Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jos. Lê Công Thượng
Bài Viết Của
Jos. Lê Công Thượng
CÂU CHUYỆN PHỤC SINH
MÁU THÁNH - GIÁ CỨU ĐỘ
HÃY ĐẾN CÙNG GIUSE!
Thuyết tiến hóa và Big Bang phù hợp với Đức tin Công giáo?
Tại sao ma quỷ quá căm thù Đức Trinh Nữ Maria?
Tại sao các linh mục được gọi là cha?
GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI GIA TRƯỞNG
Năm lý do mọi gia trưởng nên yêu mến Thánh Giuse
Tại sao người Công giáo phải ăn chay?
CÂU CHUYỆN PHỤC SINH

 


Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên Thánh Giá, ông Giuse Arimathea tháo xác Chúa Giêsu xuống mà táng trong hang đá. Một tảng đá lớn che cửa hang và có những tên lính canh giữ mộ Chúa Giêsu. Vào ngày thứ ba, là ngày Chúa Nhật, một số phụ nữ (Maria Mácđala, Maria mẹ Giacôbê, Gioanna và Salômê đã được kể cập đến trong các sách Tin Mừng) đến viếng mộ vào lúc tảng sáng để xức dầu xác Chúa Giêsu.

Một trận động đất dữ dội xảy ra khi một thiên thần từ trời lăn tảng đá ra khỏi mộ. Các lính canh sợ hãi, vì khi thấy thiên thần mặc áo trắng ngồi trên tảng đá. Thiên thần loan báo với các phụ nữ rằng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh không còn ở trong mộ nữa: “Ngài đã sống lại, như Ngài đã nói.” Sau đó, Thiên thần bảo các phụ nữ kiếm trong mộ xem.

Rồi sau đấy, thiên thần bảo họ hãy đi báo cho các môn đệ của Ngài. Trong lòng vừa mừng lại vừa lo, nghe theo lời thiên thần họ vội ra đi, nhưng bất chợt trên đường đi, Chúa Giêsu đã hiện ra gặp họ. Họ vội quì sụp xuống lạy Ngài.

Chúa Giêsu liền bảo họ rằng: “Đừng sợ, hãy đến Galilê báo cho anh em ta là họ sẽ gặp ta ở đó.”

Khi các lính canh báo cáo những gì đã xảy ra với các thầy tư tế, họ liền hối lộ cho lính canh một khoản tiền lớn, bảo họ nói dối rằng các môn đệ đã đánh cắp xác Chúa Giêsu trong đêm.

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ gần ngôi mộ và sau đó ít nhất hai lần với các môn đệ khi họ họp tại nhà cầu nguyện.

Ngài đã đến thăm nhà hai môn đệ trên đường tới Emmau và ngài cũng hiện ra với một số môn đệ đang đánh cá trên hồ Galilê.

Tại sao biến cố Phục Sinh quan trọng?

Nền tảng của tất cả Giáo Lý Kitô Giáo đều xoay quanh sự thật Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa Giêsu đã phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết." (Ga 11: 25-26)

Những điểm cần chú ý khi Chúa Giêsu Phục Sinh:

  • Có ít nhất 12 lần Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra, đầu tiên với Bà Maria và cuối cùng với Thánh Phaolô. Những lần ấy là những trải nghiệm cụ thể, hữu hình của họ với Chúa Kitô, lúc Ngài ăn, nói và để cho sờ vào Ngài.

  • Thân xác phục sinh của Chúa Giêsu khác với thân xác thể lý của Ngài trước khi phục sinh. Thân xác phục sinh của Chúa Giêsu không còn theo quy luật tự nhiên nữa. Ngài có thể vào nhà qua cửa đã khóa, nhưng Ngài vẫn có thể ăn và có thể sờ thấy.

  • Trước khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã ban Chúa Thánh Thần xuống, truyền các môn đệ đi rao giảng cho khắp nước, và mọi dân tộc.

  • Dù tảng đá chưa được lăn ra khỏi cửa ngôi mộ, nhưng Chúa Giêsu vẫn có thể ra khỏi đấy. Ngài đã có thể đi xuyên qua tường (Ga 20:19) trong thân xác phục sinh của Ngài. Tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ để mọi người có thể biết rằng Ngài đã sống lại.


 

Khi Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, họ không nhận ra Ngài (Lc 24: 13-33). Thậm chỉ, hai môn đệ này đã bàn luận rất nhiều về Chúa Giêsu, nhưng họ không biết họ đang ở với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ phục sinh đã đến với bạn, bạn có nhận ra Ngài chưa?


 

Jos. Lê Công Thượng (chuyển ngữ)

Tác giả: Jos. Lê Công Thượng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!