Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA
GIAO ƯỚC TÌNH YÊU (MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - 2/6/2024)
“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’
LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY!
SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ
MỤC TỬ TỐT LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG CHO ĐOÀN CHIÊN [CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]
Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA
LỄ TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH
LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH
CÁI GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG & VÂNG PHỤC
ƠN CỦA TRỜI & VIỆC CỦA NGƯỜI
Ý NGHĨA ĐÍCH THỤC CỦA LAO ĐỘNG
BÀN TAY QUYỀN NĂNG VÀ CHỮA LÀNH
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA
THEO CHÚA VÀ CHINH PHỤC NHIỀU NGƯỜI CHO CHÚA
SỨ MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN
MẮT THẤY TAI NGHE
THIÊN CHÚA CỦA MUÔN DÂN MUÔN NGƯỜI
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI SỐNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ TRẦN GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC
KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
KHẮC KHOẢI MONG CHỜ THIÊN CHÚA
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (19/11/2023) - KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM
LÀM LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHỦ GIAO
KHÔN DẠI THEO THÁNH KINH KITÔ GIÁO
LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐỐI VỚI VIỆC LÀM
CHỈ CÓ MỘT GIỚI RĂN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - CỦA THIÊN CHÚA TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI
HÃY LÀM CHO VƯỜN NHO SINH TRÁI NGỌT!
LÀM CON THẢO CỦA CHA TRÊN TRỜI
HÃY VÀO LÀM TRONG VƯỜN NHO
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
VÌ TÌNH BÁC ÁI HUYNH ĐỆ HÃY GIÚP NHAU SỬA LỖI
TỪ BỎ MÌNH & VÁC THẬP GIÁ ĐỂ THEO THẦY
QUAN TRỌNG LÀ MỐI TUƠNG QUAN CÁ VỊ VỚI CHÚA!
“NÀY BÀ, BÀ CÓ LÒNG MẠNH TIN, BÀ MUỐN SAO THÌ ĐƯỢC VẬY”
CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C (19/05/2019)

 

 [Cv 14, 21b-27; Kh 21,1-5; Ga 13,31-33a.34-35]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ


Nhìn vào thực tế, ở tầm mức quốc tế, quốc gia rộng lớn cũng như ở tầm mức cá nhân nhỏ bé, chúng ta thấy người ta tìm hết mọi cách để chèn ép, giẫm đạp lên nhau, bóc lột nhau, tranh giành của cải, quyền lực như những người khùng điên, thậm chí triệt hạ nhau không run tay. Quả người La-mã xưa đã đúng khi tuyên bố:

“Homo homini lupus” nghĩa là
“con người đối xử với con người như sói”. 

 

Phải chăng vì thế mà khi nghe nói tới “trời mới, đất mới” thì đại đa số giáo dân đều nghĩ rằng hoặc đó là “chuyện ảo tưởng”, hoặc đó là “chuyện đời sau” chứ ở trên thế gian này, làm sao có chuyện “trời mới, đất mới”.


Nhưng Lời Chúa rành rành ra đó, không ai có thể chối cãi được: “Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.”

Lời Chúa còn khẳng định Này đây Ta đổi mới mọi sự." Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” nhờ/bằng cuộc sống và cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng Thiên Chúa cũng “đổi mới mọi sự” nhờ/bằng con người và cuộc sống của chúng ta. Chìa khóa vạn năng mà Chúa Giê-su trao cho chúng ta để chúng ta cùng với Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” là:

“Thầy ban cho các con một điều
răn mới là các con hãy yêu thương nhau; các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy ở điểm này: là nếu các con yêu thương nhau!”


 
                        

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 14, 21b-27): "Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài" Trong những ngày ấy, Phao-lô và Bar-na-ba trở lại Lys-tra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-ki-a, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pi-si-đi-a, đi đến Pam-phy-li-a. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống At-ti-li-a, rồi từ đó xuống tàu trở về An-ti-ô-ki-a, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Kh 21,1-5): "Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ" Tôi là Gio-an đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: "Đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi". Và Đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 13,31-33a.34-35): “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”  Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giê-su liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa

3.1.1 Bài đọc 1 (Cv 14, 21b-27) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ miêu tả hoạt động của hai Tông Đồ Phao-lô và Bác-na-ba tại nhiều nơi như Đéc-bê, Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a, Pi-xi-đi-a, Pam-phy-li-a v.v… Ở các nơi mà hai Tông Đồ hoạt động thì công việc chính của các ngài là xây dựng các cộng đoàn môn đệ tức các cộng đoàn nhìn nhận Chúa Giê-su là Chúa, tôn thờ Gia-vê là Thiên Chúa Duy Nhất và là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô. Những thành viên của các cộng đoàn môn đệ ấy sống điều răn mới mà Chúa Giê-su đã ban cho họ tức sống tình yêu thương huynh đệ với nhau, coi nhau như anh em một nhà!

