Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời mở đường - "Kho nấu" cuộc đời

Chương một - Đối thoại là một tiến trình sáng tạo

Chương hai - Nắm vững mục đích, tối hậu của Đối thoại

Chương ba - Ưu tiên số một cần đặt lên hàng đầu khi đối thoại : Biết mình, biết người

Chương bốn - Lắng nghe và gọi ra ánh sáng

Chương năm - Xây dựng một quan hệ Tình Người bình đẳng và đồng hành

Chương sáu - Đối thoại là tương tức và tương sinh

Lời nói cuối - Một danh hiệu khác của đối thoại là thứ tha

Sách Tham Khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đối Thoại Một quê hương Tình Người
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
CHƯƠNG BA - ƯU TIÊN SỐ MỘT CẦN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU KHI ĐỐI THOẠI : BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI    Attach file

Tương đương với mỗi bước đi tới cụ thể, đặc thù. Đó là "Cái ưu tiên số một" phải đặt lên hàng đầu, phải giải quyết lập tức. Làm như vậy, chúng ta sẽ thu đạt những lợi điểm rõ ràng. Một, chúng ta không bị tràn ngập, ngụp lặn. Hai, chúng ta rõ ràng về những bước đi tới có thứ tự, lịch trình đàng hoàng. Cho nên chúng ta làm chủ được số lượng công việc . Đồng thời chúng ta cũng làm chủ cách sử dụng, phân bố thời gian. Sau kết, với phương pháp "cháo nóng húp quanh", chúng ta từ từ hoàn thành mọi việc được trù liệu, một cách thanh thản, dễ dàng, khéo léo, hữu hiệu.

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!