Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Jerome Nguyễn Văn Nội
Bài Viết Của
Jerome Nguyễn Văn Nội
CHIÊM NGẮM DUNG MẠO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ
CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG
ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI!
CÁCH GIẢI QUYẾT CƠN KHÁT
“LẮNG NGHE” ĐỂ “VÂNG NGHE” LỜI CHÚA
ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & BỐ THÍ LÀ BA PHƯƠNG THẾ CỦA ĐỜI SỐNG TÂM LINH
YÊU ĐỒNG LOẠI ĐÃ KHÓ, YÊU KẺ THÙ CÒN KHÓ HƠN.
LUẬT MỚI VƯỢT TRỘI LUẬT CŨ
PHÚC ÂM HÓA HAY BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI & XÃ HỘI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ: SỐNG TÁM MỐI PHÚC THẬT - MỒNG HAI TẾT CANH TÝ (26/01/2020)
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA: ĐỨC GIÊ-SU BẮT ĐẦU LÊN TIẾNG VÀ HÀNH ĐỘNG
CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
“LÀM CHỨNG CHO CHÚA”
CUỘC RA MẮT ĐẦY ẤN TƯỢNG!
DÂN NGOẠI ĐƯỢC CÙNG THỪA KẾ
LỄ ĐỨC MA-RI-A MẸ THIÊN CHÚA NĂM (01/01/2020) NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI ĐÃ SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA
THUẬT LẠI NHŨNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE …..
“NÀY TÔI LÀ TÔI TÁ CHÚA, TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”
HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI!
TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐỂ ĐÓN CHÚA!
TÔN VƯƠNG ĐẦNG “BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ”
Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988:
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM “CÓ KIÊN TRÌ MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG”
TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI VÀ CUỘC SỐNG MAI SAU
“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!”
THIÊN CHÚA LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI NGHÈO
CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC
HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TẠ ƠN
MỌI VIỆC TÙY VÀO TIẾNG XIN VANG
TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!
CỦA CẢI LÀ CON DAO HAI LƯỠI
SỰ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG TIỀN
THIÊN CHÚA GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT!
ĐIỀU CƠ BẢN CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU
SỐNG KHIÊM CUNG VÀ VÔ VỊ LỠI
LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI CÁM ƠN

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/10/2019)

 

"Một người … thấy mình được lành sạch,

liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa,

rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người,

mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a”

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Các học viên Khóa Thánh Kinh 100 tuần tai giáo xứ Lang Sơn (Xóm Mới, Gò Vấp, Sàigon) sắp bước vào tuần lễ thứ 74, học về các Thánh Vịnh chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Ba câu hỏi tôi đặt ra cho các học viên là: (1o) Trong các Thánh Vịnh chúc tụng ngợi khen và cảm tạ, các tác giả chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về những ơn gì? (2o) Các Ki-tô hũu – là dân Ít-ra-en mới- còn phải chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về những ơn gì khác nữa? (3o) Mỗi học viên hãy viết một ”Thánh Vịnh” của riêng mình, để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về những ơn (chung/ riêng) mà Chúa đã ban cho mình.

Biết ơn người làm ơn cho mình, giúp đỡ mình cách này cách khác là tâm tình và thái độ tốt đẹp của người có giáo dục có văn hóa. Cám ơn là câu nói đầu lưỡi của người nhận ơn, nhận sự giúp đỡ lớn nhỏ của người có giáo dục và có văn hóa. Cũng vì thế mà tội vô ơn bị coi là một tội lớn trong xã hội văn minh. Câu truyện trong Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C là câu truyện đầy tính giáo dục trong lãnh vực tôn giáo. Điều nghịch lý khiến chúng ta phả suy nghĩ và liên hệ với bản thân là chín người có đạo (Do-thái giáo) lại thê hiện sự vô ơn, trong khi một người ngoại giáo (người Sa-ma-ri-a) lại biết thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa Giê-su là Đấng đã chữa lành cho cả 10 người phong cùi.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 17,11-19:  Khi Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem, Người đi qua biên giới Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê-a. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a.

Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 17,11-19:

3.1 Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm người, là Đấng thương xót và chũa lành: Đó là mặc khải của bài Phúc âm hôm nay. Vì yêu thương nên Chúa Giê-su đã thấu hiểu nỗi khổ tinn thần và thể xác của những người bị phng cùi. Vì yêu thương nên Chúa Giêsu chữa lành 10 người phọng cùi, không phân biệt là người Do-thái hay là người Sa-ma-ri-a. Vì quyền năng nên Chúa Giê-su chữa lành mà không cần phải làm gì. Chỉ cần những người phong cùi làm theo lời Chúa nói là được khỏi: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế" Trình diên với các tư tế để được tái hội nhập cộng đoàn. Tái hội nhập cộng đoàn là ơn đi liền (hậu quả) của ơn chữa lành mà những người phong cùi nhận được từ Chúa Giê-su.

3.2 Chín người Do-thái được chữa lành cất bước không lời cảm ơn: Đã được ơn thì phải cảm ơn, đó là lẽ thường tình. Dân Ít-ra-en trong Cựu Ước nói chung, các tác giả Thánh Vịnh nói riêng đã chúc tụng, ngọi khen và cảm tạ Thiên Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho họ (cá nhân và tập thể). Đức Ma-ri-a đã cất tiềng NGỢI KHEN Chúa (magnificat anima mea = hồn tôi ngợi khen Chúa). Còn chín người phong cùi Ít-ra-en đã quên nói lời cảm ơn Chúa Giê-su. Dĩ nhiên Chúa Giê-su chửa lành không để nhận lời cám ơn. Nhưng cám ơn là nghĩa vụ thiêng liệng của chín người phong cùi Ít-ra-en được chữa lành.

3.3 Một người ngoại (không có đạo) trở lại cảm ơn: “Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a”  Người này đã làm tròn trách nhiệm của người được chịu ơn. Thiên Chúa được ngợi khen. Chúa Giê-su được mát lòng mát dạ. Niềm vui của người Sa-ma-ri-a phòng cùi vừa được chữa lành được tăng lên gấp bội.

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 17,11-19:

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải cất tiếng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta:

Những ơn chung mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người: Đó là vụ trụ, vạn vật, muông thú, núi sông, biển cả và lòai người. Đó là mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không khi, ánh sáng và nước.  Đó là ơn hiện hũu trong thế giới này.

 

Những ơn riêng mà Thiên Chúa đã ban cho một số người: Đó là ơn đức Tin, đức Cậy, đức Mến. Đó là ơn biết các Mầu Nhiệm Cứu Độ và được là thành viên của cộng đồng Dân Chúa. Đó là ơn các bí tích và các ơn lành của Thiên Chúa. Đó là ơn có gia đình và sứ mạng riêng trong Giao hội và xã hội. nhát là sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA   17,11-19:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã biều lộ quyền năng và lòng thương xót của Cha khi chữa lành cho mười người phong cùi. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1. «Khi Đức Giê-su vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng tôi»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người cầu xin Chúa chữa lành cho những những bệnh tật của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. «Thấy họ, Đức Giê-su bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục nhiệt tình hướng dẫn cho những người ốm đau bệnh họan biết chạy đến cùng Thiện Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3 «Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, mở lòng tin vào Lời của Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4 «Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho hết mọi người biềt noi gương bắt chước Đức Ma-ri-a mà nói lời NGỢI KHEN CẢM TẠ Thiên Chúa khi được ơn lành phần xác phần hồn.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha vì Con Cha đã thể hiện tình thương và quyền năng khi chữa lành mười người phong cùi và ban ơn Đức Tin cho những ai có lòng biết ơn và chúc tụng Cha.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con tâm tinh biết ơn và lời tạ ơn cho xứng với  hoàn cảnh chịu ơncủa chúng con.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

 

Sài-gòn ngày 12 tháng 10 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.  

Tác giả: Jerome Nguyễn Văn Nội

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!