Trong đoạn sách Cv 14, 21b-27 trên chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện và hành động hiệu quả của Thiên Chúa trong các tâm hồn và các cộng đoàn. Nếu không có Thiên Chúa hiện diện và hành động mạnh mẽ và hữu hiệu nơi các tâm hồn và trong các cộng đoàn thì các Tông Đồ Phao-lô và Ba-na-ba chẳng làm được gì, và các tín hữu vẫn chỉ là những cá nhân riêng lẻ, rời rạc và ích kỷ. 

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Kh 21,1-5) là thị kiến của Tông Đồ Gio-an về Vương Quốc của Thiên Chúa giữa loài người. Vương Quốc ấy được gọi là trời mới đất mới, vì mọi sự, mọi người đã được chính Thiên Chúa đổi mới bằng sức mạnh của Thánh Thần. Vương Quốc ấy đến từ Thiên Chúa và được biểu trưng bằng hình ảnh huy hoàng của Thành thánh Giê-ru-sa-lem. Chính hình ảnh này cũng được nhân cách hóa thành một con người vừa đẹp đẽ vừa dễ  thương là “cô dâu” chuẩn bị đón chàng rể.

Trong đoạn Sách Kh 21,1-5 trên, chúng ta thấy nổi bật tấm lòng và hành động  yêu thương của Thiên Chúa đối với con người: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất".

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 13,31-33a.34-35) là những lời dặn dò mà Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước giờ chia tay. Đặc biệt là Chúa Giê-su ban cho các môn đệ điều răn mới của Người là tình yêu huynh đệ. Vì những lời dặn dò và điều răn mới được trao ban trong một khoảnh khắc đặc biệt thì các môn đệ càng phải nhớ kỹ và thực thi nghiêm chỉnh!


Trong Bài Phúc Âm Ga
13,31-33a.34-35 chúng ta có được những lời di chúc, những lời trăn trối
của Thầy và Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta
: “Thầy ban
cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của
Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau!”

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa      

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tóm gọn trong lời nhắn nhủ và di chúc của Chúa Giê-su: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”

 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Thiên Chúa Tình Yêu, với Chúa Con là Đấng đã ban cho các môn đệ giới răn yêu thương, với Chúa Thánh Thần là Đấng tác động các Ki-tô hữu để họ thực thi giới răn yêu thương.

 

4.2 Thực thi Sứ điệp của Lời Chúa  

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi phải xét mình về tình yêu huynh đệ mà tôi đang sống với những người trong cùng một nhà, một hội đoàn, một giáo xứ, một dòng tu, một giáo phận, một giáo hội:

* Tôi có thât sự yêu thương, kính trọng những người thuộc cùng một nhà, một hội đoàn, một giáo xứ, một dòng tu, một giáo phận, một giáo hội của tôi không?

* Tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi đang ở mức độ nào trong tâm hồn và đời sống của tôi?

* Tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi có đủ mạnh mẽ và dễ nhận ra để khiến người khác nhận ra tôi là môn đệ của Chúa Ki-tô không?

[Để kiểm chứng tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi:  tôi thử làm một bài thực tập đơn sơ và đầy thách thức này: Tôi ghi ra trên giấy TÊN của tất cả những người mà tôi sẵn sàng hy sinh tất cả (thời giờ, của cải, tài năng, chức quyền, thậm chí mạng sống) vì họ. Tôi thử đếm xem được mấy người?]

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân, các nước chưa nhận biết Chúa, để họ sớm được hưởng niềm vui đón Tin Mừng Cứu Độ của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.2 «Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhauChúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất các cả các Ki-tô hữu, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, để mọi Ki-tô hữu sống một cách triệt để điều răn mới của Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.3 «Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.»Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, để ai nấy tích cực xây dựng trời mới đất mới trong gia đình, giáo xứ và xã hội Việt Nam hôm nay!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

5.4 «Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.» Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người bé mọn, nghèo khổ, tật nguyền, bị áp bức, bóc lột và khinh khi trong các xã hội loài người, để họ cảm nghiệm được Thiên Chúa là Đấng luôn gần gữi, cảm thông, và đứng về phía những kẻ yếu thế, cô thân như họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con! 

 

Sàigòn ngày 10 tháng 05 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!