Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
HY. Phạm Minh Mẫn
Bài Viết Của
HY. Phạm Minh Mẫn
THƯ MỤC TỬ Mùa Vọng 2014
SỐNG MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG
SỐNG MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI
Kỷ niệm 25 năm Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các thánh Tử Đạo Việt Nam
Trách nhiệm làm người
Thế nào là mục tử như lòng Chúa muốn, như lòng dân đợi?
Tin Chúa là tin, sống, và chia sẻ cho nhau lòng từ bi thương xót của Cha trên trời
CHÚA THÁNH THẦN VÀ CON NGƯỜI MỚI
HY GB. Phạm Minh Mẫn trả lời 6 câu hỏi của LM Trần Công Nghị
SỐNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH
CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU GIÁO HOÀNG
Bản phỏng vấn Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn về sự kiện Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từ nhiệm.
THƯ NGỎ Xuân Quý Tỵ : Năm mới và công cuộc đổi mới
THƯ MÙA CHAY 2013 Tòa TGM Thành phố HCM
Sống phẩm vị làm người
Điểm đến của hành trình nối bước các tiền nhân và chứng nhân đức tin
TRỞ VỀ VỚI ĐỨC GIÊSU KITÔ
NĂM ĐỨC TIN (11.10.2012 – 24.11.2013)
NĂM ĐỨC TIN
THƯ MỤC TỬ MÙA CHAY 2012
THƯ NGỎ V/v Xây dựng Khu nhà mới của Đại chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn
Thông báo về Tiến trình Phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Xây ngôi nhà Giáo Hội trên nền vững chắc là Lời Chúa (x. Mt 7, 24-27)
LỜI CHỦ CHĂN: CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HIỆN TRẠNG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
Con đường kiến tạo nền hoà bình chân chính và vững bền
TỔ CHỨC CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN
BẢN GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/ 2005/ NĐ-CP
Lời Chủ Chăn: Đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh cho mọi người anh em
Lời Chủ Chăn
THƯ MỤC TỬ MÙA CHAY 2011
ĐỔI MỚI CÁCH GIÁO DỤC NGƯỜI TRẺ HÔM NAY THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐI QUA
Xây dựng sự hiệp thông trong giáo phận như chìa khoá loan Tin Mừng hôm nay
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY
Chung sức vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương
Việc cần làm: chuẩn bị xây ngôi nhà chung trên nền đá vững chắc
Việc cần làm : canh tân "ngôi nhà giáo hội"
LỜI TẠ ƠN VÀ NGUYỆN CẦU
TÂM THƯ GỞI ANH EM LINH MỤC
Lời Chủ Chăn tháng 5.2010
TRỌNG TÂM MỤC VỤ NĂM THÁNH 2010
TRỌNG TÂM MỤC VỤ NĂM THÁNH 2010

Lời Chủ Chăn tháng 4. 2010

I.  Thống nhất mục tiêu chung

Đức Bênêđitô XVI kêu gọi người công giáo VN hãy trở nên người công giáo tốt để trở nên công dân tốt. 

Người công giáo tốt là người tin Chúa, theo Chúa, cùng với Chúa xây dựng Giáo Hội yêu thương phục vụ cho Tin Mừng Cứu Độ và sự sống cùng sự phát triển con người.  Đức Gioan Phaolô II mô tả Giáo Hội đó là Giáo Hội Mầu Nhieäm-Hieäp Thoâng-Söù Vuï.  Ñeà nghò, trong Naêm Thaùnh, moïi toå chöùc muïc vuï, moïi coäng ñoaøn tín höõu trong giaùo phaän, haõy theo giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi daïy soáng ñaïo laøm ngöôøi, ñoàng thôøi chung söùc xaây döïng Giáo Hội theo lòng Chúa mong muốn, để trở nên người công giáo tốt.

  Về việc sống đạo làm người, Giáo Hội dạy người công giáo hãy xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người trên nền tảng chân lý và tình thương của Chúa là Đấng Tạo Thành và Cứu Độ nhân loại :

(1)  hãy hết lòng phụng thờ Chúa là Cha trên trời, và thảo kính đối với ông bà tổ tiên cùng các tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công bảo vệ và lưu truyền gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Mầu Nhiệm phục vụ cho Ơn Cứu Độ của loài người. 

(2)  hãy quan tâm phát huy tình huynh đệ liên đới và hiệp nhất đối với anh em đồng đạo nhằm cùng nhau trung thành gìn giữ gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Hiệp Thông phục vụ cho công cuộc kiến tạo nền văn minh tình thương trong cộng đồng dân tộc.               

(3)  hãy quảng đại mở rộng tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới đối với anh em đồng bào và đồng loại, nhằm chia sẻ cho nhau gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Sứ Vụ phục vụ cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển vững bền của mọi người.                          

II. Phối hợp thực hiện mục tiêu chung

1. Phối hợp các Ban Mục Vụ giáo phận thành 3 khối :

Khối xây dựng Gíao hội Mầu Nhiệm gồm các Ban Mục vụ Phụng tự, Thánh Nhạc, Giáo lý. 

Khối xây dựng Gíao hội Hiệp Thông gồm các Ban Mục vụ Thiếu nhi, Giới trẻ, Gia đình, Di Dân, Ơn Gọi.                        

Khối xây dựng Gíao hội Sứ Vụ gồm các Ban Mục vụ Truyến giáo, Caritas, Đối thoại Liên tôn, Truyền thông.    

2.  Phối hợp các Trung Tâm giáo phận :

a.  Tái cấu trúc Nhà Truyền Thống giáo phận gồm 4 ngành :

(1) Giáo phận Saigon trong dòng lịch sử Giáo hội tại VN                                                    

(2) Hạt giống Lời Chúa trong truyền thống văn hoá dân tộc và công cuộc loan Tin Mừng

(3) Hội nhập văn hoá trong Phụng tự và Thánh nhạc xưa và nay                                        

(4) Hội nhập văn hoá trong Truyền giáo và Truyền thông xưa và nay                                 

b. Tổ chức Nhà Truyền thống như một bộ phận của Trung Tâm Mục Vụ và liên kết với 3 khối gồm các Ban Mục Vụ giáo phận nhằm thực hiện những công tác sau đây:

(1) Lưu giữ và trưng bày tư liệu lịch sử của giáo phận qua 2 giai đoạn tông toà và chánh toà của Giáo hội tại Việt Nam,

(2) Tổ chức những cuộc hành hương về nguồn cho các thành phần dân Chúa,

(3) Tổ chức những cuộc triển lãm, hội thảo về:

- Đời sống Giáo Hội Mầu Nhiệm phục vụ cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và ơn  Cứu Độ của loài người,

- Đời sống Giáo Hội Hiệp Thông phục vụ cho nền văn minh tình thương trong cộng đồng dân tộc,

- Đời sống Giáo Hội Sứ Vụ phục vụ cho sự sống toàn diện và sự phát triển vững bền của mọi người.

3.  Phối hợp giữa các linh mục trong mỗi hạt, giữa các linh mục đặc trách các đoàn thể, các giới, dành thời giờ trao đổi và xác định công việc cùng cách thức các cộng đoàn, các đoàn thể, các giới, phối hợp thực hiện mục tiêu chung.

 

GB Phạm Minh Mẫn

Hồng Y Tổng Giám Mục

Tác giả: HY. Phạm Minh Mẫn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!