Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
Bài Viết Của
Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
Luận Về Khoa Bảng
Triết Lý Giáo Dục
Luận về Ý Trời
Sứ Mệnh Truyền Giáo
Luận về Đời Sống Đạo Đức qua Thần học và Triết học: “Những nguyên tắc để suy tư và tiêu chuẩn để phán đoán”
LUẬN VỀ ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC QUA THẦN HỌC VÀ TRIẾT HỌC: “NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỂ SUY TƯ VÀ TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÁN ĐOÁN”    Attach file

Thượng Đế hay Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và nhân loại và cho nhân loại sử dụng mọi sinh, thực, khoáng vật trên thế trần để xây dựng cuộc sống hạnh phúc đời đời, kiếp kiếp. Nhưng tổ tông của nhân loại đã sa ngã, phản lỗi nghĩa cùng Thiên Chúa. (Genesis 3). Tội bất tuân Thiên lệnh và ăn trái cấm là tử tội (mortal sin) mà hậu quả di hại đến đời sống của nhân loại. Con người thì yếu đuối, dễ bị cám dỗ, nên sa ngã.  Tuy nhiên, có luân lý ràng buộc nhưng nếu không có tự do lựa chọn thì nhân loại không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vi thế, hễ có luật cấm thì cũng có tự do lựa chọn làm lành, lánh dữ hay ngược lại.  “There can be no morality without freedom. It is only in freedom that man can turn to what is good”.

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Tiến Sĩ Trần Xuân Thời

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!