Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
Bài Viết Của
Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
Luận Về Khoa Bảng
Triết Lý Giáo Dục
Luận về Ý Trời
Sứ Mệnh Truyền Giáo
Luận về Đời Sống Đạo Đức qua Thần học và Triết học: “Những nguyên tắc để suy tư và tiêu chuẩn để phán đoán”
LUẬN VỀ Ý TRỜI    Attach file

Chúng ta thường đinh ninh rằng mọi việc ở đời đều do Đấng Tạo Hóa quan phòng. Nhưng quan phòng không có nghĩa là định đoạt. Quan phòng hiểu theo nghĩa quan sát, nhận định, hướng dẫn, chứ không hiểu theo nghĩa quyết định. Tạo hóa đã cho chúng ta lý trí để suy xét và tự do để hành động. Chỉ khi nào con người có tự do hành động mới chịu trách nhiệm về hành động của mình. “God, in the beginning, created man, he made him subject to his own free choice.”(Sir14:15.)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Tiến Sĩ Trần Xuân Thời

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!