ơn Đức Ma-ri-a vì Ngài đã nói lời XIN VÂNG để trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế.  Cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn là chúng ta noi gương bắt chước Đức Ma-ri-a để thưa XIN VÂNG với Thiên Chúa trong mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời chúng ta.

 

Ba là chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của kẻ tin với những người xung quanh chưa biết Chúa. Tháng 10.2019 này đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chọn làm Tháng Truyền Giáo Ngoại Lệ để kỷ niệm 100 năm (2019-1919) ngày Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XV ban hành Tông Thư Maximum Illud và khuyến khích Giáo Hội tăng cường ý thức và hoạt động Loan Báo Tin Mừng cho thời đại chúng ta đang sống.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA   16,19-31:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Nữ Tỳ của Cha. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.  «Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người tin vào Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. «Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục nhận thức sâu sắc về ơn gọi và sứ vụ mà Thiên Chúa ban cho các ngài.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3 «Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, mở lòng đón nhận Mầu Nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4 «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho hết mọi người biềt noi gương bắt chước Đức Ma-ri-a mà nói lời XIN VÂNG với Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã chọn Đức Ma-ri-a là đối tác và cộng sự trong kế họach diệu kỳ của Cha.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con biết sống theo gương XIN VÂNG của Đức Ma-ri-a.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 05 tháng 10 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!