Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA
GIAO ƯỚC TÌNH YÊU (MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - 2/6/2024)
“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’
LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY!
SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
MỤC TỬ TỐT LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN [CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]
Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH
LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH
CÁI GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG & VÂNG PHỤC
ƠN CỦA TRỜI & VIỆC CỦA NGƯỜI
Ý NGHĨA ĐÍCH THỤC CỦA LAO ĐỘNG
BÀN TAY QUYỀN NĂNG VÀ CHỮA LÀNH
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA
THEO CHÚA VÀ CHINH PHỤC NHIỀU NGƯỜI CHO CHÚA
SỨ MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN
MẮT THẤY TAI NGHE
THIÊN CHÚA CỦA MUÔN DÂN MUÔN NGƯỜI
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ TRẦN GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC
KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
KHẮC KHOẢI MONG CHỜ THIÊN CHÚA
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/11/2023) - KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM
LÀM LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHỦ GIAO
KHÔN DẠI THEO THÁNH KINH KITÔ GIÁO
LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM
CHỈ CÓ MỘT GIỚI RĂN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI
HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!
LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
HÃY VÀO LÀM TRONG VƯỜN NHO
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
VÌ TÌNH BÁC ÁI HUYNH ĐỆ HÃY GIÚP NHAU SỬA LỖI
TỪ BỎ MÌNH & VÁC THẬP GIÁ ĐỂ THEO THẦY
QUAN TRỌNG LÀ MỐI TUƠNG QUAN CÁ VỊ VỚI CHÚA!
“NÀY BÀ, BÀ CÓ LÒNG MẠNH TIN, BÀ MUỐN SAO THÌ ĐƯỢC VẬY”
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ ĐƯỢC THIÊN CHÚA TÔN VINH

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM C  (02/06/2019)

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

 

[Cv 1, 1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ


Cách nay mấy năm Đức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần đã có bài viết rất hay, đáng chúng ta tìm đọc. và suy nghĩ, nhất là trong dịp Lễ Chúa Thăng Thiên: “Chúa Giê-su Phục Sinh với những thành tích và những thương tích.”


Lễ Chúa Thăng Thiên (hay Chúa Về Trời) là “mắt xích” cuối cùng của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ngôi Hai Nhập Thể và Cứu
Chuộc. Thiên Chúa (Cha) chẳng những đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết mà còn đem Người về Trời, như để trọng thưởng công trạng lớn lao của Người.


Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên chúng ta phải xác tín hơn nữa về Bản Tính Thần Linh của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta; về Ơn Cứu Độ Người đã thực hiện cho chúng ta, về Giáo Lý Người rao giảng, để chúng ta sống gắn bó mật thiết hơn với Người và làm chứng cho Người trong các môi trường gia đình và xã hội!


 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 1, 1-11): Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. 1Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

 6Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" 7Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,8nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

9Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Ep 1,17-23): Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 17Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai.22Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc Tin Mừng (Lc 24,46-53): Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 46Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49"Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

50Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa

3.1.1 Bài đọc 1 (Cv 1, 1-11) là lời mở đầu của Sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Lu-ca tóm tằt những sự kiện quan trọng liên quan tới Chúa Giê-su Ki-tô trong quãng đời trần thế của Người. Sự kiện cuối cùng là việc Chúa Giê-su được đưa lên trời ngay trước mắt các môn đệ.

Trong đoạn sách Cv 1,1-11 này, chúng ta nhận ra khung cảnh “thần hiện” quen thuộc của Thánh Kinh khi Chúa Giê-su được cất lên trời: cũng có đám mây, tượng trung cho sự hiện diện và bao trùm của Thiên Chúa. Cũng có sứ thần xuất hiện và tiếng nói của các ngài là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Giống hệt như sự kiện xẩy ra khi Chúa Giê-su bước ra khỏi dòng sông Gióc-đan. Nhưng nội dung lời Thiên Chúa có khác biệt đáng kể: “Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Ep 1,17-23) là những lời giãi bày của Thánh Phao-lô về những ơn mà ngài cầu xin cùng Thiên Chúa là Chúa và là Cha của Chúa Giê-su, cho các tín hữu Ê-phê-xô. Lý do khiến Thánh Phao-lô vững tin là lời cầu nguyện của ngài sẽ được Thiên Chúa chấp nhận là những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giê-su là cho Người trỗi dậy từ cõi chết, đặt Người ngồi bên hữu, tôn vinh Người trên các thần thánh, đặt tất cả dưới chân Người.

Trong đoạn Thư Ep 1,17-23 trên, chúng ta thấy nổi bật quyền năng vô song và lòng ưu ái tột cùng của Thiên Chúa đối với Con Một Người là Chúa Giê-su Ki-tô.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 24,46-53) là những lời dậy dỗ thân tình của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh: về chính Người (Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại); về sứ mạng rao giảng và làm chứng của các môn đệ (phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy) và những lời hứa ngọt ngào (quyền năng của Thiên Chúa là Thánh Thần). Sau đó là sự kiện Chúa Giê-su được cất lên trời với một hình ảnh rất dễ thương: Người đang giơ tay chúc lành cho các môn đệ.

Trong Bài Phúc Âm Lc 24,46-53 chúng ta thấy rõ tấm lòng ưu ái của Chúa Giê-su đối với các môn đệ. Chúng ta cũng thấy được Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa khi Người được đem lên trời và các môn đệ bái lạy Người!

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa      


Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay
được tìm thấy trong những lời này của Thư Ê-phê-sô:


“Thiên Chúa đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn!”

 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy từ cõi chết, đã siêu tôn tức tưởng thưởng Người vì những thành tích và thương tích vĩ đại của Người;

với Chúa Con là Chúa Giêsu Ki-tô, Đấng được (Chúa Cha) rước về trời và sẽ đến phán xét trần gian sau khi đã lập những thành tích và thương tích vô cùng lớn lao;

với Chúa Thánh Thần là quà tặng và sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô.

 

4.2 Thực thi Sứ điệp của Lời Chúa  

Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi không chỉ phải tin rằng Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giê-su Ki-tô (như Thánh Phao-lô viết trong thư Ê-phê-xô) mà còn phải hiểu tại sao Chúa Giê-su Ki-tô lại được Thiên Chúa tôn vinh như vậy và nhất là tôi phải biết sống như thế nào đề tôn vinh Chúa Giê-su Ki-tô.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân, các nước chưa nhận biết Chúa, để họ sớm nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng xét xử muôn người!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.2 «Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm đầu toàn thể Hội Thánh.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công giáo toàn cầu và Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, để mọi Ki-tô hữu biết sống gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô là Thủ Lãnh của mình!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.3 «Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, để ai nấy tích cực làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh với những thành tích và những thương tích!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.4 «Thiên Chúa đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị và đã đặt tất cả dưới chân Người.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa và cho những người không nhìn nhận vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô trong cuộc đời của họ, để họ mau suy phục Chúa Ki-tô là Chúa và là Vua của vũ trụ và loài người!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

Sàigòn ngày 26 tháng 05 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.  

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!