.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời mở đường - "Kho nấu" cuộc đời

Chương một - Đối thoại là một tiến trình sáng tạo

Chương hai - Nắm vững mục đích, tối hậu của Đối thoại

Chương ba - Ưu tiên số một cần đặt lên hàng đầu khi đối thoại : Biết mình, biết người

Chương bốn - Lắng nghe và gọi ra ánh sáng

Chương năm - Xây dựng một quan hệ Tình Người bình đẳng và đồng hành

Chương sáu - Đối thoại là tương tức và tương sinh

Lời nói cuối - Một danh hiệu khác của đối thoại là thứ tha

Sách Tham Khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
ĐỐI THOẠI MỘT QUÊ HƯƠNG TÌNH NGƯỜI

 Nội dung 

Lời mở đường  Kho nấu cuộc đời

Chương Một     Đối thoại: Một tiến trình sáng tạo

Chương Hai      Mục đích tối hậu của Đối thoại     

Chương Ba        Biết mình, biết người

Chương Bốn      Lắng nghe, Gọi ra ánh sáng

Chương Năm     Xây dựng quan hệ bình đẳng và đồng hành          

Chương Sáu       Tương tức và Tương sinh

Lời nói cuối       Thứ tha một danh hiệu khác của đối thoại          

Sách Tham KhảoTác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!