.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Mở đầu

Chương Một : Đoái thương nhìn cuộc đời

Chương hai: Nhìn Đời với Trăm Con Mắt

Chương Ba: Lắng nghe tiếng kêu trầm thống của nội tâm

Chương bốn: Lắng nghe với trăm lỗ tai

Chương Năm: Học làm người trong từng giây phút của cuộc sống

Chương Sáu: Quan hệ hài hòa, đồng cảm

Chương Bảy: Tuyên dương và Khen thưởng những bước đi làm người

Thay lời cuối: Ông Đồ Sộ

Phụ Trương Một: Khổ đau và hạnh phúc

Phụ Trương Hai: Khi chúng ta tiếp xúc và trao đổi

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
ĐỒNG CẢM ĐỂ ĐỒNG HÀNH

            (nối kết từ chungnhanduckito.net)

Nội Dung

Lời Mở đầu : Đồng cảm để đồng hành

Chương Một : Đoái thương nhìn cuộc đời.

1. Ghi nhận và phản ảnh.

2. Thuyên giải.

3. Lối nhìn và yêu thương. 

4. Những động tác cụ thể.                                   

5.- Khoa học kỹ thuật tạo đồng cảm               

6.- Tên Em Mẹ Từ Tâm                     

Chương Hai : Nhìn đời với trăm con mắt.

1.- Nhìn nhận giới hạn.

2. Nhỉn nhiều lần.              

3.- Hiểm họa                                                             

4.- Ba nội dung : Thực tại , Bản sắc, Xúc động

Chương Ba :   Lắng nghe xúc động

Xúc động và lối nhìn                           

Để ý thức hóa                         

Giai đoạn 1                 

Giai đoạn 2                 

Giai đoạn 3                 

Giai đoạn 4

Chương Bốn: Trăm lỗ tai

Xúc động và quan hệ                          

1.- Lắng nghe                         

2.- Đặt câu hỏi                       

3.- Phản hồi                            

4.- Nhìn nhận

Chương Năm :   Học làm Người.

1.- Chân lý xuất hiện khi đồng  hành, chia sẻ               

2.- Một lối nhìn, một nhu cầu  

3.- Ba sự thật                                     

4.- Thế nào là học ?                           

5.- Khoa học kỹ thuật             

6.- Địa hạt giáo dục                            

7.- Ba nội dung                       

Chương Sáu :   Quan hệ

1.- Bốn động tác hài hòa                    

* Động tác Một : Chủ động    

* Động tác Hai : Sự khác biệt 

* Động tác Ba : Tạo điều kiện 

* Động tác Bốn : Liên đới                   

2.- Bổ túc và kiện toàn           

3.- Khi bạo động bùng nổ                   

4.- Tức giận, Lo sợ 

Chương Bảy : Tuyên dương, khen thưởng

1.- Khen thưởng                                 

2.- Cám ơn                                        

3.- Trong sư phạm giáo dục    

4.- Tư vấn và can thiệp sớm

Thay lời cuối : Ông Đồ Sộ.

Bài tập.

Sách tham khảo                                                       

Phụ Trương Một : Khổ đau và Hạnh phúc

Phụ Trương Hai  : Khi chúng ta tiếp xúc và  trao đổi.

_____________________ 

Món quà này làm bằng nước mắt

và khổ đau, cũng như nụ cười và an lạc ...

Con kính dâng lên Mẹ Quê hương,

để làm hành trang

trên những đoạn đường mưa bảo lụt lội ...Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!